Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_13

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_13"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_13
Název materiálu: Zajímavosti z češtiny Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace zprostředkovává formou testu zajímavosti z českého jazyka. Očekávaný výstup: Žáci si pamatují některá gramatická specifika češtiny. Klíčová slova: zajímavosti Metodika: Podklad pro procvičování učiva Obor: Cukrář, prodavač, kuchař - číšník  Ročník: 1.  Autor: Mgr. Věra Hladíková  Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Zajímavosti z češtiny

3 Vyber vždy jen jednu správnou odpověď.

4 1. Jaká i/y doplníme do následující věty? Pták měl na b-dle dobré b-dlo. Když vítr zafoukal, obě b-dla spadla. y, i, i i, i, y i, y, i/y

5 2. Jak bychom nazvali obyvatele Dobříše?
dobříští dobříšští dobříšstí

6 3. Jak lze říci, že se něco opakuje každý den?
dennodenně denodenně dennodeně

7 4. Nejdelší české slovo má:
15 písmen 26 písmen více než 36 písmen

8 5. Urči, který výrok je pravdivý
5. Urči, který výrok je pravdivý. Nejdelší české slovo složené jen ze souhlásek obsahuje: max. 4 písmena 5 písmen 8 písmen

9 6. Která varianta názvu města je správně?
Kostelec nad černými lesy Kostelec nad Černými Lesy Kostelec nad Černými lesy

10 7. Jaký je správný tvar slova „práce“ v následující větě
7. Jaký je správný tvar slova „práce“ v následující větě? Mluvili o výtvarných….. pracech pracích

11 8. Urči, zda je následující výrok pravdivý
8. Urči, zda je následující výrok pravdivý. V češtině neexistuje slovo, ve kterém by bezprostředně po sobě následovaly dvě samohlásky. pravdivý nepravdivý

12 9. Kolik má čeština slov? asi 10 000 asi milion asi 250 000

13 10. Který zápis s číslicí je správný?
5-ti-denní 5-ti denní 5denní

14 11. Který z následujících zápisů je správný?
pedikůra pedikúra pedikura

15 12. Sloveso „předsevzít si“ má tvar v čase přítomném:
převezmu si předvezmu si předsevezmu si

16 13. Zkratka PhDr. znamená doktor farmacie doktor filosofie
doktor filologie

17 14. Kdo to byl purkrabí? představený v katolické církvi
mladý šlechtic konající služby na dvoře správce hradu

18 15. Dílo Slavnosti sněženek napsal:
Ota Pavel Bohumil Hrabal Michal Viewegh

19 16. Sloveso být má v 2. osobě, čísla množného, čase přítomném tvar
by jste by ste byste

20 17. Mezi slovesné způsoby nezařazujme způsob:
podmiňovací rozkazovací tázací

21 18. Termínem „vokativ“ označujeme v češtině
5. pád tvar slovesa při vykání slovo nespisovné

22 19. Slovo hřídel je rodu mužského ženského mužského i ženského

23 20. Který řádek obsahuje jen souhlásky?
F, R, S, W, Q, P A, E, I, O, U H, J, I, K, L, G

24 Řešení 1c 11b 2b 12c 3a 13b 4c 14c 5c 15b 6c 16c 7b 17c 8b 18a 9c 19c

25 Použité zdroje Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. . [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_13"

Podobné prezentace


Reklamy Google