Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úsporná opatření v působnosti MPSV a daních z příjmů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úsporná opatření v působnosti MPSV a daních z příjmů."— Transkript prezentace:

1 Úsporná opatření v působnosti MPSV a daních z příjmů

2 Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti  Nemocenských dávkách  Sociálního pojištění  Dávek státní sociální podpory  Sociálních služeb  Zaměstnanosti  Zákoníku práce  Daní z příjmů a stavebního spoření

3 Změny v nemocenských dávkách Nově nemocenské činí 60 % vyměřovacího základu po celou dobu trvání pracovní neschopnosti.  Rozdíl u zaměstnance s průměrnou mzdou tak činí 1 530 Kč (o 9 %) za druhý měsíc a 2 670 Kč měsíčně (o 17 %) od třetího měsíce nemoci Vláda tímto opatřením na práce neschopných v příštím roce ušetří 2,3 mld. Kč.

4 Zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy nebo platu po dobu 21 kalendářních dní nemoci  Dříve 14 kalendářních dní Konec refundací ½ poskytnuté náhrady zaměstnavatelům Obava z tlaku na přecházení nemocí  Dopad na zdraví zaměstnanců

5 Změny v sociálním pojištění Sazba pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnavatele  zůstává ve výši 2,3%,  dodatečný příjem do systému nemoc. pojištění cca 9,2 mld. Náhrada mzdy malým zaměstnavatelům (do 26 zaměstnanců)  možnost připojištění-pojistné ve výši 3,3 %  refundace ½ vyplacené náhrady mzdy

6 Nemocenské pojištění OSVČ  nová pravidla pro vyměřovací základ OSVČ  odstranění zneužívání systému účelovým placením pojistného Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného  hranice pro odvod na sociální pojištění ponechána ve výši 72 násobku průměrné mzdy  očekávané navýšení příjmů o cca 3,1 mld.

7 Změny v dávkách státní sociální podpory Zrušení sociálního příplatku  přes částečnou kompenzaci v rámci dávek v hmotné nouzi (testování majetku) očekáváme nárůst chudoby  dočasné zachování sociálního příplatku pro osoby zdravotně postižené (do konce roku 2012), je-li dítě nebo rodič zdravotně postižený  Úspora státu na nejpotřebnějších rodinách s dětmi cca. 2,5 mld. Kč

8 Rodičovský příspěvek  změna podmínek při čerpání do 4 let věku dítěte  nově výše 3 800 Kč/měsíc již od 9. měsíce dítěte  Úspora na rodičích s nejmenšími dětmi cca 1 mld. Kč Porodné  Jen na první narozené dítě a při příjmu rodiny max. do 2,4 násobku životního minima Úspora státu na úkor podpory rodin s malými dětmi cca 1,3 mld. Kč

9 Změny v oblasti sociálních služeb Příspěvek na péči  snížení příspěvku v I. stupni závislosti z 2 000 Kč na 800 Kč/měsíc  ohrožená dostupnost sociálních služeb pro závislé osoby  Úspory na zdravotně postižených a závislých osobách cca 1,5 mld. Kč

10 Změny v oblasti zaměstnanosti Zrušeno nekolidující zaměstnání, tj.  zrušena možnost přivýdělku do 4 000 Kč měsíčně při pobírání podpory v nezaměstnanosti  přístup „buď podpora nebo přivýdělek“  Předpokládaná úspora státu na podpoře nezaměstnaných cca. 820 mil. Kč Podpora v nezaměstnanosti vs. odstupné  podpora se poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného  hrozba finančního nezajištění (nevyplacené odstupné + nulová podpora = osoba je bez prostředků)

11 Snížení výše podpory v nezaměstnanosti  Při ukončení pracovního poměru na vlastní žádost zaměstnance bez vážného důvodu (dohoda, výpověď)  podpora pouze ve výši 45 % průměrného čistého výdělku, a to hned od prvního měsíce Zpřísnění agenturního zaměstnávání  povinné pojištění  posílení zajištění finančních nároků zaměstnanců

12 Překlenovací příspěvek  Pro podporu podnikání, samostatné výdělečné činnosti  podpora OSVČ prostřednictvím úřadu práce  Max. 5 měsíců, ¼ průměrné mzdy (celkem až 29 000 Kč)  Krytí provozních nákladů (nájemné, doprava)

13 Změny v zákoníku práce Písemná forma dohody o provedení práce  předcházení zneužití dohody (obcházení klasického pracovního poměru) Odměňování ve veřejných službách Kromě 10 % procentního snížení objemu prostředků na platy  ZP zmocňuje vládu k volnému stanovení platových tarifů a sjednávání smluvních platů

14 Změny v oblasti daně z příjmů Snížení slevy na poplatníka  snížení slevy o 100 Kč měsíčně, tj. o 1 200 Kč ročně (z 24 840 Kč na 23 640 Kč)  ve výsledku vyšší daň z příjmů a snižování kupní síly Zdanění výsluhového příspěvku  příspěvek je určen příslušníkům ozbrojených složek vyňat od ledna se ruší daňové osvobození  nově se zdaňuje 15 % srážkovou daní

15 Změny ve stavebním spoření Snížení státního příspěvku – od roku 2011  33 % snížení státního příspěvku (max. výše 2 000 Kč)  za posledních 7 let pokles státního příspěvku o 56 % Zdanění státního příspěvku  50 % zdanění stát. příspěvku za rok 2010 Zdanění úroků ze stavebního spoření  15 % zdanění úroků z vkladů i ze státního příspěvku


Stáhnout ppt "Úsporná opatření v působnosti MPSV a daních z příjmů."

Podobné prezentace


Reklamy Google