Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co nového v oblasti kartelů od sv. Martina 2009 Igor Pospíšil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co nového v oblasti kartelů od sv. Martina 2009 Igor Pospíšil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."— Transkript prezentace:

1 Co nového v oblasti kartelů od sv. Martina 2009 Igor Pospíšil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2 Struktura prezentace Prvostupňová rozhodnutí Připravuje se Leniency statistika Soudní rozhodnutí v kartelových věcech Nové předpisy

3 Prvostupňová rozhodnutí (nepravomocná) V nedávné době vydána tři sankční rozhodnutí v prvním stupni. VUS Litoměřice 5 účastníků; pokuta cca 5 mil. Kč.; recepční a konstrukční služby; 1. tuzemský bid rigging

4 ad Prvostupňová rozhodnutí (nepravomocná) Kartel obrazovek 8 účastníků řízení; pokuta cca 52 mil. Kč; celosvětový kartel; trh obrazovek pro barevné televizory (CPT); posuzován dopad na trh ČR od 2001 do vstupu do EU; první případ uplatnění žádosti o snížení pokuty – leniency typu II.

5 Připravuje se Čistící prostředky 3 účastníci řízení; nepřímé určení cen, promoakce; jednání skončilo před vstupem do EU, posuzováno dle národního práva; první případ narovnání v kartelové věci (20%) Další správní řízení zahájeno provedením místních šetření u 3 soutěžitelů. Zahájení dalších správních řízení z vlastního podnětu Úřadu se připravují.

6 Leniency statistika Současný stav leniency podání

7 ad Leniency statistika Současný stav leniency podání

8 Soudní rozhodnutí v kartelových věcech Pekaři rozsudek KS; potvrzeno rozhodnutí Úřadu; jednání ve vzájemné shodě tří pekáren v roce 2003; fáze koordinační a fáze realizační; cílová dohoda Sdružení pohřebnictví rozsudek KS; potvrzeno rozhodnutí Úřadu; zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů; oblast ceny a propagace; od 1.9.2009 nová zákonná úprava trestání sdružení soutěžitelů; cílová dohoda

9 ad Soudní rozhodnutí v kartelových věcech Distributoři léčiv rozsudek NSS; potvrzeno rozhodnutí KS a Úřadu; definice jednání ve vzájemné shodě (postup na trhu založený na informaci o budoucím postupu ostatních, shoda vůle netřeba, vyloučení rizika neznalosti jednání konkurenta); 2 fáze; zohledněn význam dosavadní rozhodovací praxe Úřadu v oblasti sankcí jakožto „referenčního hlediska“ pro legitimní očekávání soutěžitelů

10 ad Soudní rozhodnutí v kartelových věcech Billa rozsudek KS; potvrzeno rozhodnutí Úřadu; korespondence advokát – soutěžitel, otázka vlivu neoprávněně převzaté korespondence při místním šetření na směřování případu a rozhodnutí ve věci; současná praxe Úřadu při šetření na místě – protokolovaná žádost

11 Nové předpisy Úprava obchodního tajemství po novele z. č. 155/2009 Sb. § 21c OHS; OT vyloučeno z nahlížení do spisu, spis musí obsahovat rovněž listiny bez OT, případně dostatečný výpis; lze žádat od soutěžitelů – Úřad hojně využívá; snaha Úřadu v budoucnu transparentně chránit OT rovněž před správními, příp. trestními soudy

12 ad Nové předpisy Nová úprava trestání zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů až do 10% z úhrnu čistých obratů členů sdružení; možná bude poprvé užito

13 ad Nové předpisy Nové blokové výjimky R&D, Specializace; Guidelines pro horizontální dohody od 1.1.2011; lepší definice pojmů, šedé a černé klauzule; u výzkumu a vývoje v případě vzniku nového trhu vynětí na 7 let Pravidla: centre of gravity test (nepominutelná dohoda); výměna informací; dvojitý práh pro dohody o společném nákupu; potlačení úpravy dohod o životním prostředí

14 Děkuji Vám za pozornost … Igor POSPÍŠIL igor.pospisil@compet.cz 542 167 216


Stáhnout ppt "Co nového v oblasti kartelů od sv. Martina 2009 Igor Pospíšil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."

Podobné prezentace


Reklamy Google