Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz VY_32_INOVACE_54_11 Škola
Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělání Vzdělávací obor Nauka o společnosti Tematický okruh Psychologie Téma Tematická oblast Název Motivační procesy u člověka Autor PaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročník Říjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník Anotace Přehled v problematice motivace u člověka Přínos/cílové kompetence Seznámení studentů se složitostí lidského motivačního procesu

2 Motivy jednání člověka
Motivace - vychází z latinského Moveo = hýbám Hlavní je: máme-li proniknout do smyslu lidské činnosti, musíme odhalit její pohnutky = MOTIVY. // Motivy jsou osobní příčiny určitého chování, jako bezprostřední psychologické pohnutky, příčiny reakcí, činností a jednání, zaměřené na uspokojování určitých svých potřeb. // Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle.

3 = NADSTAVBOVÁ MOTIVACE =
Potřeby Z psychologického hlediska potřeby dělíme na: 1) Primární (biologický) stav motivace: jsou to motivy individuální, aktivní, pro uspokojení životních potřeb ( stavy, pudy, hlas, sex, žízeň, sociální a nervové aktivity) 2) Sekundární (sociální) stav motivace: navozuje AKTIVAČNÍ STAV, v tomto případě není činnost sama o sobě cílem, ale prostředkem k dosažení jiného účelu (souvisí se sociálními vztahy, kulturními potřebami, výkonem, prestiží a psychickými potřebami) je označována jako: = NADSTAVBOVÁ MOTIVACE =

4 Abraham Harold Maslow (1. dubna 1908 – 8. června 1970)
A.H.Maslow je tvůrce teorie, že člověk má pět základních potřeb (od nejnižších po nejvyšší - tvoří jakousi pomyslnou „pyramidu“): Maslowova pyramida potřeb potřeba seberealizace potřeba uznání, úcty potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti potřeba bezpečí a jistoty základní tělesné, fyziologické potřeby První čtyři kategorie Maslow označuje jako nedostatkové potřeby a pátou kategorii jako potřeby existence (bytí) nebo růstové potřeby.

5 Maslowova pyramida (potřeb)

6 Motivace může být posilována:
odměna, pochvala, trest anticipace - předvídáním úspěchu prožitky skutečných úspěchů zvýšená aspirace Posilování chápeme jako systém: otevřený (připravenost k novým adaptacím a změnám v chování) relativně uzavřen (vůči vnějším vlivům)

7 Motivaci můžeme rozlišit i na:
1. Motivaci pozitivní - je to NAPĚTÍ = dosažení žádoucího předmětu. 2. Motivace negativní - vzniká očekáváním něčeho nepříjemného. 3. Úkolová motivace - pocit povinnosti, zodpovědnosti (sociální determinace lidské motivace) = Člověk – Společnost =

8 Motivace // celek vědomých i nevědomých psycho-norem, faktorů, na jejichž základě se uskutečňuje naše chtění a jednání // Zahrnuje také sféru prožívání !

9 Motivace jsou : - vnější pobídky a cíle
- vnitřní motivy Cíl /motiv = to co je hodnotné (redukce potřeby) Zaměření a aktivace jedince: biologické pudy (primární motivy) získané potřeby zájmy a ideály

10 Vědomá regulace (voluntarizace)
Motivační faktory: Zájem Potřeba Ideál City Emoce Motivace je dynamický proces: a) vznik motivu b) posilování či tlumení Vědomá regulace (voluntarizace) je možná i nevědomá regulace ( z potlačených tendencí a pocitů / může být evokován velký vnitřní psychický rozpor)

11 Pokus se odpovědět Co rozumíš pod pojmem motivace člověka?
Vyjádři, čím může být motivace posilována? Pokus se vysvětlit Maslowovu pyramidu potřeb. Jaké znáš motivační faktory? Jak dělíme z psychologického hlediska potřeby člověka?

12 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č."

Podobné prezentace


Reklamy Google