Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav a další vývoj RÚIAN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav a další vývoj RÚIAN"— Transkript prezentace:

1 Současný stav a další vývoj RÚIAN
Jiří Formánek

2 Obsah prezentace Úvod Základní registry ČR
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Co je obsahem RÚIAN? Praktické dopady spuštění RÚIAN Poskytování údajů z RÚIAN Další vývoj RÚIAN Závěr 11. Setkání geodetů

3 Základní registry ČR Projekt základních registrů je v právním řádu ČR zakotven zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Registr obyvatel (ROB) Registr osob (ROS) Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) Registr práv a povinností (RPP) Systému základních registrů byl spuštěn V RÚIAN jsou pro celou veřejnou správu vedeny závazné informace o územní identifikaci a o adresách. 11. Setkání geodetů

4 Základní registry ROB ROS RPP RÚIAN editace ROB státní správa
editace ROS Základní registry editace RÚIAN samospráva RPP RÚIAN editace RPP open data

5 Referenční údaje Referenční údaj – záznam vedený v základním registru, který je v daný okamžik aktuální, platný, jednotný a závazný pro použití v agendách veřejné správy. Za zapsané referenční údaje je zodpovědný editor. Editor zapíše referenční údaj do základního registru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak. V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný, údaj má poté pouze informativní charakter. 11. Setkání geodetů

6 RÚIAN http://vdp.cuzk.cz
V RÚIAN jsou pro celou veřejnou správu vedeny závazné informace o územní identifikaci a o adresách. Obsahem RÚIAN jsou popisné a lokalizační údaje o: územních prvcích a územně evidenčních jednotkách, účelových územních prvcích, adresách, vzájemných vazbách. V ostatních registrech se vedou odkazy na adresní místa vedená v RÚIAN. RÚIAN je veřejným seznamem. 11. Setkání geodetů

7 6 253 Obec 80 500 Ulice Správní obvod Prahy Městský obvod Prahy Katastrální území 15 070 Část obce MO/MČ Parcela Stavební objekt Adresní místo Volební okrsek

8 Aktualizace údajů v RÚIAN
Prvotní naplnění ISÚI/RÚIAN bylo provedeno zdrojovými daty ze systémů: ISKN, RSO, UIR-ADR, DDM a REKOS. Editace údajů RÚIAN probíhá pomocí dvou AIS: Informační systém územní identifikace (ISÚI), Informační systém katastru nemovitostí (ISKN). Editory údajů v ISÚI jsou: obce, stavební úřady a ČSÚ, ČÚZK. Aktualizace údajů RÚIAN probíhá on-line. 11. Setkání geodetů

9 http://vdp.cuzk.cz VDP Základní registry RÚIAN ISÚI ISKN ČSÚ Obce
Stavební úřady ČÚZK

10 Stavební objekty v RÚIAN
Podle § 29 odst. 1 písmeno c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se jako stavební objekt do RÚIAN zapisuje: (a) dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky (b) nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo k jiné ekonomické činnosti. 11. Setkání geodetů

11 Zápisy stavebních objektů
Do RÚIAN probíhá zápis údajů o stavebním objektu na základě § 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Stavební úřad zapisuje prostřednictvím ISÚI: identifikační údaje o stavebním objektu, údaje o vazbách stavebního objektu, údaje o typu stavebního objektu, způsob využití, technicko-ekonomické atributy (TEA), definiční bod stavebního objektu. 11. Setkání geodetů

12 Zápisy stavebních objektů
11. Setkání geodetů

13 Zápisy stavebních objektů
ČÚZK zapisuje prostřednictvím ISKN: hranici stavebního objektu evidovanou v KN, druh a způsob využití pozemku, typ a způsob ochrany nemovitosti. Pokud je do RÚIAN zapisován stavební objekt, kterému je přiděleno číslo domovní, tak společně s ním vzniká adresní místo. V případě, že stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle stavebního zákona, je editorem údajů o stavebním objektu obec, na jejímž k.ú. se stavební objekt nachází. 11. Setkání geodetů

14 Praktické dopady spuštění RÚIAN
Konstitutivnost zápisů do RÚIAN Zápisy adresních míst Způsob zápisu adresy Anomálie v územní identifikaci Volební okrsky v RÚIAN 11. Setkání geodetů

15 Konstitutivnost zápisu do RÚIAN
Některé zápisy do RÚIAN mají konstitutivní charakter. ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do RÚIAN. k očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do RÚIAN. Část obce Ulice Stavební objekt 11. Setkání geodetů

16 Zápisy adresních míst Adresním místem je takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu přiřadit adresu. Zápis údajů o adresním místě do RÚIAN probíhá v souladu s § 44 odst. 1 a 2 zákona o základních registrech. Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce zapisuje do RÚIAN editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Obce a stavební úřady jsou jediným místem vzniku, zániku a také provádění oprav údajů o adresních místech a stavebních objektech v RÚIAN. 11. Setkání geodetů

17 Chelčického Lupáčova Žižkov č.p. 1200 Táboritská
Chelčického č.p. 1200/18 Žižkov Praha 3 Lupáčova č.p. 1200/3 Žižkov Praha 3 Chelčického Lupáčova Žižkov č.p. 1200 Lupáčova č.p. 1200/1 Žižkov Praha 3 Táboritská č.p. 1200/21 Žižkov Praha 3 Táboritská 11. Setkání geodetů

18 Způsob zápisu adresy Nám. M.Poštové 49 Beroun-Město 266 01 Beroun
Prvním právním předpisem, který upravuje způsob zápisu adresy, je vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. VDP: Ulice Stavební objekt Nám. M.Poštové 49 Beroun-Město Beroun Adresní místo Část obce Obec MOP 11. Setkání geodetů

19 Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN
ČÚZK pravidelně provádí kontroly údajů vedených v ISÚI, ISKN a RÚIAN. Kontrolní a rozdílové sestavy jsou vytvářeny v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., „V případě, že OVM, který není editorem daného údaje v ZR, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v ZR se skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.“ Kontroly a územní anomálie vystaveny na 11. Setkání geodetů

20 Praktické dopady – územní anomálie
11. Setkání geodetů

21 Praktické dopady – územní anomálie
11. Setkání geodetů

22 Praktické dopady – územní anomálie
11. Setkání geodetů

23 Volební okrsky v RÚIAN Prvním účelovým územním prvkem vedeným v RÚIAN jsou volební okrsky. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do RÚIAN starosta (obce, městského obvodu/části). Editace volebních okrsků je realizována prostřednictvím Informačního systému územní identifikace (ISÚI). ČÚZK v současné době analyzuje možnosti zavedení dalších účelových územních prvků do RÚIAN. 11. Setkání geodetů

24 11. Setkání geodetů

25 11. Setkání geodetů

26 Jak získat údaje RÚIAN? Publikačními službami na vnějším rozhraní ISZR: popis na stránkách SZR katalog eGON služeb, verze 7.06 služby jsou přístupné pouze registrovaným AIS data poskytovaná přes eGON služby mají referenční charakter Webovou aplikací Veřejný dálkový přístup (VDP) adresa aplikace je výměnný formát RÚIAN (VFR) data poskytovaná přes VDP nejsou referenční 11. Setkání geodetů

27 Budoucnost RÚIAN Rozvoj modelu sdílení kompetencí a odpovědnosti za jednotlivé typy údajů v územní identifikaci (RÚIAN). Zavádění nových účelových územních prvků do RÚIAN: údaje o ochraně nemovitosti, údaje o bonitových půdně ekologických jednotkách (BPEJ), údaje o příslušnosti k souboru lesních typů (SLT), údaje o zastavěných a zastavitelných území. Příprava kontrol údajů vedených v RÚIAN pro potřeby zkvalitňování datového fondu externími editory. 11. Setkání geodetů

28 www.ruian.cz Závěr podklady pro kontroly a opravy údajů ISÚI/RÚIAN
metodika pro obce a stavební úřady první kroky uživatelů ISÚI uživatelské příručky a postupy, eLearning (UPK) poskytování údajů RÚIAN (výměnný formát VFR, CSV) uživatelská podpora – 11. Setkání geodetů

29 Ing. Jiří Formánek jiri.formanek@cuzk.cz
Děkuji za pozornost. Ing. Jiří Formánek


Stáhnout ppt "Současný stav a další vývoj RÚIAN"

Podobné prezentace


Reklamy Google