Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení č. 2 Řízení multinacionálních firem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení č. 2 Řízení multinacionálních firem"— Transkript prezentace:

1 Cvičení č. 2 Řízení multinacionálních firem
PhDr. Miroslav Barták, Ph. D. 6. a 7. října 2008

2 Cíl cvičení Analyzovat základní příčiny internacionalizace korporací
Seznámit se multinacionalizačními procesy v oblasti obchodního podnikání Diskutovat případové studie

3 Internacionalizace korporací
Zdroj: Dvořáček a kol. 2006

4 Internacionalizace korporací
Zdroj: Dvořáček a kol. 2006

5 Internacionalizace korporací
Zdroj: Dvořáček a kol. 2006

6 Internacionalizace korporací
Aktivity v tuzemsku a internacionalizaci podnikových činností nelze stavět proti sobě! Podnik musí nutně získávat poznatky a využívat je v tuzemských respektive zahraničních aktivitách.

7 Internacionalizace korporací
Při vstupu na zahraniční trhy běžnou činnost navíc ovlivňují: rozdíly ve spotřebitelských zvyklostech, jazykové rozdíly, zesílená konkurence domácích a zahraničních výrobců, doprava a pojištění, cenové, platební a měnové podmínky, předpisy, povolení, cla, daně, obaly, jakost a jiné zvýšená rizika

8 Internacionalizace korporací
Zahraniční obchodní činnost mohou provozovat všechny osoby (fyzické i právnické), které jsou podnikateli. Musejí respektovat předpisy, zákony, nařízení, které určují podmínky pro vývoz a dovoz a pro podnikání na území daného státu.

9 Internacionalizace korporací
Tento proces zasáhl všechny významné tržní hráče prakticky ve všech tržních segmentech. Je charakteristické, že většina přímých zahraničních investic se dnes stále odehrává mezi USA, Japonskem a státy EU. Propojení je přitom skutečně vzájemné.

10 Internacionalizace korporací
Definice pojmu multinacionální firma nebo korporace není prozatím zcela ustálené. „Jde o společnosti nebo jednotky, jejichž vlastnictví je soukromé, (státní nebo smíšené), které jsou založeny v různých zemích a vzájemně propojené tak, že jedna nebo více z nich může vyvíjet významný vliv na činnost druhých, zvláště s ohledem na společné využívání znalostí a zdrojů“.

11 Internacionalizace korporací
Za základní znaky multinacionální korporace se považuje: Fyzické umístění jednotek v zahraničí (přímé investice); Kontrolní vliv mateřské firmy vůči zahraničním organizačním jednotkám, Možnost společného využívání či přesunu zdrojů (materiálních, lidských, finančních) a know-how (know-who) mezi jednotlivými organizačními jednotkami a zeměmi.

12 Internacionalizace korporací
Míra internacionalizace: počet zemí, v nichž má firma své zastoupení, počet těchto zastoupení, resp. počet provozních jednotek v jednotlivých zemích, podíl zahraniční účetní hodnoty na celkové účetní hodnotě firmy, podíl výkonů realizovaný v zahraničních jednotkách na celkovém výkonu firmy,

13 Internacionalizace korporací
procento zisku vytvořeného v zahraničí, podíl na trhu získaný v druhých zemích, podíl počtu pracovníků ze zahraničí na celkovém počtu zaměstnanců, podíl zahraničních pracovníků ve vrcholovém vedení, zaměření podnikové strategie na mezinárodní trhy, Zaměření organizační struktury na mezinárodní podnikání Kvalifikace pracovníků působící v oblasti zahraničních aktivit.

14 Internacionalizace korporací
Pojem transnacionální korporace se obvykle využívá pro rozvinuté stadium korporace multinacionální, které je charakteristické globální strategií a řízením. Využívá komparativní výhod „svět jako jeden trh“. Stejná měřítka pro domácí i zahraniční aktivity. Zpravidla některé činnosti centralizovány.

15 Internacionalizace korporací
Exportní oddělení a obchodní zastoupení Zahraniční dceřiné společnosti Mezinárodní divize – seskupení dceřiných společností (4 zahraniční dceřiné společnosti, zahraniční aktiva 10 – 15 %).

16 Internacionalizace korporací
GLOBÁLNÍ ORGANIZACE – nerozlišuje se mezi domácími a zahraničními činnostmi, posuzuje se podle stejných kritérií. Světový trh je zde chápán jako jeden celek a veškerá rozhodnutí jsou činěna s ohledem na tento světový trh a efektivnost korporace jako celku.

17 Internacionalizace korporací
Organizačně se jedná o vícedimenzionální (hybridní model), který kombinuje: Globální strategické podnikatelské jednotky (GSBU) – vytvářené na centrální úrovni pro celou korporaci, Regionální a místní vedení Centrální funkce korporace – strategická rozhodnutí s ohledem na zájmy celé korporace.

18 Internacionalizace korporací
Centrální služby (Global Business Services), které jsou provozovány za relativně nižší náklady a přitom rychle a kvalitně poskytovány jednotlivým dceřiným společnostem. Integrace a specializace znalostí. Tento způsob organizace umožňuje skloubit globální strategii vytvářenou pro světový trh s lokálním pohledem. Hovoříme o synergické strategii

19 Internacionalizace korporací
Globální strategické podnikatelské jednotky – GSBU Vznikají ve výrobních podnicích obvykle opuštěním primárního členění na divize výrobní umístěné v mateřském státě a prodejní divize organizované podle regionálního hlediska. Globální (celosvětové) značky. Globální obchodní koncept (retailing) – úspory z rozsahu (standardizace, centralizace).

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Cvičení č. 2 Řízení multinacionálních firem"

Podobné prezentace


Reklamy Google