Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelský záměr Volba, v čem budu podnikat Průzkum Plán realizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelský záměr Volba, v čem budu podnikat Průzkum Plán realizace"— Transkript prezentace:

1 Podnikatelský záměr Volba, v čem budu podnikat Průzkum Plán realizace
Podle zájmů, schopností Podle vzniklých příležitostí Inspirací jiných Průzkum Potřeba ověřit nápad Zjistit zájem o službu nebo zboží Plán realizace Co přesně budu nabízet Zda sám nebo s dalšími lidmi Vyčíslení potřeby výrobních faktorů X

2 Podnikatelský záměr Zakladatelský rozpočet 5. Posouzení reálnosti
Předpokládané náklady, výnosy, zisky Finanční prostředky do začátku podnikání Nákup strojů, Materiál Počáteční mzdy Počáteční reklamu 5. Posouzení reálnosti Dostatečnost poptávky Dostatečné finanční krytí Dostatečně vygenerovaný zisk Založení podniku Podnikatelské riziko Nezájem o zboží či službu Neprosadíme se v konkurenci Nedostatek financí pro provoz Odběratelé nezaplatí Potíže vzniklé z okolí (např. finanční krize)

3 Subjekty národního hospodářství

4 Právní formy podnikání
Základní právní normy občanský zákoník obchodní zákoník Živnostenský zákon

5 Fyzická osoba Zaměstnanci podnikatelé každý člověk právní subjektivita
od narození do smrti způsobilost k právním úkonům částečná let úplná 18 – smrt není automatická zbavení svéprávnosti úplné částečné Zaměstnanci podnikatelé

6 Právnická osoba Uměle vytvořený subjekt
Organizace vytvořená lidmi a považovaná za samostatný subjekt práv a povinností Vytvářejí si vztahy Mezi sebou K zaměstnancům Ke státu Z hlediska podnikání se dělí Obchodní společnosti Veřejná obchodní společnost v.o.s. Komanditní společnost k.s. Společnost s ručením omezeným spol. s r.o., s.r.o. Akciová společnost a.s. Družstva bytová Krušnohor výrobní Sokov Sosnová zemědělská ZD Dolany stavební Okresní stavební bytové družstvo Teplice spotřební COOP Státní podniky podle zákona o státních podnicích

7 Živnost= podniky jedinců
Fyzická nebo právnická osoba Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem Nutné podmínky Všeobecné Plnoletost let Právní způsobilost Bezúhonnost nemám záznam v trestním rejstříku Zvláštní podmínky Odborná způsobilost vzdělání speciální zkouška Praxe

8 Dělení živností Ohlašovací = oprávnění se uděluje automaticky po splnění podmínek lze provozovat bezprostředně po ohlášení Volné = nevyžaduje prokázání způsobilosti, stáčí pouze všeobecné podmínky právo podnikat v cca 80 oborech při rozšiřování podnikání stačí ohlásit např. maloobchod, velkoobchod Řemeslné = nutné vzdělání lze nahradit 6letou praxí v oboru např. zednictví, kadeřnictví, automechanik Vázané = nutné vzdělání + praxi např. autoškola, výroba žíravin Koncesované = přísnější podmínky lze provozovat až ode dne nabytí právní moci o udělení koncese nutná speciální odborná způsobilost prokázání spolehlivosti př. povolení státním orgánem doprava, soukromé bezpečnostní služby, směnárenství

9 Vznik obchodní společnosti
Podpis smlouvy Dle obchodního zákoníku před notářem Žádost o vydání živnostenského oprávnění pro právnickou osobu Smlouva Notářský zápis Návrh na vklad do obchodního rejstříku Po vydání živnost. oprávnění Vznik Dnem zápisu do obchodního rejstříku Registrace k daním, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění

10 Vznik obchodní společnosti
Notářský zápis Žádost o živnost. oprávnění právnické osoby Zápis do živnostenského rejstříku Žádost o zápis do obchodního rejstříku Vznik OS dnem zápisu Registrace k daním a soc. a zdrav. pojištění

11 Dělení obchodních společností

12 Znaky obchodní společnosti
Ručení Povinnost společníků hradit závazky společnosti v případě, kdy sama společnost není schopna Ručení vkladem vloží při vniku podniku stane se majetkem firmy může o tyto peníze přijít 2. Ručení osobním majetkem pokud majetek firmy nestačí, musí hradit i ze svého majetku, který je povinen prodat Vklad = tzv. základní kapitál některé podniky mají povinný minimální vklad může mít podobu peněz nebo majetku 3. Řízení vždy rozhodují společníci = majitelé min. 1x ročně valná hromada = nejvyšší řídící orgán zřízení statutárních orgánů = zastupují průběžně ředitel jednatel 4. Rozdělování zisku řídí se obchodním zákonem a společenskou smlouvou

13 Veřejná obchodní společnost = v.o.s.
Ručení osobním majetkem Minimální vklad není předepsán Řízení společnou dohodou všichni mohou zastupovat všichni mohou podepisovat smlouvy v zásadních otázkách všichni mají právo veta Zisk – dělení rovným dílem nebo podle smlouvy Př. Potapěčská stanice Chomutov

14 Komanditní společnost = k.s.
Zakládají dvě skupiny společníků Komplementáři Komanditisté Vklad komplementáři svým osobním majetkem komanditisté vkladem( mají navýšit celkový majetek) – minimálně 5000Kč Řízení – komplementáři Rozdělování zisku ve dvou krocích 1. komplementáři + společnost 2. komplementáři rovným dílem a komanditisté podle výše vkladu poměr může být upraven smlouvou př. Komplementáři jsou dva, komanditistů je deset, dělení je rovným dílem a zisk činí Kč př. Globus ČR, k.s.

15 Společnost s ručením omezeným – s.r.o., spol. s r.o.
Ručení – do výše vkladu Počet společníků = min.1 – max. 50 Minimální základní kapitál = Kč Minimální vklad = Kč Při založení musí být uhrazeno min.30% hodnoty, alespoň Kč Řízení Nejvyšší orgán – valná hromada Statutární orgán - jednatel ( nemusí být společníkem), který je uveden v obchodním rejstříku Kontrolní orgán – dozorčí rada ( nepovinné) Povinnost vést účetnictví Povinnost vytvořit rezervní fond nejméně ve výši 10% Zákaz konkurence pro jednatele a členy dozorčí rady Při hlasování počet hlasů každého společníka podle výše vkladu Rozdělování zisku = podle výše vkladu Př. Siemens Česká republika, s.r.o.

16 Akciová společnost – a.s.
Základní kapitál – rozdělen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě Př Kč rozděleno do dvou akcií po Kč nebo do akcií po 100Kč Akcie = cenný papír, spojen s právy akcionáře jako společníka společnosti Podílet se na zisku Podílet se na řízení firmy Podílet se na likvidačním zůstatku společnosti Obchodovatelné na kapitálovém trhu vydávají se za emisní kurz ( nesmí být nižší než nominální hodnota) , ale obchodují za tržní kurz

17 Dělení akcií Podle formy
Listinné = fyzicky vytištěné na papíře s řadou ochranných prvků, skládá se z Pláště – obsahuje nominální hodnotu, emisi, emitent Kuponového archu – střihá se každoročně, při vyplácení dividendy Talonu – je nahrazen novým archem Zaknihované = modernější forma, akcie zaznamenané v počítači Střediska pro cenné papíry (SCP) –většina akcií

18 Dělení akcií Podle druhu akcie Na jméno Na majitele Speciální
U listinné akcie uvedeno přímo na akcii, převod uveden na rubu Lze omezit převod akcií, ale nelze zakázat Na majitele Převoditelné předáním akcie Netransparentní – těžko dohledat skutečného majitele – možný nástroj korupce Speciální Zaměstnanecké Vždy na jméno – spojen s určitými výhodami Max. 5% základního kapitálu Převod možný pouze mezi zaměstnanci ( i důchodci) Musí nabídnout akcie firmě při odchodu z firmy Funkce především motivační Prioritní Přednostní právo na dividendu Vzdává se hlasovacího práva Maximálně 50% základního kapitálu


Stáhnout ppt "Podnikatelský záměr Volba, v čem budu podnikat Průzkum Plán realizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google