Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_02

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_02"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_02
Název materiálu: Číslovky Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Číslovky patří mezi ohebné slovní druhy, jejich určování dělá žákům problémy. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál pro úroveň žáků tříletých učebních oborů. Očekávaný výstup: Žák dovede poznat číslovky v textu, umí rozlišit druhy číslovek, zná odlišnosti skloňování některých číslovek. Klíčová slova: číslovky, druhy číslovek, skloňování dvě, obě  Metodika: Materiál slouží jako podpůrný při výkladu, lze ho promítnout elektronicky pro celou třídu nebo žákům okopírovat či rozeslat v elektronické verzi. Poslední část může být použita jako soutěž.   Obor: tříleté učební obory SOU Ročník: 2. Autor: Mgr. Monika Rubešová Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 číslovky

3 označují počet, pořadí,množství …
dělíme je na: - určité /vyjadřují konkrétní počet – pět, stokrát, druhý …. / - neurčité /nevyjadřují přesný počet – mnoho,málo,několik

4 druhy číslovek 1. základní 2. řadové 3. násobné 4. druhové

5 druhy číslovek 1. základní - vyjadřují počet ptáme se KOLIK ?
dva, deset, sedm, tisíc, třicet několik, málo, mnoho

6 2. řadové - určují pořadí druhý, desátý, sedmý několikátý
ptáme se KOLIKÁTÝ ? druhý, desátý, sedmý několikátý

7 3. násobné ptáme se KOLIKRÁT? KOLIKANÁSOBNÝ?
dvakrát, desetkrát, sedmkrát dvojnásobný,desetinásobný . . . několikrát, několikanásobný

8 – vyjadřují množství druhů
4. druhové – vyjadřují množství druhů ptáme se KOLIKERY ? KOLIKERO ? dvojí, dvoje, sedmero, desatero několikerý, několikero

9 Urči druhy číslovek tři pětkrát sedmero dvojnásobný mnoho šedesát
patnáctý několikrát osmý sto

10 Správné řešení pětkrát - násobná sedmero - druhová
tři - základní pětkrát - násobná sedmero - druhová dvojnásobný – násobná mnoho - základní šedesát - základní patnáctý – řadová několikrát – násobná osmý – řadová sto - základní

11 POZOR ! ! ! - za řadovými číslovkami píšeme vždy tečku
Žijeme v 1. polovině 21. století. - číslovky dvě, obě, tři čtyři 7. pád – dvěma, oběma ALE třemi, čtyřmi

12 Doplň správný tvar číslovek
Syn přijel se /dva/ ______ kamarády. Naši fotbalisté nastoupili se /tři/ _____ náhradníky. Dostavil se s /obě/ _____ dcerami. Poslal dopis se /čtyři/ ________ chybami.

13 Správné řešení Syn přijel se dvěma kamarády.
Naši fotbalisté nastoupili se třemi náhradníky. Dostavil se s oběma dcerami. Poslal dopis se čtyřmi chybami.

14 Doplňte správnou číslovku v názvu filmu
_______ medvědů s Cibulkou _________ statečných Kdyby _________ klarinetů My _________ školou povinní ____ veteráni Bylo nás ____ ___________ mil pod mořem ________ s hvězdičkou _____ mušketýři _____ roky prázdnin

15 Správné řešení Šest medvědů s Cibulkou Sedm statečných
Kdyby tisíc klarinetů My všichni školou povinní Tři veteráni Bylo nás pět mil pod mořem Pětka s hvězdičkou Tři mušketýři Dva roky prázdnin


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_02"

Podobné prezentace


Reklamy Google