Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_12

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_12"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_12
Název materiálu: Komunikace Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům, jaké jsou způsoby komunikace. Očekávaný výstup: Žáci vysvětlí způsoby komunikace, rozliší mezi verbální a neverbální komunikací. Klíčová slova: komunikace, dialog, mimika, nonverbální, verbální Metodika: Podklad pro výklad učiva, slouží místo klasického zápisu do sešitů Obor: Cukrář, prodavač, kuchař - číšník Ročník: 1. Autor: Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Komunikace

3 Komunikace = dorozumívání Druhy podle formy:
písemná (zpravidla spisovné jazykové prostředky) ústní (obsahuje nespisovnou češtinu a slova hovorová)

4 Druhy podle způsobu komunikace
verbální – komunikace pomocí slov (mluvených i psaných), dialog, monolog, telefonní rozhovor, referát… neverbální (nonverbální) - komunikace beze slov často doprovází komunikaci verbální

5 Verbální komunikace Verbální komunikace ústní se vyznačuje:
kratšími větami a frázemi ekonomičností sdělení opakováním téhož nelogičností (v případě, že nebyla připravená) odklonem od tématu

6 Neverbální komunikace
mimika - pohyby obličeje - vyjadřujeme emoce gestikulace - pohyby rukou - mnohdy gestikulujeme nevědomky - často při vysvětlování nějakého problému postoje těla - lze z nich vypozorovat strach, radost, obavu…

7 Grafická komunikace ! dorozumívat se můžeme pomocí signálů, piktogramů, značek atd.

8 Monolog = promluva jedné osoby posluchač, čtenář nemůže hned reagovat
často předem připravený setkáváme se s ním při referátu, výkladu, přednášce nebo např. v divadle zcela závislý na osobě mluvčího, pisatele

9 Dialog = rozhovor komunikaci mezi dvěma a více lidmi
závislý na situaci a místě komunikace nepřipravený výhodou je, že se lze zeptat, pokud něčemu nerozumíme, případně lze zopakovat

10 Doplň výhody a nevýhody
MONOLOG: + - DIALOG: + -

11 Zajímavosti !! Při komunikaci bychom měli dodržovat vždy určitý odstup od posluchače velmi blízká osoba(rodič, přítel..) cca 50 cm přátelé, známí cca cm lidé neznámí, cizí více než 1 m

12 Otázky ?? Co znamená pojem masová komunikace? Co je to monolog?
Vysvětli, co znamená slovo pantomima? Jak se nazývá písmo pro nevidomé? Jakým způsobem se dorozumívají neslyšící? Jaké výhody a nevýhody má komunikace ústní?

13 Úkoly pro žáky Pokuste se pomocí nonverbální komunikace vyjádřit:
strach nervozitu radost vysoké sebevědomí smutek rozčilení

14 Úkoly pro žáky Pomocí pantomimy předveď následující činnosti. Činnost vidí vždy je jeden žák, ostatní hádají. zvítězit malovat pokoje pracovat na počítači péct


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_12"

Podobné prezentace


Reklamy Google