Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně"— Transkript prezentace:

1 Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Prognóza dalšího vývoje. Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně Ing. Jan Marek

2 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
Obsah prezentace Nová role ÚP v ČR Situace na trhu práce v JMK – stručná charakteristika. Struktura zaměstnanosti, rozsah a vývoj nezaměstnanosti. Regionální trh práce Cizinci na trhu práce SWOT analýza Prognóza dalšího vývoje Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

3 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
Nová role ÚP v ČR. Aktuální územní struktura pracovišť ÚP ČR v JMK. Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

4 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
II. 1. Struktura zaměstnanosti v JMK 1. Počty pracovníků podle základních odvětví NH (stav k ) 2. Počty pracovníků podle vzdělání (stav k ) Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

5 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
II. 2. Vývoj zaměstnanosti v hlavních odvětvích NH v JMK v letech Vývoj počtu pracovníků v odvětvích (v tisících) Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

6 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
II. 3. Nezaměstnanost – aktuální stav (k ) Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

7 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
II. 4. Vývoj nezaměstnanosti v JMK v posledních dvou letech Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

8 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
II. 5. Struktura nezaměstnanosti v JMK dle stupně vzdělání a dle pohlaví (k ) Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

9 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
II. 6. Struktura volných pracovních míst dle požadavků na vzdělání v JMK a v ČR (k ) Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

10 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
III. Regionální trh práce Vývoj nezaměstnanosti na regionálním trhu práce v období hospodářské recese (JMK a sousední regiony ČR, SR a Rakouska) * Vývoj nezaměstnanosti od srpna 2008 do února 2012 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

11 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
IV. Cizinci na trhu práce v JMK stav k Index Cizinci registrovaní úřady práce celkem 29 381 20 205 0,69 z toho občané EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska 14 911 16 054 1,08 z toho zaměstnaní s pracovním povolením 13 380 2 093 0,16 z toho registrace podle § 98 písm. a) až e), j) až m) 1 090 2 044 1,88 z toho zelené karty x 9 . Cizinci – podnikatelé 6 148 9 002 1,46 Cizinci celkem 35 529 29 207 0,82 údaj k Index … 2011/2008 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

12 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
Silné stránky Jihomoravského kraje kvalifikovaná pracovní síla a relativně vysoký podíl vysokoškolsky vzdělané populace, zejména ve střední a severní části kraje výhodná dopravní poloha regionu přítomnost významných rozvojových průmyslových zón technický i oborový potenciál potřebný pro rozvoj produkce s vyšší přidanou hodnotou Brno jako centrum středního a vysokého školství Brno jako centrum nadregionálního významu v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, strategických služeb a služeb pro podniky atraktivní oblast z hlediska možností rozvoje cestovního ruchu Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

13 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
Slabé stránky Jihomoravského kraje nadprůměrná úroveň míry nezaměstnanosti, především v okresech na jihu kraje vysoká úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti a její velké regionální rozdíly nedostatečná dopravní obslužnost příhraničních regionů dlouhodobě podprůměrná úroveň mezd absence velkého hospodářského subjektu schopného v regionu plnit úlohu „pólu růstu“ nízká podnikatelská aktivita v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti nedostatečná vazba školského systému a obsahu vzdělávání na perspektivní potřeby regionálního trhu práce Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

14 Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
VI. Prognóza dalšího vývoje Zpracovatelský průmysl zůstane páteří hospodářské činnosti v JMK. Nadále sice bude probíhat rozsáhlý přesun zaměstnanosti ze sekundární sféry (především z průmyslových odvětví) do sféry terciární, nicméně i tak zůstane po dobu nejméně příštích 10-ti let podíl průmyslu na celkové zaměstnanosti v měřítku EU vysoce nadprůměrný. V souladu s trendy ve vyspělých zemích se i v JMK bude zvyšovat zaměstnanost v odvětvích terciální sféry, především ve sféře služeb a v sociální oblasti. Nezaměstnanost v JMK bude v nejbližším období stagnovat nebo mírně klesat, úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti však zůstane vysoká. Počet cizinců usilujících o vstup na trh práce poroste. Stěžejním úkolem hospodářské politiky zůstane dohled nad tím, aby výroby nově přiváděné do JMK odpovídaly kvalifikační úrovni místní pracovní síly. Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

15 Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně
Děkuji za pozornost. Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně Ing. Jan Marek


Stáhnout ppt "Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně"

Podobné prezentace


Reklamy Google