Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.To jak nakládáme s penězi ovlivňuje náš vztah s Bohem Matouš 25:21 Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.To jak nakládáme s penězi ovlivňuje náš vztah s Bohem Matouš 25:21 Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím."— Transkript prezentace:

1

2 1.To jak nakládáme s penězi ovlivňuje náš vztah s Bohem Matouš 25:21 Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána. Lukáš 16:11 Jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství?

3 2.Peníze a majetek soupeří s Bohem o první místo v našich životech Matouš 6:24 Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. 1. Timoteovi 6:10 Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí.

4 3.Bůh chce, abychom s penězi zacházeli moudře

5 1.Bůh je vlastníkem všeho, tedy i našich peněz a majetku Deuteronomium 10:14 Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země i všechno, co je na ní. Žalm 24:1 Hospodinu patří země a vše, co je na ní, celý svět a všichni jeho obyvatelé.

6 2.Bůh řídí všechny události Žalmy 135:6 Hospodin činí vše, co chce - na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách. Jakubův 4:13 Nuže nyní vy, kteří říkáte: ‚Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat‘ 14 nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. 15 Místo toho byste měli říkat: „Bude-li Pán chtít a budeme naživu, uděláme to nebo ono.

7 3.Bůh zaslibuje, že naplní naše potřeby Filipským 4:19 Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Matouš 6:33 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.

8 1.Správce má nejvyšší autoritu po Pánovi, nese velkou zodpovědnost za veškerý majetek: Žalm 8:6-7 Trochu jsi jej omezil, aby nebyl božskou bytostí, a korunoval jsi ho slávou a důstojností. 7 Svěřil jsi mu vládu nad dílem svých rukou, všechno jsi mu položil pod nohy.

9 2.Správce věrně hospodaří s majetkem někoho jiného: 1. Korintským 4:2 A od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným Lukáš 16:10 Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém; nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém.

10  Moudré hospodaření znamená myslet na budoucnost = spořit („Josefovský princip“)  Moudré hospodaření znamená, že se nebudeme zadlužovat Přísloví 22:7 Bohatý vládne chudým, dlužník je otrokem věřitele. 1. Korintským 7:23 Byli jste koupeni za velikou cenu. Nebuďte otroky lidí.

11  Modlete se a hledejte Boží vedení na cestě z dluhů.  Rozhodněte se splácet, i třeba minimální částky.  Rozhodněte se dál nezadlužovat!

12 Přísloví 27:23 Znej dobře poměry svého bravu, přilož své srdce k péči o svá stáda. 1. Tim.6,7 Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojme se s tím.

13 Matouš 6:33 Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. 1.Oddělit Bohu minimálně 10% a z toho, co zbude 2.Dát si stranou na dobu, kdy nebudou tzv. tučná léta 3.Zaplatit nutné výdaje (daně, dluhy) 4.Zaplatit výdaje na živobytí 5.Dopřát si i naplnění svých tužeb :-)

14  dostaneme se z dluhů,  budeme utrácet moudřeji,  začneme spořit na budoucnost  a více dávat na Boží dílo.


Stáhnout ppt "1.To jak nakládáme s penězi ovlivňuje náš vztah s Bohem Matouš 25:21 Jeho pán mu řekl: ‚Dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím."

Podobné prezentace


Reklamy Google