Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEBEPOZNÁNÍ JÁ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEBEPOZNÁNÍ JÁ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 SEBEPOZNÁNÍ JÁ Mgr. Michal Oblouk

2 SEBEVĚDOMÍ sebereflexe
vědomí vlastní ceny, kvalit a schopností, víra v ně a v budoucí výkony lidská schopnost sebereflexe je předpokladem odpovědnosti - jen proto, že je člověk schopen o vlastním jednání přemýšlet a sám je hodnotit, mohou se i ostatní na toto jeho hodnocení spolehnout a uznat jej jako odpovědnou, a tudíž i svobodnou osobu

3 hodnocení vlastních nedostatků
SEBEKRITIKA hodnocení vlastních nedostatků

4 SEBEPOJETÍ vyjadřuje postoje a očekávání, která jedinec chová vůči sobě samému, jak vidí sám sebe (představa sebe sama) vytváří se po celý život již od prenatálního období v sociálních interakcích (působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu) důležitými součástmi jsou sociální srovnání a zpětná vazba

5 4 OBRAZY SEBE SAMA subjektivní JÁ – jak člověk vidí sám sebe v současné době zrcadlové JÁ – jak mě vidí druzí lidé reálné JÁ – jaká je skutečnost ideální JÁ – jaký bych chtěl být, kým bych se chtěl stát

6 uvědomění si zvláštností v průběhu vlastního prožívání a chování
SEBEPOZNÁNÍ uvědomění si zvláštností v průběhu vlastního prožívání a chování snaha porozumět způsobu svého chování, prožívání životních situací, svým náladám

7 VŮLE záměrné, vědomé úsilí směřující k dosažení cíle
soubor vlastností osobnosti souvisejících se sebekontrolou vlastnosti podmíněné vůlí člověka - volní vlastnosti: iniciativa, samostatnost, důkladnost, rozhodnost, cílevědomost, vytrvalost, odpovědnost, rozvážnost, spolehlivost, sebeovládání, zásadovost, svědomitost, sebekázeň, sebekritičnost volní vlastnosti pomáhají při překonávání překážek k dosažení určitého cíle, formují se v průběhu života zejména pod vlivem výchovy

8 snaha člověka změnit svou povahu
SEBEVÝCHOVA snaha člověka změnit svou povahu

9 SEBEREGULACE plánování změn chování na základě zjištěných rozdílů mezi chováním a normou

10 SEBEHODNOCENÍ výsledek vyhodnocování kladů i nedostatků, které jedinec dělá o sobě měla by z něj vyjít snaha lépe se ovládat a zdokonalovat své jednání

11 chování je vnějším projevem duševního života (psychiky) člověka
PROJEVY CHOVÁNÍ CHOVÁNÍ = aktivita jednotlivce, kterou může pozorovat druhá osoba nebo ji mohou zachytit přístroje, vzniká v interakci člověka s jeho přírodním, a zejména společenským prostředím, na základě chování usuzujeme nejen, co člověk prožívá, ale též jaké má vlastnosti aktivitou jednotlivce, označovanou jako jeho chování, rozumíme: a) reakce - činnost svalů a žláz s vnitřní sekrecí fungujících na vrozeném (nenaučeném) základě, jsou to nejjednodušší projevy chování zahrnující nepodmíněné reflexy a instinkty b) odpovědi - činnost svalů a žláz s vnitřní sekrecí fungujících na naučeném (nikoli vrozeném) základě, jsou to složitější projevy chování založené na osobní zkušenosti, zahrnují zejména všechny návyky a zvyky člověka, při odpovědích se uplatňuje množství psychických funkcí (např. paměť, myšlení) c) jednání - všechna činnost, kterou člověk vykonává uvědoměle, představuje nejsložitější projevy chování, projevují se v něm psychické funkce (myšlení, řeč, rozhodování) a vlastnosti člověka d) vnější výrazy - změny tváře (červenání, blednutí, mimika), vegetativní změny (např. zrychlení, zpomalení nebo zastavení dýchání, změny tepu, pocení) a pantomimika (např. gestikulace, pohyby a projevy útoku v zlosti, útěky ze strachu) vyvolané prožíváním, jsou doprovodnými jevy zejména reakcí a odpovědí e) řeč - řečová aktivita (verbální chování), kterou může člověk nejvýrazněji a nejpřesněji projevit své prožívání chování je vnějším projevem duševního života (psychiky) člověka

12 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebereflexe


Stáhnout ppt "SEBEPOZNÁNÍ JÁ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google