Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní způsob, životní styl, volný čas a zdraví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní způsob, životní styl, volný čas a zdraví"— Transkript prezentace:

1 Životní způsob, životní styl, volný čas a zdraví

2 Vymezení pojmů Životní způsob, životní styl, kvalita života Přístupy:
a) Normativní: hodnocení jednotlivých životních stylů b) Teoreticko-empirický: nehodnotí, nýbrž analyzuje, srovnává, popisuje, vysvětluje

3 Životní způsob Konkrétní, relativně stabilní forma lidského života, historicky vyvinutá (Kubátová, H.) Komplex činností, jimiž lidé uspokojují a utvářejí své potřeby (Staníčková, R.) Funkční systém, kterým si člověk vybírá z repertoáru dané kultury za určitých podmínek jisté prvky podle svých kritérií a potřeb (Šmídová, O.)

4 Životní způsob Vzor či norma, která je danou skupinou (společností) vyžadována Životní způsob obyvatelů měst, životní způsob studentů, životní způsob manažerů, seniorů, Čechů, Američanů atd.

5 Podmíněnost ŽZ objektivní životní podmínky, pracovní činnosti,
sociální způsoby chování a jednání a zvyklosti, vědomí, způsoby myšlení, morálka, postoje, zájmy, hodnoty a normy uznávané a platné v dané společnosti (Staníčková, R.)

6 Podmíněnost ŽZ historický vývoj, úroveň dané kultury,
filozofická orientace, společensky uznávané hodnoty, společenské tradice, změny výrobního procesu, vlastnické vztahy, postavení socio-profesní skupiny v dané společnosti, životní úroveň dané skupiny, vliv různých kultur a skupin (Hodaň, B.)

7 Životní způsob je součástí kulturního a historického dědictví a je rovněž jeho nositelem je diferencujícím faktorem, ale současně plní kohezní funkci, udržuje tradici, stabilitu a podílí se na sebereprodukci sociálních vrstev Habitus (P. Bourdieu)

8 Habitus Prostor sociálních dispozic
vyjadřuje jednotný styl praktických činností a statků určitého aktéra / třídy aktérů diferencuje, současně je diferencující (Bourdieu, P. Teorie jednání)

9 Modely životních způsobů (Bauman, Z.)
Tradiční společnost Moderní společnost – život jako pouť Postmoderní společnost – pomíjivost zevloun tulák turista hráč

10 Životní styl Přístupy: 1) Životní styl jako výsledek stratifikace.
2) Životní styl jako prostředek i nástroj sociálního vrstvení (Šmídová, O.)

11 Životní styl Strukturovaný souhrn životních zvyků, obyčejů, resp. akceptovaných norem, nalézajících svůj výraz interakci, v hmotném, věcném prostředí, v prostorovém chování a v celkové stylizaci (VSS II.) Spojnice mezi individuální a společenskou sférou (Šmídová, O.) Hodnotová orientace člověka, projevující se v jeho chování i ve způsobu využívání a ovlivňování materiálních i sociálních životních podmínek (Pávková, J.) Strukturovaný souhrn životních zvyků, obyčejů, resp. akceptovaných norem odrážející se v hmotném prostředí, prostorovém chování a celkové stylizaci (Kubátová, H.)

12 Podmíněnost ŽS individuální vývoj a jeho aktuální stav,
úroveň kulturnosti daného individua, individuální filozofická orientace a hodnotová orientace, rodinné tradice, konkrétní podíl na výrobním procesu, individuální postavení v socio-profesní skupině, dosažená individuální životní úroveň, vliv okolního prostředí (Hodaň, B.)

13 Podmíněnost ŽS Objektivní podmínky: Subjektivní podmínky: Přírodní
Demografické Sociální Subjektivní podmínky: Biosociální Sociální

14 Volný čas Čas, který „zbude“ vedle času pracovního, času mimopracovního, času vázaného na vykonávání fyziologických potřeb Subjektivní kategorie Souhrn činností, které člověk koná pro své vlastní blaho, potěšení (Hodaň B.)

15 „Problém“ VČ Jak kategorizovat obchodní schůzku v restauraci u večeře, na golfovém hřišti či v kosmetickém salónu? Je čas strávený učením se cizích jazyků časem volným či pracovním?

16 Pohyb a životní styl Zdravý způsob života: vyrovnaný a pravidelný denní režim, dostatek pohybové aktivity, pohodu v mezilidských vztazích, duševní pohodu aj. Zdraví podmíněno dědičně, ale lze je ovlivnit svým způsobem života (Marádová, E.) Význam schopnosti změnit svůj životní styl (směrem k lepšímu, aktivnějšímu) (Košta & Bertlík, 2006)

17 Pohyb a životní styl Působení na životní styl jedince pohybovými aktivitami Odraz zdravého životního stylu jedince ve skupině či společnosti jako celku a naopak


Stáhnout ppt "Životní způsob, životní styl, volný čas a zdraví"

Podobné prezentace


Reklamy Google