Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POTŘEBY, HODNOTY, ZÁJMY Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POTŘEBY, HODNOTY, ZÁJMY Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 POTŘEBY, HODNOTY, ZÁJMY Mgr. Michal Oblouk

2 POSTOJ názor, stanovisko nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem nebo volbou postoje jsou důležitou složkou komunikace, jsou součástí osobnosti, souvisí s chápáním, myšlením a cítěním, jsou relativně trvalé, většinou vycházejí z hodnotové soustavy člověka hlavní funkce postojů je připravenost k jednání (nemusíme se vždy znovu promýšlet, zda vynést smetí do tříděného smetí, máme pozitivní postoj k třídění, a proto pak již automaticky odpad třídíme bez opětovného přemýšlení) vědomosti, dovednosti a postoje získáváme v průběhu života a to vzděláváním a sociálními vlivy změnit postoj znamená změnit naše chování a je to i naopak, jestliže se naše chování změní, změní se i naše postoje

3 MOTIV člověk ve svém životě nedělá nic jen tak, veškeré chování a jednání má svůj důvod, za každým naším činem stojí nějaká pohnutka, podnět, důvod = MOTIV (osobní příčina určitého chování) motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu, usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle motivace může vycházet z vnitřních nebo vnějších pohnutek a podnětů vnitřní motivace - výsledek potřeb a zájmů člověka (potřeba poznávací, seberealizace, kulturní potřeby) vnější motivace - je určena působením vnějších podnětů (hrozba trestu, možnost odměny)

4 DRUHY MOTIVŮ potřeby zájmy hodnoty pudy aspirace cíle ideály zvyky

5 POTŘEBA stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co potřebujeme k životu
při dlouhodobém nenaplnění potřeby nastupuje deprivace (citové strádání) dělení: biologické (vrozené) - potřeba dýchání, potravy, bezpečí, spánku apod., slouží pro přežití, reprodukci nebo udržení zdraví sociální (získané) - kulturní (vzdělání, kulturní život) a psychické (radost, štěstí, láska), zajišťují adaptaci na sociální podmínky, reagují na nedostatek v sociálním bytí

6 MASLOWOVA PYRAMIDA LIDSKÝCH POTŘEB
potřeba seberealizace (naplnit své možnosti růstu a rozvoje) potřeba uznání, úcty (být vážený, mít úspěch v očích jiných lidí a na tomto základě být sám sebou kladně hodnocen) potřeba lásky, sounáležitosti (vedou k touze někam a k někomu patřit, být přijímán a milován) potřeba bezpečí, jistoty (projevuje se především vyhýbáním se všemu neznámému, neobvyklému či hrozivému) fyziologické potřeby (potřeba potravy, tepla, vyměšování)

7 ZÁJEM trvalejší vztah člověka k nějakému člověku, zvířeti, činnosti, předmětu a má zpravidla citový doprovod to, čím vyplňujeme volný čas, co nás baví, co nás zajímá – aktivní trávení volného času x pasivní trávení volného času díky zájmům může člověk být aktivován k tomu, aby začal rozvíjet své vrozené dispozice vyhraněný zájem = ZÁLIBA

8 aktivní trávení volného času
pasivní trávení volného času

9 HODNOTY obsahují názor jedince na to, co je správné a nesprávné, často mají zásadní roli v rozhodování vyjadřují to, co je pro nás důležité, potřebné, čeho si ceníme, co obdivujeme – každý člověk uznává jiné hodnoty některé jsou obecně dané (život, zdraví, morálka, přátelství), jiné si vytváříme sami materiální – peníze, majetek, bydlení, cestování, příroda, práce, umění, zdraví, vzdělání duchovní – přátelství, rodina, láska, štěstí, svoboda, pravda, mír, víra

10 PUD ASPIRACE vrozená pohnutka k činnosti, instinkt
nejstarší a nejranější motivační funkce druhy: pud výživy, pud sebezáchovy, pohlavní pud, mateřský pud,… ambice snaha o sebeuplatnění, vyniknutí, někdy se označuje také jako ctižádost

11 CÍL ZVYK směr, kterým se člověk ubírá, když chce něčeho dosáhnout, něco vykonat, něčemu se vyhnout, něco dělat či nedělat apod. tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost ustálený vzorec chování jednotlivce nebo členů určitého společenství individuálně získaný a často nutkavý zvyk je návyk, pokud takové chování jednotlivce společnost neschvaluje, říká se mu zlozvyk

12 IDEÁL představa o něčem dokonalém - může se stát příkladem pro nějakého člověka, může se jím stát někdo z rodičů, zpěvák/zpěvačka, herec/herečka…, ale nemusí to být pouze osobnosti, ale také třeba myšlenky, normy, chování vzorový cíl, dokonalý stav nebo objekt charakterizuje, jaké má člověk morální zásady a hodnoty a celkovou zaměřenost osoby

13 ZDROJE


Stáhnout ppt "POTŘEBY, HODNOTY, ZÁJMY Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google