Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)"— Transkript prezentace:

1 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)
Ing. Tomáš Holenda oddělení RÚIAN odboru 24, ČÚZK Konference „Osvěta k základním registrům“ 28. května 2012 Brno

2 Konference „Osvěta k základním registrům“
Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/ Květen 2012 Konference „Osvěta k základním registrům“

3 Obsah presentace ČÚZK k RÚIAN
Stručně o roli RÚIAN v základních registrech Stručně o RÚIAN Dopady provozu RÚIAN na veřejnou správu Dostupnost dat RÚIAN uživatelům Hrstka zajímavostí a čísel Čištění dat RÚIAN/ISÚI spolu s MV Web RÚIAN Prostor pro vaše dotazy

4 RUIAN v původním schématu ZR z GA (2009)
ISKN ISUI Mimo jiné SÚ, obce, ČSÚ

5 ZR - podstatné změny pro veřejnou správu
Konec dominance rodného čísla ZIFO, AIFO ZR vede pouze poslední platné údaje Kdo má zákonný nárok na historické údaje, získá je z „nižších“ informačních systémů, tzv. AIS Referenční údaj – údaj, se kterým veřejná správa pracuje, aniž by ověřovala jeho platnost zvláštní postup tzv. Reklamací (3 pracovní dny!) V celé soustavě ZR budou adresy pouze v RÚIAN

6 Provázání jednotlivých registrů podle GA

7 RUIAN – referenční údaje:
Obsah RUIAN RUIAN – referenční údaje: identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně na územně evidenční jednotky, údaje o druhu a způsobu využití pozemku údaje o typu a ochraně nemovitosti, adresy, lokalizační údaje.

8 Obsah RUIAN RUIAN nevede žádné osobní údaje
zprostředkovává údaje o vlastnictví z ISKN v dalších základních registrech se vedou pouze odkazy na adresní místa v RUIAN jako jediný ze ZR vede i nereferenční údaje, TEA Počet podlaží Počet bytů Připojení na vodovod Připojení na kanalizaci ……

9 Sdílení aktualizace ISKN + ISUI RUIAN
Lokalizační údaje hranice hranice st. objektu definiční bod Způsob ochrany nemovitosti POZOR! Ostatní údaje o stavebním objektu číslo popisné definiční bod způsob využití (např. rodinný dům) TE atributy Editují katastrální úřady prostřednictvím ISKN Dokončeno: Počet bytů: Zastavěná plocha v m2: 168 Obestavěný prostor v m3 : 756 Podlahová plocha v m2: 315 Počet nadzemních podlaží: 2 Počet podzemních podlaží: 0 . Připojení na vodovod: ano Připojení na kanal. síť: ano Připojení na rozvod plynu: ano Způsob vytápění: vlastní zdroj Výtah: ano č.p. 5 S 123 Editují stavební úřady prostřednictvím ISÚI Identifikační údaje Druh pozemku BPEJ Výměra 52/2 + vazba pozemku a stavby na územní prvky (příslušnost do k.ú., obce atd…)

10 RUIAN – zdroje dat a jejich editace
ČÚZK – většina územních prvků, parcely, hranice budov, PSČ (na základě údajů od České pošty, se kterou nyní o předávání intenzivně jednáme) ČSÚ – základní sídelní jednotky Obce – ohlašují vznik/zánik/změnu části obce, ulice a veřejná prostranství, adresy Stavební úřady – adresní místa nových stavebních objektů a jejich TE atributy PSP – erby a vlajky územních samospráv (REKOS)

11 RUIAN - editace Správce RUIAN – ČÚZK Obce Stavební úřady ČSÚ

12 Dopady projektu RÚIAN do práce veřejné správy I.
1) Po spuštění (příklady) Konstitutivnost vzniku č. p. a č. ev. bude až zápisem příslušné stavby do RÚIAN Důsledek: nebude nutno vyžadovat dokument ze stavebního úřadu od stavebníka (vlastníka) Jak pracovník obce zjistí, že došlo k zápisu č. p.: automatickou replikací mezi ISÚI a ISKN nahlédnutím: přes veřejný dálkový přístup k RÚIAN

13 Dopady projektu RÚIAN do práce veřejné správy II.
Ověření údajů o vlastnících a jiných oprávněných v ISKN Stávající stav: ověření přímou komunikací mezi ISKN a ISEO, kde ke ztotožnění proti evidenci obyvatel je použito rodné číslo (do ) Budoucí stav: Služba ISZR zaznamená požadavek ISKN na ověření osoby Služba ISZR vyřídí ověření proti ROB V případě, že se jedná o nového vlastníka, který dosud nemá AIFO ISKN, vrátí ISZR s ověřením i jeho AIFO pro ISKN (které ISZR zajistí automaticky dotazem do ORG)

14 Dopady projektu RÚIAN do práce veřejné správy III.
Interní reklamace mezi ISÚI a ISKN K výmazu stavebního objektu nebude potřeba doklad od stavebního úřadu, bude postačovat, že stavební úřad odstraní příslušný referenční údaj z RÚIAN (přes systém ISÚI, pracovník ISKN obdrží vnitřní reklamací informaci a pokud bude oprávněná, systém založí řízení a připraví NZ, úředník řízení vyřídí; možnost plně automatického postupu v některých definovaných případech je nyní v připomínkách) Při vzniku stavebního objektu (stavební úřad zavede referenční údaj do RÚIAN systémem ISÚI) interní reklamace oznámí vznik SO do ISKN, katastr bude moci vyzvat vlastníka k jednání a k doložení potřebných skutečností (systém vygeneruje např. ZDŘ, t. j. záznam pro další řízení)

15 Dopady projektu RÚIAN do práce veřejné správy IV.
Sdílení údajů mezi ISKN a ISÚI ISKN bude přebírat adresy vlastníků a jiných oprávněných při dotazu do ROB a ROS přes služby ISZR prakticky z RÚIAN (ISÚI) Budou nastaveny kontroly (například systém ISKN nahlásí neexistenci č. p. v ISÚI, pokud bude učiněn pokus v ISKN takové číslo popisné zapsat) Katastrální území se bude přebírat z ISKN do ISÚI (i do RÚIAN), ISÚI zajistí vazbu katastrálního území na obec (při vzniku, změně katastrálního území) Polygony parcel a budov a definiční body parcel a budov budou sdíleny z publikační databáze ISKN do ISÚI a RÚIAN Vrstvu platných geometrických plánů si bude ISÚI z ISKN replikovat (ne RÚIAN) Správa číselníků v ISKN Správa číselníků územní identifikace a jejich aktualizace bude v ISKN plně zrušena, ISKN bude přebírat číselníky územní identifikace od částí obcí výše plně z ISÚI

16 5. Služby registru, příklady využití
Konkrétní agenda II: Stavební úřady vyplňují měsíčně výkazy pro statistické účely řadu formulářů. Jeden z nich může zaniknout - data se převezmou do RSO z ISÚI.

17 Osvěta k RÚIAN, ISÚI pro obce a kraje
proběhly dvě vlny seznamovacích seminářů k RÚIAN ve všech krajích ČR, pořádané v součinnosti s krajskými úřady první vlna seminářů červen – červenec 2011 druhá vlna seminářů září – říjen 2011 v některých krajích výjezd až 4 krát Celkem přes 40 seminářů, které vyslechlo přes (!!!) úředníků z měst a obcí Individuální školení u PC již absolvovalo cca 2500 úředníků (30 školitelů na DPP) články v nejrůznějších časopisech (VESPRA, eG, …) specializované konference (GID, ISSS 2012, Arcdata, SW firmy …) Web RÚIAN (web SZR) Nyní konference s MV

18 Školení koncových uživatelů ISÚI
Od června do září 2011 bylo možné detailní školení na PC učebně pouze v Praze na ČÚZK Od září se díky katastrálním úřadům a některým krajským úřadům rozjelo školení v území, které již je nyní realizováno ve všech krajích ČR, ve všech krajích je pro školení k dispozici minimálně jeden lektor a jedna PC učebna Zvláštní poděkování za rozjezd systému školení patří katastrálním úřadům: Karlovarský kraj Liberecký kraj (i kraj) Ústecký kraj Moravskoslezský kraj Plzeňský kraj (i kraj) Díky již 30 ti externím lektorům (se kterými má ČÚZK uzavřené DPP) máme přes vyškolených uživatelů na obcích Školení je v rozsahu 6 ti hodin, kdy každý účastník pracuje přímo na PC

19 RUIAN – dostupnost údajů uživatelům
Údaje budou k dispozici následujícími způsoby: Oprávněné subjekty - prostřednictvím ISÚI či jejich AIS Referenční údaje z RUIAN (přes ISZR) Údaje o historii atd. z editačních AIS (přes ISZR) Všichni ostatní zájemci o data RUIAN VDP (veřejný dálkový přístup, obdoba nahlížení do KN) Výstupy dle INSPIRE Webové služby VF, VFR (výměnný formát ke stažení) Data ve VDP i výměnném formátu budou sice nereferenční, ale pro všechny, bez nutnosti registrace a zdarma

20 Výstupy z RÚIAN Veřejný dálkový přístup (VDP)
Vyhledávání informací o prvcích Prohlížení mapy Ověření adresy Získání výměnných formátů Výstupy dle INSPIRE (GML 3.2.1) Prohlížecí a stahovací služby Téma Budovy (z přílohy III) V současné době dobíhá testování datových specifikací Téma Územní správní jednotky (z přílohy I) Téma Adresy (z přílohy I)

21 Webové služby (dle katalogu služeb ISZR)
ruianVyhledejPrvek ruianCtiPrvek ruianVyhledejAdresu ruianCtiAdresu ruianCtiSeznamZmen ruianSouboryDat ruianSouboryZmen isuiCtiPrvekKDatu isknCtiPrvekKDatu isknCtiVlastniky

22 Výměnný formát (VF, VFR)
Formát GML 3.2.1 Budou poskytována: Stavová data (měsíčně) Změnová data (denně) Dvě varianty: Základní datová sada bude obsahovat pouze textové (popisné) údaje o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách, které budou doplněny o jejich definiční body. Kompletní datová sada bude, vedle textové části (popisné) o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách a jejich definičních bodech, obsahovat originální a generalizované hranice územních prvků včetně definičních čar ulic. Rozsah souborů: některé bloky přes ČR / po obcích.

23 Měsíční kopie VFR

24 Změnové věty VFR (jednou za den)

25 Veřejný dálkový přístup (VDP)
Havlíčkův Brod, Veřejný dálkový přístup (VDP) k datům základního registru RÚIAN/ISÚI

26

27 Zobrazení mapy

28 Čištění dat na hranicích katastrálních pracovišť

29 RUIAN – porovnávání dat ISÚI a ISEO I.
Základní principy pro řešení rozporů v adresách: Případný rozpor musí být opraven tak, aby adresa byla stejně zavedena v ISEO i v ISÚI (od okamžiku, kdy bude systém základních registrů v provozu, jiné adresy než v RÚIAN/ISÚI nebudou platné, referenční) Výsledný stav musí být v souladu s usnesením samosprávy o názvu UVP a dalšími podklady (o přidělení č. p. atd. ) Výsledný stav by měl minimalizovat dopady na občany a podnikatele (změna adresy) Mezní stav 1 - stavební objekt s uvedenou adresou ve skutečnosti neexistuje Zrušení trvalých pobytů, případně zrušení platnosti dokladů (OP) … Mezní stav 2 - stavební objekt ve skutečnosti existuje, ale není v ISÚI (ISKN) Dohledání v dokumentaci stavebního úřadu Zahájení řízení, například o odstranění stavby ….

30 RUIAN – porovnávání dat ISÚI a ISEO II.
Již proběhly dvě vlny srovnávání: listopad 2011 – rozdílů v celé ČR únor 2012 – rozdílů v celé ČR duben 2012 (data k 27/4) – rozdílů v celé ČR Je připravena čtvrtá vlna srovnávání (data k v 15.00) Informace bude rozeslána na obce do Priority pro čištění dat Cca adres z evidence obyvatel, na kterých bydlí  cca osob a které nejsou zavedeny do RÚIAN (mnohdy neexistují…) V další vlně: Pořádek v odstraněných stavbách, které v ISEO ani v UIR-ADR nikdo nemazal

31 porovnávání dat ISÚI s jinými systémy
Data ze sčítání z února 2011 Již zbourané, odstraněné stavby (cca 160 tisíc v ČR) Doplnění TEA dle ČSÚ Adresy firem (sídla a místa podnikání dle ROS) Novinka na konec května 2012 proti ISEO MV Údaje o adresách, které nejsou v RÚIAN/ISÚI, ale v evidenci obyvatel je na ně někdo přihlášen k trvalému pobytu (týká se již jen cca 3 tisíc adres, kde je hlášeno necelých cca 9 tisíc obyvatel)

32 RUIAN – několik zajímavostí ze sehrání dat
Obec bez území 4 (bylo 9) nespojitých katastrálních území obce - Bude muset vzniknout minimálně jedno nové katastrální území (obec prohlásila, že se toho „lesa“ nevzdá, jinou kuriozitou je „spojovací krček“ s šíří 21 cm v již odstraněné vadě …) Objekt patří do jiné obce (pozemek, ulice, stavební objekt) Kam jdou daně takto bydlících? … Na jednom adresním bodu (bodě) může být více PSČ V ČR je již nyní více provozovatelů doručovacích služeb, každý z nich má jiný standard psaní doručovací adresy (navíc bez PSČ …)

33 Ukázka odstranění chyby – nespojité k.ú. obce

34 Ukázka odstranění chyby – nespojité k.ú. obce

35 Kolik je do práce v ISÚI zapojeno uživatelů
stav k Celkem obcí s alespoň jedním platným uživatelem Celkem uživatelů s platnými přístupovými právy k systému ISÚI K testovacímu prostředí se od 1. června 2011 připojilo: 2 686 obcí 4 766 uživatelů K produkčnímu prostředí se od 29. srpna 2011 připojilo: 2 738 obcí 4 828 uživatelů Aktivních stavebních úřadů: jen 587 (83.14% z celkového počtu 706) (653 se pouze přihlásilo)

36 Web projektu RÚIAN – www.ruian.cz

37 Web SZR (

38 Co nás dále v projektu RÚIAN čeká
Plné zprovoznění předávání denních změn do systémů MV (na ČÚZK v provozu od ) Pokračování v čištění údajů o adresách na obcích podle seznamů s MV Pokračování testování vlastní aplikace ISÚI a VDP Pokračování testování s ostatními systémy soustavy ZR Pokračování školení uživatelů ISÚI Finální verze aplikací ISÚI a ISKN, instalace o víkendu po OK Informační kampaň k veřejnosti (ZR i RÚIAN) Ladění a optimalizace systému do Spuštění celé soustavy základních registrů do ostrého provozu od

39 Prostor pro případné dotazy
??? Pokud se nezeptáte nyní, lze kdykoli na mailu

40 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)"

Podobné prezentace


Reklamy Google