Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozitivní hodnocení sebe

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozitivní hodnocení sebe"— Transkript prezentace:

1 Pozitivní hodnocení sebe

2 Pozitivní hodnocení sebe
Didaktické cíle 2. schodu: 1. Rozvíjet pojem důstojnost člověka. 2. Zvyšovat sebehodnocení(sebepoznání, sebehodnocení, sebepřijetí). 3. Rozvíjet poznání svých pozitivních i negativních vlastností.

3 Pozitivní hodnocení sebe
Jáství = sebeobraz (uvědomění a hodnocení vlastní osobnosti). Obsahuje aspekt: Kognitivní (představa o charakteristikách a podstatě vlastní osobnosti) Afektivní (varianty sebelásky) Volní (míra úsilí k sebeuplatnění a sebeprosazení)

4 Pozitivní hodnocení sebe
Kategorie sebeobrazu: Reálné já (je reprezentací obsahu a struktura sebepojetí) Vnímané já (pocity sebe v daném okamžiku) Ideální já (představa ideálního obrazu sebe) Prezentované já (charakteristiky, které jedinec ukazuje druhým, předvádí se tak, jak by chtěl být vnímán druhými)

5 Pozitivní hodnocení sebe
Osobní identita („sžitost“ se svým tělem a „zabydlenost“ v sociálních vztazích): Psychofyziologická identita (přijetí svého pohlaví a svého věku1) Sociální identita (projevující se v rolích rodinných, vrstevnických, partnerských i profesních, závislých na zvládnutí základních životních úkolů – začlenění do sociálních vztahů, nalezení partnera, volba povolání) Je výsledkem idividuace (proces stáváním se sebou samým, ukazatelem je osobní autonomie)

6 Pozitivní hodnocení sebe
Osobní autonomie ( základní znak dospělosti, osobní zralosti): Místo ovládání (pocit většího či menšího vlivu na události a výsledky činnosti): internalismus externalismus Internalisté (vše, co je potká, je výsledkem jejich aktivity, připravenosti nebo nepřipravenosti, kompetence nebo nedostatku) Externalisté ( jsou „hříčkou v rukou osudu“, měli „štěstí“ nebo „neštěstí“) polarita niternosti a vnějškovosti 2

7 Pozitivní hodnocení sebe
Pocity já jako činitele a sebecit ( Ch. Gordon 1968): Pocity vlastních možností. Pocit kompetence. Pocit sebeurčení. Pocit vnitřní jednoty já. Pocit osobní důstojnosti (krystalizace pozitivních nebo negativních ocenění vlastní osobnosti v průběhu vývoje)3

8 Pozitivní hodnocení sebe
Sebehodnocení( je jádrem jáství, prožíváme ním stav, že posuzujeme a oceňujeme své vlastní já) Má 2 póly: spokojenost a nespokojenost Prožíváme je jako sebedůvěru a sebevědomí Další pocity sebevědomí (pocity osobní hodnoty): pýcha, hrdost, domýšlivost, ješitnost, arogance, chlubivost, nekritičnost k sobě … X skromnost, pokora, rozpaky, ostýchavost, stud, zahanbení, sebesnižování, sebekritičnost, ukřivděnost … Ústřední sebecharakteristikou je sebeúcta (důraz na sebeoceňování) - uvědomění si toho, jak se nám daří. Podmínkou sebeúcty je míra sebepřijetí (sebelásky) naplňování morálních hodnot (spravedlnosti, lásky a pravdy) – spojení psychologie osobnosti a psychologie morálky

9 Pozitivní hodnocení sebe
Svědomí = část sebehodnocení, soustava vnitřních norem prožívání a jednání, kterým v oblasti sociálních vztahů odpovídá obraz ideální osobnosti, který mobilizuje kompenzační mechanismy v případě, že se prožitky nebo činy jedince odchylují od ideálu. Je jádrem charakteru.

10 Pozitivní hodnocení sebe
R. Clair: „Svědomí nás před hříchem nechrání, jen nám brání se z něho radovat“ Smékal,V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal, ISBN Pokračování v mravním vývoji osobnosti (Pavel Vacek)


Stáhnout ppt "Pozitivní hodnocení sebe"

Podobné prezentace


Reklamy Google