Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TŘINEC. Třinec přátelský rodině Město Třinec – vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TŘINEC. Třinec přátelský rodině Město Třinec – vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní."— Transkript prezentace:

1 TŘINEC

2 Třinec přátelský rodině

3 Město Třinec – vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže„Obec přátelská rodině“, kterou pořádá MPSV a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center a Sociální komisí Svazu měst a obcí ČR a předána ocenění. Odměna: garance finančního příslibu MPSV ve výši 1.500.000,- Kč na neinvestiční projekty k podpoře rodiny.

4 Soutěž Obec přátelská rodině Soutěž představuje rodinnou politiku jako komplexní souhrn opatření a aktivit z celé řady veřejných oblastí života společnosti, jejichž systematické zavádění a realizace přispějí k tvorbě prostředí všestranně přátelského rodině na místní úrovni. Obce jsou k vítězství v soutěži pozitivně motivovány mediálním zviditelněním a zvýšením prestiže obce, větší spokojeností a loajalitou svých občanů a v neposlední řadě rovněž finančním oceněním. Cíl soutěže: Vzbudit v obcích a městech ČR povědomí o prorodinné problematice v celé její šíři a zájem o potřeby místních rodin, motivovat obce a města ke zmapování již zavedených prorodinných opatření a realizovaných prorodinných aktivit a dále je rozvíjet.

5 Jednotlivé fáze v soutěži Obec přátelská rodině 1)Pověřen přípravou Odbor sociálních věcí 2)Provedeno dotazníkové šetření „Jak se žije rodinám v Třinci“ (01.10.2012 - 15.10.2012) 180 respondentů - z toho 114 elektronicky přes web města - z toho 66 písemně - sběrné schránky (Městský úřad, Městská knihovna, Městské informační centrum) 3) Vyhodnocení dotazníků (25 stran) 4)Sběr podkladů ze všech odborů města 5)Zpracování „Analýzy prorodinné politiky města Třince“ (54 stran) 6) Zpracování „Plánu rozvoje rodinné politiky 2013 – 2014“ (10 stran) 7)Zpracování a podání přihlášky do soutěže (70 stran)

6 Plán rozvoje rodinné politiky 2013 – 2014 5 cílů a 14 opatření Cíl č. 1: Personální a koncepční zajištění rodinné politiky Doplnění a fungování pracovní skupiny „Třinec pro rodinu“, která bude zodpovědná za zajištění realizace Plánu rozvoje Zřízení funkce koordinátora pro rodinu zodpovědného za administraci projektu a celého průběhu naplňování Plánu rozvoje --------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: Červeně označené položky – schválená dotace MPSV

7 Plán rozvoje rodinné politiky 2013 – 2014 Cíl č. 2: Informační kampaň Zachování stávajících informačních zdrojů (Zpravodaj – číslo zaměření na rodinu, webové stránky města, lokální média, „Hovory s občany“) Rozšíření informačních zdrojů (nový web na Městském informačním centru, doplňující web pro seniory) Propagace rodiny (akce Týden pro rodinu, informační materiály zaměřené na konkrétní životní situace, působení na zaměstnavatele k realizaci vstřícné prorodinné personální politiky)

8 Plán rozvoje rodinné politiky 2013 – 2014 Cíl č. 3: Bytová politika Koncepce prostupného sociálního bydlení Rozšíření azylového bydlení (azylové bydlení pro celé rodiny, vybavení startovacích (tréninkových) bytů, podpora služeb zajišťujících azylové bydlení) Podpora vzniku nízkonákladového bydlení (bydlení pro nízkopříjmové rodiny ohrožené sociálním vyloučením)

9 Plán rozvoje rodinné politiky 2013 – 2014 Cíl č. 4: Městský prostor přátelský rodinám Rozvoj hřišť a klidových zón (nové hrací prvky na dětských hřištích) Veřejné budovy přátelské rodinám (dětský koutek na MěÚ, více veřejných toalet zejména pro občany se zdravotním postižením) Doprava ve městě (optimalizace MHD, VIA Lyžbice a vlaková zastávka, rozšíření cyklostezek, dovybavení dětského dopravního hřiště)

10 Plán rozvoje rodinné politiky 2013 – 2014 Cíl č. 5: Služby pro rodiny Zachování stávajícího systému podpory (finanční prostředky na sociální a návazné služby, kulturu a sport, podpora 2 stávajících komunitních center) Podpora rodin a jejich členů (vítání občánků, gratulace jubilantům, vzdělávací a volnočasové aktivity pro seniory a osoby zdravotně postižené – Klub seniorů (nákup PC+ internet), rozšíření materiálové základny – lyže, úhrada poplatku za novorozence až od 6 měsíců apod.) Fond sociální podpory (vytvoření koncepce fondu a zajištění prostředků na jeho činnost, měl by sloužit na příspěvky a půjčky např. na pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy, výbavičky pro děti z sociálně slabých rodin, lyžařské výcviky, pořízení kompenzačních pomůcek apod.)

11 Již jsme zrealizovali… Koordinátor prorodinných služeb Týden pro rodinu Zpravodaj pro rodiny Rozšíření aktivit Klubu seniorů

12 Koordinátor prorodinných služeb Zodpovědný za realizaci rodinné politiky ve městě Funkce zřízena od 01.04.2013 Náplň práce:  „Síťování“ prorodinných služeb  Vyhodnocování prorodinných aktivit  Propagace, medializace prorodinných aktivit  Organizace programů podporujících prorodinné aktivity  Příprava a realizace projektů z oblasti rodinné politiky  Mapování potřeb, analýzy, …

13 Týden pro rodinu 8. – 15. května 2013 Cílem bylo propagovat rodinu a její základní funkce, přimět účastníky k zamyšlení nad hodnotami a významem rodiny a iniciovat dialog o důležitosti rodiny. Pořádán u příležitosti Mezinárodního dne rodiny.

14 Týden pro rodinu 8. – 15. května 2013 8 spolupracujících organizací 35 organizátorů včetně dobrovolníků 3 dny aktivit Více než 600 účastníků

15 Týden pro rodinu 8. května 2013 Průvod rodin Zábavná soutěžní stanoviště pro celé rodiny Rodinný minigolf Rodinné plavání Rodinné opékání párků In-line a BMX show Vypouštění balónků přání Večerníček na živo 320 účastníků

16 Týden pro rodinu 11. května 2013 Snídaně pro rodiny v Kině Kosmos Podávala se fair trade káva a čaj, rodiny si přinesly piknikové koše se snídaní Literární večer se spisovatelkou Radkou Denemarkovou na rodinné téma 40 účastníků (špatné počasí  )

17 Týden pro rodinu 15. května 2013 Rodinný Klub MRKni (Máme rádi knížky) Téma - Čtyřlístek Společné čtení Aktivity pro celé rodiny Kino: Promítání filmu pro rodiny: Čtyřlístek ve službách krále 300 účastníků

18 Zpravodaj pro rodiny Náklad 15 000 výtisků Do každé domácnosti Z obsahu: Pozvánky na rodinné akce Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2015 Prevence Městské policie Projekt „Práce jinak – šance rodině i zaměstnání“ Vzdělávací akce pro seniory

19 Další realizované aktivity Rozšíření aktivit Klubu seniorů Od 01.04.2013 přijat nový pracovník na DPČ Rozšíření aktivit zdarma – zvýšení kapacity kurzů AJ pro seniory, příprava PC kurzů, Klub tvořivých rukou Nové aktivity zdarma: Seniorgymnázium, Poradenství pro seniory, Plavání pro seniory Slevy na odpad pro novorozence Děti jsou osvobozeny od poplatku za odpad po dobu 6 měsíců od data narození

20 V Třinci dne 29.05.2013 Kontakt: Mgr. Ellen Raszková vedoucí odboru sociálních věcí, Třinec email: ellen.raszkova@trinecko.czellen.raszkova@trinecko.cz ….a průběžně chystáme další aktivity dle harmonogramu


Stáhnout ppt "TŘINEC. Třinec přátelský rodině Město Třinec – vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní."

Podobné prezentace


Reklamy Google