Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emoce Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov11 Autor Mgr. et Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emoce Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov11 Autor Mgr. et Mgr."— Transkript prezentace:

1 Emoce Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov11 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Obecná psychologie Téma: Emoce Určeno pro: 1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia Vytvořeno dne: Klíčová slova: emoce, prožívání, vyšší city, nálady, afekty, vášně, emocionalita, empatie Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad pojmu emoce, na konci jsou otázky k zařazení do systému psychických jevů a zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;

2 prožívání (experience)
vnitřní psychický jev charakterizovaný proudem vědomí každého více či méně uvědomovaného duševního obsahu, individuální (variabilita), subjektivní, těžko sdělitelné, nepročleněné, mají spontánní původ, polaritní ( libost x nelibost, napětí x uvolnění, vzrušení x uklidnění);

3 Emoce mentální stav i dynamické psychické procesy charakterizovaný subjektivními zážitky libosti a nelibosti provázené fyziologickými změnami, motorickými projevy (gestikulace, mimika), stavy menší či větší pohotovosti a zaměřenosti (láska, strach, nenávist);

4 Emoce soubor interakcí mezi subjektivními a objektivními faktory;
lze u nich rozlišit: směr přibližování či vzdalování, intenzitu, čas trvání;

5 nižší city (např. agresivita)
vyšší city (soucit): 1) intelektuální, 2) etické, 3) sociální, 4) estetické;

6 emocionalita schopnost vyjádřit emoce, tj. funkce emocí; stabilita – labilita

7 funkce emocí: dezorganizační – dezorganizují psychickou i somatickou činnost organismu, rušivý vliv; organizační – někdy naopak mají důležitou organizační roli v průběhu činnosti organizmu;

8 funkce emocí: dožívající atavizmy kdysi účelných reakcí;
signální – odrážejí vztahy potřeb subjektu k objektům, které je uspokojují a které tak získávají subjektivní význam; hodnotící – např. příjemné x nepříjemné;

9 klasifikace emocí A) dle intenzity:
nálady – slabá intenzita, dlouhé trvání, často pociťovány nejen ve vztahu k já, ale k celému okolí; afekty – silná intenzita, krátké trvání, prudký nástup, typy: vzrůstající pozitivní afektivita, vzrůstající negativní afektivita, ochabující pozitivní, ustupující negativní; vášně – silná intenzita, dlouhé trvání, pevně spjaté s dominantními hodnotami jednice;

10 B) dle kvality: radost x smutek; přijetí x odmítání; hněv x strach;
překvapení x očekávání;

11 C) dle zaměření: 4 pra-afekty vyjadřující základní pohybové relace subjektu k objektu ingesce – sem s tebou ke mně (dychtivost); ejekce – pryč s tebou ode mě (vztek, hněv, odpor); recese – pryč se mnou od tebe (strach); prafuse – tam se mnou k tobě (láska);

12 D) dle aktivizace: stenické emoc. zážitky – podněcující, zvětšují sílu a energii, povzbuzují k činnosti; astenické emoc. zážitky – utlumující (pasivní);

13 Charakteristika emocí:
selektivní a tonizující vliv – zvýšení citlivosti (senzibilizace) k určitým podnětům; senzibilizace v jednom směru vede k desenzibilizaci ve směru druhém; komplexní charakter emoční reakce – zahrnují zážitek, fyziologické, zejména útrobní změny a behaviorální i výrazové vzorce, mají integrované psychické i somatické komponenty;

14 Charakteristika emocí:
polárnost a jejich intenzita – každá emoce má svůj protiklad, afekty (silné emoce) mívají výrazné motorické i vegetativní projevy; složky motivace a učení; mají ale funkční vztah ke všem psychickým procesům;

15 Charakteristika emocí:
psychosomatické propojení – úzce souvisí s organickými procesy (blednutí, pláč, mimické projevy), psychosomatické choroby (žaludeční vředy, astma, ekzémy, angina pectoris aj.).; hněv souvisí se zvýšeným vylučováním noradrenalinu, strach provázen zvýšeným vylučováním adrenalinu; ambivalence citů – rozporuplnost, protichůdné city;

16 empatie – emoční způsob poznávání, umožňuje se vžívat do duševního stavu druhého, schopnost získané prožitky správně zpracovat a interpretovat, předpokladem komunikace, energeticky náročné;

17 zařaď psychický jev EMOCE do systému
proces probíhá v čase stav je udržován vlastnost stálá součást psychiky

18 zařaď psychický jev EMOCIONALITA
proces probíhá v čase stav je udržován vlastnost stálá součást psychiky

19 otázky ??? nálada afekt emocionalita 1) intelektuální 2) etické 3) sociální 4) estetické slabá emoce s dlouhým trváním, často pociťována k celému okolí silná emoce krátkého trvání s prudkým nástupem schopnost vyjádřit emoce vyšší city jsou

20 otázky zařaď pojmy polárnost, ambivalence, empatie, psychosomatické propojení ???
co znamená, že můžu cítit naráz protikladné emoce, např. lásku a nenávist ? proč někdy při emoci člověk zrudne, rozbuší se mu srdce ? co znamená, že můžu cítit obrovskou radost, tichou radost, smutnění a žal ? jak se nazývá emoční způsob poznávání ? ambivalence psychosomatické propojení polárnost empatie

21 Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha ISBN VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha ISBN osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Emoce Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov11 Autor Mgr. et Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google