Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soutěž Obec přátelská rodině Petr Šimerka ministr práce a sociálních věcí 14. května 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soutěž Obec přátelská rodině Petr Šimerka ministr práce a sociálních věcí 14. května 2009."— Transkript prezentace:

1 Soutěž Obec přátelská rodině Petr Šimerka ministr práce a sociálních věcí 14. května 2009

2 Vyhlašovatelé soutěže •Ministerstvo práce a sociálních věcí •Stálá komise pro rodinu Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR •Síť mateřských center v ČR •Asociace center pro rodinu

3 Základní cíle soutěže •Celostátní soutěž Obec přátelská rodině je prostředkem k podpoře prostředí přátelského rodině v české společnosti a formou ocenění těch obcí, které realizují rozmanité pro-rodinné aktivity. •Záměrem soutěže je motivovat obce k realizaci a podpoře pro-rodinných aktivit prostřednictvím pozitivní publicity a finančního příspěvku na realizaci projektů k podpoře rodin, které obdrží obce nejvíce rodině přátelské rodině.

4 Pravidla soutěže Obec přátelská rodině •Obce budou soutěžit v šesti kategoriích dle počtu obyvatel: •do 500 obyvatel •501 – 2 000 obyvatel •2 001 – 5 000 obyvatel •5 001 – 10 000 obyvatel •10 001 – 50 000 obyvatel •50 001 a více obyvatel •V případě města územně členěného na obvody nebo městské části se do soutěže může přihlásit pouze obvod nebo městská část (dle počtu obyvatel se zařadí do příslušné kategorie).

5 Pravidla soutěže Obec přátelská rodině •V rámci jednotlivých kategorií budou obce hodnoceny na základě předem určených hodnotících kritérií. (např. existence a počet zařízení poskytujících služby pro rodinu v dané obci/městské části, podpora pro-rodinných aktivit, infrastruktura přátelská rodině, přímá finanční podpora apod.).

6 Hodnocení soutěže •Samotné hodnocení soutěžících bude probíhat na celostátní úrovni, a sice ve dvou kolech. •V prvním kole budou obce hodnoceny na základě odevzdaných vyplněných formulářů hodnotícím týmem. •Odborná komise následně vybere na základě návrhů hodnotícího týmu několik nejlepších obcí v každé z šesti velikostních kategorii. •V druhém kole hodnotící tým tyto vybrané obce navštíví a seznámí se s realizovanými aktivitami a projekty na podporu rodiny. Svoje hodnocení předá odborné komisi, která posléze doporučí ministrovi práce a sociálních věcí obsazení prvního, druhého a třetího místa v každé velikostní kategorii.

7 Vítěz soutěže •Celostátní vítěz v každé z šesti velikostních kategorií získá titul „Obec přátelská k rodině roku 2009 v kategorii xxx“. •Obce, které se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě v jedné z velikostních kategorií, získají finanční „odměnu“ v podobě neinvestiční dotace na projekt na podporu rodiny. •Vítěze vyhlásí ministr práce a sociálních věcí. •S nejlepšími soutěžícími bude, stejně jako v loňském roce, natočen krátký dokumentární film.

8 Finanční odměna velikostní kategorie1. místo2. místo3. místo 1. do 500 obyvatel170 000 K č 100 000 K č 60 000 K č 2. 501 – 2 000 obyvatel350 000 K č 200 000 K č 120 000 K č 3. 2 001 – 5 000 obyvatel500 000 K č 320 000 K č 180 000 K č 4. 5 001 – 10 000 obyvatel670 000 K č 400 000 K č 250 000 K č 5. 10 001 – 50 000 obyvatel850 000 K č 500 000 K č 330 000 K č 6. 50 001 a více obyvatel 1 000 000 K č 600 000 K č 400 000 K č

9 Způsob propagace soutěže •inzerce v tisku •plakáty •letáky •webový portál soutěže (www.obecpratelskarodine.cz) •korespondence elektronická i poštovní •články, besedy, vstupy a citace v rozhlase a TV •dokumentární film o nejlepších obcích

10 Harmonogram soutěže •odevzdání vyplněných formulářů do konce července 2009 •hodnocení formulářů a návštěva obcí do konce října 2009 •vyhlášení vítězů v listopadu 2009

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Soutěž Obec přátelská rodině Petr Šimerka ministr práce a sociálních věcí 14. května 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google