Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mzdové výpočty III. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mzdové výpočty III. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Mzdové výpočty III. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Práce ve svátek výpočet se liší podle toho, zda pracovník ve svátek pracoval či nepracoval a zda svátek připadl na pracovní týden nebo na So a Ne nutno rozlišovat mzdu a plat prioritu má náhradní volno, o příplatku musí být uzavřena dohoda

3 Práce ve svátek pro další výpočty platí tyto obecné předpoklady:
pracovník má měsíční tarif ,- (hodinový 64,70), Ø příjem 66,- Kč/hod

4 Odpracován, není čerpán příplatek
Svátek – v pracovní den Odpracován, není čerpán příplatek

5 Mzda dosažená mzda + NV za dobu čerpání NV přísluší náhrada ve výši Ø výdělku HM = ZM + čerpání do 3 měsíců ZM = 176 x 64,70

6 Plat plat se nemění (je tarifní) + NV
za dobu čerpání se plat nemění!!! HP = ZP + čerpání do 3 měsíců ZP = ,-

7 Odpracován, je dohoda o příplatku
Svátek – v pracovní den Odpracován, je dohoda o příplatku

8 Mzda - dosažená mzda + příplatek HM = ZM + příplatek ZM = 176 x 64,70
příplatek = 8 x 66

9 Plat - tarif + příplatek HP = ZP + příplatek ZP = 10 800,-
příplatek = 8 x 66

10 Svátek – v pracovní den nepracoval

11 Mzda - odpadla směna, dostává náhradu ve výši Ø výdělku za ušlou mzdu
HM = ZM + náhrada ZM = 168 x 64,80 náhrada = 8 x 66

12 Plat - plat stejný = měsíční tarif HP = ZM ZP = ,-

13 Svátek – so + ne

14 Mzda navíc příplatek za práci v so + ne (10 % Ø výdělku)

15 Plat navíc příplatek (25 % Ø výdělku)

16 Práce v noci v rozmezí 22 – 6 hodin
nárok na každou část směny (tedy i 15 minut) rozlišovat mzdu a plat (viz přehled)

17 Výpočet čisté mzdy (platu) – jednotlivé složky
Základní mzda + pobídkové složky mzdy (osobní ohodnocení, příplatky, prémie, odměny) + příplatky za práci (ve svátek, přesčas) + náhrada mzdy (za svátek, dovolenou, překážky v práci) = hrubá mzda

18 Výpočet čisté mzdy (platu) – jednotlivé složky
Hrubá mzda – zaokrouhlena na celé koruny nahoru + pojistné placené zaměstnavatelem (34 % z hrubé mzdy - zaokrouhleno na celé Kč nahoru) = superhrubá mzda

19 Výpočet čisté mzdy (platu) – jednotlivé složky
Zdanitelný příjem (superhrubá mzda) – zaokrouhlena na celé stovky nahoru záloha na daň 15 % (před slevou) slevy na dani (poplatník, dítě, student…) – dle Prohlášení k dani = záloha na daň po slevách

20 Výpočet čisté mzdy (platu)
Hrubá mzda SP placené zaměstnancem (6,5 %, zaokrouhleno na celé koruny nahoru) ZP placené zaměstnancem (4,5 %, zaokrouhleno na celé koruny nahoru) záloha na daň po slevách (eventuelně + daňový bonus) = čistá mzda

21 Výpočet čisté mzdy (platu)
další srážky (spoření, penzijní připojištění, půjčky) + nemocenská (OČR) částka k výplatě

22 Přehled slev na dani pro rok 2011
Sleva na dani Ročně Měsíčně pro výpočet daňové zálohy u zaměstnance U poplatníka (včetně starobního důchodce) 23 640,- Kč 1 970,- Kč U druhého z manželů bez příjmů 24 840,- Kč jen ročně

23 Přehled slev na dani pro rok 2010
Sleva na dani Ročně Měsíčně pro výpočet daňové zálohy u zaměstnance U poživatele částečného invalidního důchodu 2 520,- Kč 210,- Kč U poživatele plného invalidního důchodu 5 040,- Kč 420,- Kč

24 Přehled slev na dani pro rok 2010
Sleva na dani Ročně Měsíčně pro výpočet daňové zálohy u zaměstnance U držitele průkazu ZTP/P 16 140,- Kč 1 345,- Kč U studujícího poplatníka do 26 let věku 4 020,- Kč 335,- Kč

25 Přehled slev na dani pro rok 2010
Sleva na dani Ročně Měsíčně pro výpočet daňové zálohy u zaměstnance Na dítě, popřípadě daňový bonus 11 604,- Kč 967,- Kč Maximální daňový bonus 52 200,- Kč 4 350,- Kč

26 Slevy na dani pro rok 2011 Záloha na daň se sníží o slevy na dani, které se odečtou maximálně do nuly. Poté se odečte sleva na vyživované děti. Je možné jít do mínusu – vzniká tzv. daňový bonus. Pro způsob zdanění mzdy daní z příjmů ze závislé činnosti je rozhodné, zda má zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani.

27 Slevy na dani pro rok 2011 1. Má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani (nesmí je mít podepsáno současně u více plátců), je daň z příjmů srážena ve formě zálohy na daň.

28 Slevy na dani pro rok 2011 2. Nemá-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, potom je pro způsob zdanění rozhodující výše hrubé mzdy A) hrubá mzda do 5 000,- Kč – srážková mzda ve výši 15 % B) hrubá mzda nad 5 000,- Kč – záloha na daň 15 % ze zdanitelného základu

29 Slevy na dani pro rok 2011 Rozdíl mezi zálohou na daň a srážkovou daní je mimo jiné v tom, že záloha na daň podléhá ročnímu vyúčtování, zatímco srážková daň je konečná daň a nelze ji již zaúčtovat.

30 Slevy na dani pro rok 2011 př.:
Hrubá mzda zaměstnance za měsíc činí ,- Kč. Vypočtěte čistou mzdu. Zaměstnanec s uplatňuje slevu na 2 nezletilé děti a na poplatníka.

31 Slevy na dani pro rok 2011 př.:
Zaměstnanec odpracoval 168 hodin v řádné směně a navíc 10 hodin přesčas. Hodinový mzdový tarif zaměstnance je 80 Kč a jeho hodinová průměrná mzda činí 84 Kč. Uplatňuje si slevu na poplatníka. Vypočtěte čistou mzdu.

32 Nenižší úrovně zaručené mzdy
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto:

33 Nenižší úrovně zaručené mzdy
Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu v Kč za měsíc 1. 48,10 8 000 2. 53,10 8 900 3. 58,60 9 800 4. 64,70 10 800 5. 71,50 12 000 6. 78,90 13 200 7. 87,10 14 600 8. 96,20 16 100

34 Nemocenské pojištění (platné pro rok 2011)
Prvních 21 dní pracovní neschopnosti zajišťuje zaměstnavatel formou náhrady mzdy (platu), další dny vyplácí česká správa sociálního zabezpečení, náhrada mzdy přísluší pouze za dny, které jsou pro konkrétního zaměstnance pracovními dny a za svátky za které by jinak pracovníkovi příslušela náhrada mzdy.

35 Nemocenské pojištění Náhrada mzdy náleží, pokud pracovní poměr trvá. Základní náhrada mzdy není předmětem daně a není vyměřovacím základem v SP a ZP.

36 Nemocenské pojištění Výpočet: 1. - 3. den náhrada nepřísluší,
4. – 14. den ve výši 60 % takzvaného PRV- průměrného redukovaného výdělku. Průměrný výdělek se stanoví za poslední kalendářní čtvrtletí obvyklým kalendářním způsobem, tento průměr se redukuje pomocí redukčních hranic.

37 Nemocenské pojištění 1) Redukční hranice – je 144,375 Kč 90%
2) Redukční hranice -216,475 Kč % 3) Redukční hranice -432,95 Kč 30%

38 Nemocenské pojištění Náhrada nad zákonnou výši je předmětem daně a je vyměřovacím základem pro pojistné. Př: Zaměstnanec byl od 9.3 do nemocen, má 8hodinou pracovní dobu a dělá na první směně. PHV- průměrný hrubý výdělek činí 420,60 Kč.

39 Nemocenské pojištění 1) RH 123,7950……144,375 x 0,9 = 129,9375 2) RH ,26………72,10 x 0,6 = 43,26 3) RH 61,2375………. 204,125 x 0,3= 61,2375 Průměrný hodinový výdělek redukovaný je 234,435 Kč. Náhrada za nemoc …..234,435 x 16 x 0,6 = ,576 = 2 251,-- Kč

40 Ošetřovné Sociální dávka, dostáváme od sociální zprávy sociálního zabezpečení, poskytuje se při ošetřovaní nemocného člena domácnosti, případně to muže být péče o zdravé dítě do 10 let, jestliže bylo školské nebo dětské zařízení uzavřeno z důvodu: havárie, epidemie aj., případně má dítě lékařsky nařízenou karanténu.

41 Ošetřovné Důležitou vlastností je, že ošetřovné lze poskytnou při jedné potřebě ošetřování postupně dvěma osobám. Výplaty dávek - okresní správa vyplatí dávku do jednoho měsíce od doručení žádosti o vyplacení dávky. Tuto žádost podává zaměstnavatel za svého zaměstnance.

42 Pozor na následující pravidla
Jestliže je vyplácena mzda (podnikatelská sféra) ve formě měsíčního tarifu, je posuzována v zásadě stejně jako ve formě hodinové (úkolové) mzdy.

43 Práce ve svátek mzda se za neodpracovaný svátek krátí a je poskytována náhrada pokud svátek byl odpracován je prioritou poskytnutí náhradního volna

44 Práce ve svátek za dobu náhradního volna
mzda – náhrada ve výši průměrné mzdy plat – nekrátí se tarif za čerpání náhradního volna

45 Práce přesčas měsíční i hodinová mzda se vypočítává podle stejných zásad

46 Mzdové výpočty III. Použitá literatura:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura: Daňové zákony v aktuálním znění Zákoník práce


Stáhnout ppt "Mzdové výpočty III. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google