Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vůle, motivace Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov09 Autor Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vůle, motivace Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov09 Autor Mgr."— Transkript prezentace:

1 Vůle, motivace Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov09 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Vůle, motivace Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: Klíčová slova: vůle, volní akt, komplex volních vlastností, motivace, vnitřní a vnější motivace Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad psychického jevu vůle a procesu motivace, na konci jsou otázky k zařazení do systému psychických jevů a zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 Vůle proces volní samoregulace chování člověka, jednání, záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vytčeného cíle, vlastní jen člověku (volní akt); psychická dispozice, komplex vlastností osobnosti, způsobilost sebekontroly v nejširším smyslu;

3 Vůle proces volní samoregulace chování člověka, jednání,
záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vytčeného cíle, vlastní jen člověku; psychická dispozice, komplex vlastností osobnosti, způsobilost sebekontroly v nejširším smyslu;

4 Vůle vůle – volní akt, proces vůle – vlastnost osobnosti

5 A) vůle – volní akt, proces
podstatné znaky: 1) vědomí vlastního rozhodnutí; 2) aktivní akce (tedy nikoli reakce, nýbrž operace); 3) vědomí cíle, resp. i prostředků k jeho dosažení; utváří se v závislosti na individuálním vývoji 1) rozumovém (inteligenci) 2) morálním;

6 fáze: 1) rozhodovací; komplexnost jednání: intelekt – zvažování, hodnocení; emoce – blokující, stimulující; 2) volba prostředků; 3) realizace + kontrolní aktivita;

7 rozvažování o cílech, prostředcích, důsledcích →
srovnání impulzivního a volního jednání: impulzivní chování (zkratkovité); volní regulace chování (jednání); impulz → impulz → rozvaha založená na interakci emoční reflexe a rozumového přístupu; stanovené cíle a prostředky nemusí být vždy rozumné; akce rozvažování o cílech, prostředcích, důsledcích →

8 B) vůle – vlastnost osobnosti
osobnost jedince charakterizuje také komplex volních vlastností rozhodnost, vytrvalost, sebeovládání, rozvážnost, zásadovost, houževnatost atd.;

9 vůle – vlastnost osobnosti
vyjadřuje schopnost sebekontroly, projevující se v potlačování nežádoucích tendencí, v úsilí při překonávání překážek, při dosahování časově vzdálených cílů, při jejich vytyčování – aspirace; vzniká interakcí vrozených vlastností a zkušeností, nevytváří jen útlumy, zábrany, klade i cíle;

10 Motivace proces usměrňování, udržování a energetizace chování vycházející z biologických zdrojů, souhrn hybných momentů v činnostech, prožívání, chování a osobnosti jedince; intrapsychický proces zvýšení nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, energizace organismu, projevuje se napětím, neklidem, činností směřující k porušení rovnováhy;

11 Motivace proces usměrňování, udržování a energetizace chování
vycházející z biologických zdrojů, souhrn hybných momentů v činnostech, prožívání, chování a osobnosti jedince; intrapsychický proces zvýšení nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, energizace organismu, projevuje se napětím, neklidem, činností směřující k porušení rovnováhy;

12 v motivaci působí: a) vnější pobídky (incentivy); b) vnitřní pohnutky, motivy;

13 motivace – aktivizuje a směruje;
v zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti;

14 vnější motivace – vyvolávají ji podněty z okolí (denní a roční doba, přítomnost či nepřítomnost lidí); vnitřní motivace – přicházející z jedince (hlad, žízeň, hladina hormonů, cíl, plán, představa, tužba);

15 motivy psychologické příčiny činností, jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb;

16 motiv má cíl; směr; intenzitu; trvalost;
pramení z podnětů vnitřních, vědomých, bezděčných, podvědomých, a vnějších; má významnou úlohu při emoční, myšlenkové a fantazijní činnosti člověka;

17 otázky ??? jaká je první fáze volního aktu? rozhodovací
se kterými jevy souvisí? proč? co potom následuje? rozhodovací kognitivní procesy, emoce vnímám situaci, přemýšlím jak ji řešit, představuji si řešení, chce se mi nebo nechce zvolím nejlepší prostředek k dosažení cíle

18 otázky ??? která motivace je účinnější ?
proč je motivace důležitá pro jednání? jak souvisí motivace s vůlí? ve které fázi činnosti je motivace podstatná? vnitřní, vycházející z jedince dodává energii, směr činnosti, udržuje ji volní proces využívá motivaci jako energii na začátku, ale i v průběhu a pro další činnost i na konci

19 zařaď psychický jev motivace do systému
proces probíhá v čase stav je udržován vlastnost stálá součást psychiky

20 zařaď psychický jev vůle do systému
proces probíhá v čase stav je udržován vlastnost stálá součást psychiky

21 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha ISBN VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha ISBN osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Vůle, motivace Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov09 Autor Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google