Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy"— Transkript prezentace:

1 Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy
Jiří Formánek Martin Šmejkal

2 Obsah prezentace Úvod Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN Územní anomálie
Porovnání a kontroly dat nižších prvků RÚIAN Kontrola stavebních objektů Kontrola adresních míst bez definičního bodu Kontrola ulic Další kontroly Shrnutí postupu řešení Statistika oprav chyb Závěr Geoinformatics 2014

3 Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN
ČÚZK jako správce jednoho ze základních registrů pravidelně provádí kontroly údajů vedených v RÚIAN. Kontrolní a rozdílové sestavy jsou vytvářeny v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., „V případě, že OVM, který není editorem daného údaje v ZR, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v ZR se skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.“ Kontroly a územní anomálie vystaveny na Geoinformatics 2014

4 Kontroly údajů ISÚI/RÚIAN
ČÚZK navíc pravidelně provádí porovnání a kontroly dat s dalšími významnými systémy ISEO, ISKN a RSO. Typy kontrol: adresní místa a stavební objekty, ulice a veřejná prostranství, referenční vazby, lokalizace prvků. Cílem kontrolních a rozdílových sestav je umožnit příslušným editorům prověřit a případně odstranit chyby a nesoulady, které se v jejich územní působnosti vyskytují. Geoinformatics 2014

5 Migrace dat pro ISÚI Migrace dat 30. 6. 2011
Editace ISÚI zahájena Geoinformatics 2014

6 Obec - územní anomálie Dle § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek. Dle § 1a odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu platí, že území obce je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území. Geoinformatics 2014

7 Praktické dopady – územní anomálie
Geoinformatics 2014

8 Praktické dopady – územní anomálie
Geoinformatics 2014

9 Praktické dopady – územní anomálie
Geoinformatics 2014

10 Obec – územní anomálie Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 2 Obec je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami. ??? Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Geoinformatics 2014

11 Část obce – územní anomálie
Dle § 27, odstavec (2) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je část obce evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v jednom souvislém území.  Evidenční jednotka část obce nemá hranice! Dle § 31a, odstavce (1) čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad.      K očíslování, přečíslování nebo zrušení očíslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.    Geoinformatics 2014

12 Praktické dopady – územní anomálie
Geoinformatics 2014

13 Praktické dopady – územní anomálie
Geoinformatics 2014

14 Praktické dopady – adresní místo
Obec A Obec B Geoinformatics 2014

15 Praktické dopady územních anomálií
Část obce Katastrální území Praktické dopady územních anomálií Obec A Obec B Daň pro obec podle počtu obyvatel Daň z příjmu OSVČ Daň z nemovitostí Stavební objekt Přihlášení k trvalému pobytu (ISEO) Územní a stavební řízení Volby – seznamy voličů Komunální odpad - trvalý pobyt Komunální odpad – bez pobytu Geoinformatics 2014

16 Praktické dopady – územní anomálie
Geoinformatics 2014

17 Úlice – územní anomálie
Dle § 28, odstavec (1) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do RÚIAN. Dle § 29, odstavec (1) se ulice nebo jiná veřejná prostranství nepojmenovávají shodnými názvy. Geoinformatics 2014

18 Praktické dopady – územní anomálie
Geoinformatics 2014

19 Praktické dopady – územní anomálie
Geoinformatics 2014

20 Realizované kontroly ISÚI/RÚIAN
Kontrola stavebních objektů Kontrola adresních míst bez definičního bodu Kontrola ulic Kontrola ulic bez navázaných adresních míst Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Kontrola stavebních objektů bez vazby na MOMC Kontrolní sestavy a metodika řešení jsou vystaveny na Geoinformatics 2014

21 Kontrola stavebních objektů
Cílem kontrol je: Odstranění duplicitních či neexistujících stavebních objektů, doplnění vazby (změna) na parcelu KN, oprava chybných souřadnic definičních bodů, změna údajů vedených u stavebního objektu tak, aby souhlasil s aktuálním stavem. Postup: Porovnání stavebních objektů proti budovám v ISKN (jejich existenci, vazbu na parcelu, definiční body) Geoinformatics 2014

22 Kontrola stavebních objektů
Kontrola vazby SO na parcelu KN Geoinformatics 2014

23 Kontrola stavebních objektů
Kontrola vazby SO na parcelu (umístěn def. bodem) Geoinformatics 2014

24 Kontrola stavebních objektů
Kontrola SO a zaniklých budov v ISKN Geoinformatics 2014

25 Kontrola stavebních objektů
Kontrola duplicitních SO Geoinformatics 2014

26 Kontrola stavebních objektů
Kontrola velmi blízkých SO Geoinformatics 2014

27 Kontrola stavebních objektů
Geoinformatics 2014

28 Kontrola stavebních objektů
Geoinformatics 2014

29 Kontrola ulic Cílem kontrol je: Odstranění neexistujících ulic,
napravení stavu uliční sítě podle zákona o obcích (§ 29, odst. 1, zákona o obcích č.128/2000 Sb.). Pojmenování ulice a jiného veřejného prostranství musí být jednoznačné v rámci obce, což bylo v některých případech porušeno při slučování obcí. Postup: Kontrola ulic ve vztahu s ostatními prvky územní identifikace (adresní místa, části obce…). Prostorové porovnání průběhu ulic (definiční čára ulice). Geoinformatics 2014

30 Kontrola ulic Ulice bez navázaných adresních míst 12. 6. 2014
Geoinformatics 2014

31 Kontrola ulic Duplicitní ulice v obci Geoinformatics 2014

32 Geoinformatics 2014

33 Kontrola adresních míst
Cílem kontrol je: Především správná lokalizace adresního místa přes definiční bod, odstranění neexistujících adresních míst a doplnění adresních míst, kde být mají. Správná lokalizace adresního místa je důležitá pro správné přiřazení dalších údajů RÚIAN (např. PSČ), ale je důležitá i pro integrovaný záchranný systém či přiřazení volebního okrsku. Postup: Kontrola adresních míst ve vztahu s ostatními prvky územní identifikace (stavební objekt, části obce…). Kontrola definičních bodů adresních míst. Geoinformatics 2014

34 Kontrola adresních míst
Adresní místo bez definičního bodu Geoinformatics 2014

35 Geoinformatics 2014

36 Připravované kontroly ISÚI/RÚIAN
Adresní místa významně vzdálená od uliční čáry Ulice bez definiční čáry ulice Části obcí bez stavebních objektů nebo s malým počtem Stavební objekty s podezřelým číslem domovním Stavební objekty bez parcely Stavební objekty očíslované v rámci jiné obce Kontrola způsobu využití budov ISKN a stavebních objektů v ISÚI Existence a posloupnost čísel orientačních v ulici Geoinformatics 2014

37 www.ruian.cz Závěr podklady pro kontroly a opravy údajů ISÚI/RÚIAN
metodika pro obce a stavební úřady první kroky uživatelů ISÚI uživatelské příručky a postupy, eLearning (UPK) poskytování údajů RÚIAN (výměnný formát VFR, CSV) uživatelská podpora – Geoinformatics 2014

38 Děkujeme za pozornost. Ing. Jiří Formánek jiri.formanek@cuzk.cz
Ing. Martin Šmejkal


Stáhnout ppt "Kontroly dat RÚIAN a jejich opravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google