Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Informační systém základních registrů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Informační systém základních registrů"— Transkript prezentace:

1 Projekt Informační systém základních registrů
(registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/ ) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Šance pro Váš rozvoj.

2 Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller

3 Koncepce základních registrů ČR
Základní registry jsou zdrojem referenčních údajů o osobách, právnických osobách a územních informacích Data do základních registrů ukládají editoři (editační AIS) Data jsou ve formě referenčních údajů poskytovány všem informačním systémům veřejné správy Referenční údaje jsou platné ledaže se neprokáže opak

4 Praxe – občan se přestěhuje
Po několika letech Přihlášení trvalého bydliště Doneste potvrzení o trvalém bydlišti Povinnost oznámit na tato místa

5 Důsledky současné situace
Žádný úřad si nemůže být jist, že pracuje s aktuálními daty o člověku/firmě Člověk/firma mají povinnosti a přicházejí o svůj čas, aby vyhověli těmto povinnostem Při každém kontaktu s úřady člověk/firma znovu prokazují tytéž údaje Člověk/firma nejsou chráněni proti chybám v jednání úřadu a neví, kdo s jejich daty pracuje a proč

6 Základní registry - zdroj nejdůležitějších aktuálních referenčních údajů
Referenční údaj definuje aktuální právně platnou hodnotu příslušného údaje Pokud není referenční údaj zpochybněn, je považován za platný a jednotlivé orgány veřejné moci mají povinnost jeho hodnotu používat ji při své práci O změně v referenčních údajích v registrech evidovaných subjektů budou jednotlivé AIS notifikovány (u subjektu XY došlo ke změně) Podle svých procesních pravidel a oprávnění si pak AIS VS ve svých údajích aktualizují změněné údaje Registry udržují jen aktuální údaje, historie je záležitostí věcně příslušných AIS VS

7 Komunikace se základními registry
AIS musí být registrován v RPP včetně dalších náležitostí proto, aby mohl komunikovat se Základními registry Se základními registry komunikují POUZE registrované Agendové informační systémy Orgánů veřejné moci (AIS) Komunikace probíhá na úrovni systém – systém (XML zprávy) AIS typicky pracuje s daty, která užívá (nikoliv celých ZR) a kontrolu správnosti dat provádí jen v případech, kdy je to nutné

8 Jak to tedy bude vypadat v praxi
Po několika letech Přihlášení trvalého bydliště Máte toto trvalé bydliště?

9 Zajištění jednoznačnosti dat
Definice primárního a sekundárního editora Za každý záznam je zodpovědný právě jeden primární editor Za každý referenční údaj je zodpovědný právě jeden primární/sekundární editor Ukládání dat do základních registrů zajišťuje konzistenci dat – ACID?

10 Ohlášení agendy – hierarchie pojmů

11 Proces registrace agend

12 Kde jsme v tomto procesu
Aktuální informace na .cz Dokončeno ohlašování agend z ÚSÚ dle nařízení vlády 161/2011 sb. (do ) MV provádí v současné době registrace agend Po jejich dokončení dle zákona 111/2000 sb. OVM ohlašuje působnost v agendě do 30ti dnů

13 Co se děje vedle toho technicky
Přístup k základním registrům bude POUZE prostřednictvím KIVS (dle znění zákona) V současné době je na stránkách Správy základních registrů ( vyvěšen katalog služeb a technické podmínky připojení V rámci KIVS je dostupné prototypové rozhranní ZR Dle nařízení vlády je od k dispozici připojení pro vybrané editory

14 Jak to všechno funguje

15 Musím pořád číst data ze základních registrů ?
NE Data v Agendovém systému musí být V SOULADU s referenčními údaji v Základních registrech Zajištění tohoto souladu a optimalizace všech procesů je věcí implementátora/správce AIS

16 Zajištění aktualizace dat
Notifikační proces – data v AIS jsou v SOULADU s referenčními údaji Okamžitá synchronizace dat Čtení dat v reálném čase Update veřejných informací

17 Koncept kartotéčního lístku
V rámci AIS jsou pro subjekt (občana, firmu …) vedeny různé typy údajů Data pocházející ze základních registrů (AIS je nevytváří, ale používá) – JMÉNO, PŘÍJMENÍ ….. Data pocházející ze spolupracujících AIS (AIS je nevytváří, ale používá) – RODNÉ PŘÍJMENÍ, ….. Data, která AIS vytváří, spravuje a jsou jeho vlastní

18 Zajištění jednoznačnosti dat
Definice primárního a sekundárního editora Za každý záznam je zodpovědný právě jeden primární editor Za každý referenční údaj je zodpovědný právě jeden primární/sekundární editor

19 Bezpečnost dat Veškerá komunikace mezi AIS a ZR je šifrována
Se základními registry komunikují pouze registrované agendové informační systémy veřejné zprávy Veškerá komunikace mezi AIS a ZR je šifrována Uložená data jsou šifrována na systémové úrovni Zamezení velkého bratra – koncept ZIFO/AIFO

20 Autorizace a autentizace
Autorizace přístupu AIS k eGON službám je dána existencí kombinace OVM/AIS/Role s povoleným přístupem k eGON službě v rámci RPP Přístup k jakékoliv eGON službě základních registrů je podmíněn registrací dle §53-§57 zákona 111/2009 Sb. Při registraci AIS získává systémový certifikát, který nese informace o OVM a agendách provozovaných v rámci AIS AIS předkládá systémový certifikát klienta pro SSL komunikaci Na vnějším rozhraní základních registrů je ověřen obsah klientského certifikátu pro ověření identity volajícího AIS Požadavek je zpracován, jestliže je v RPP registrováno oprávnění pro využití požadované eGON služby a požadavek je formálně správný

21 Koncept ZIFO/AIFO Odstranění univerzálního identifikátoru osoby (rodné číslo) Základní Identifikátor Fyzické Osoby nikdy neopustí registr ORG, ale správce ORG neví komu patří Agendový Identifikátor Fyzické Osoby je přidělen osobě v agendě. Jednotlivá AIFO mezi sebou nelze převádět Bez spolupráce ISZR/ORG/ROB nejdou spojit žádné údaje v logách Pouze ROB udržuje osobní údaje a chrání je

22 Petr Tiller

23 Projekt Informační systém základních registrů
(registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/ ) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Šance pro Váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Projekt Informační systém základních registrů"

Podobné prezentace


Reklamy Google