Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_08_PEK_448_Mus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_08_PEK_448_Mus"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_08_PEK_448_Mus
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_448_Mus Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Ing. Bohuslav Musil

2 Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen Kuchař - číšník Předmět Písemná a elektronická komunikace Ročník 1. ročník Název tematické oblasti (sady) Právní a personální písemnosti Název vzdělávacího materiálu Výpověď Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu Právní a personální písemnosti. Má žákům přiblížit a vštípit důležitost obsahu a úpravy písemností při rozvázání pracovního poměru, vysvětluje jednotlivé náležitosti a význam výpovědi. K procvičení slouží navazující pracovní list. Prezentace je určena pro výuku písemné a elektronické komunikace v 1. ročníku učebního oboru Kuchař - číšník. Zhotoveno, (datum/období) Ověřeno

3 Personální písemnosti
Výpověď 1 Personální písemnosti 2

4 Zákoník práce Výpověď - § 50
(1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná. (2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52 ZP. (3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

5 Výpověď Výpověď je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací. Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

6 Výpověď daná zaměstnancem má formální úpravu stejnou jako dopis fyzické osoby právnické osobě, např. žádost o místo. 3

7 Vzor výpovědi dané zaměstnancem
Jiřina Nováková Plzeňská 35 HAVLÍČKŮV BROD KAPA, a. s. Ing. Barbora Zemánková personální ředitelka Zahradnického 226 Havlíčkův Brod 13. května 2013 Výpověď z pracovního poměru Vážená paní ředitelko, podle § 51 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru založeného pracovní smlouvou ze dne 14. dubna 2011, takže můj pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby – dnem 31. července 2013. S pozdravem (vlastnoruční podpis)

8 Výpověď daná zaměstnavatelem
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se zaměstnanec nadbytečným, d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání, Odstupné až ve výši až trojnásobku průměrného platu platí pro bod a – c. Odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku platí pro bod d.

9 e) pozbyl-li zaměstnanec dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil, g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti, jestliže byl v době posledních 6 měsíců písemně upozorněn na možnost výpovědi, h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance

10 Zákaz výpovědi je v ochranné době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako následek opilosti nebo zneužití návykových látek. Také tehdy, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.

11 Brixen, a. s., Havířská 449, 580 01 Havlíčkův Brod
Vzor výpovědi Brixen, a. s., Havířská 449, Havlíčkův Brod   Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové Spisová značka B 2091 z Vážená paní Jiřina Nováková Plzeňská 35 Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 16. června 2013 Skončení pracovního poměru výpovědí z důvodu nadbytečnosti Vážená paní Nováková, z důvodu organizačních změn podle § 52 písm. c) zákoníku práce byla zrušena funkce masérky, kterou jste vykonávala. Nemáme možnost Vás dále zaměstnávat, a stala jste se proto nadbytečnou. Váš pracovní poměr proto skončí dnem 31. srpna 2013. Odstupné ve výši tříměsíčního průměrného výdělku Vám bude proplaceno 10. září 2013. S pozdravem Jaroslav Konvalina Převzala: předseda představenstva Dne:

12 Použitá literatura: LEVOVÁ, Jaroslava; VALEŠOVÁ, Ivana:  Dopisy bez předtištěných odvolacích údajů: sbírka úloh. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, oddělení Státní těsnopisný ústav, 2005, 76 s. ISBN ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 3: Písemnosti při organizaci a řízení firmy; Ing. Stanislava Štiková - Korespondent. 8. přeprac. vyd. Plzeň: Štiková, s. Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910.  Praha: Český normalizační institut, s. [ 1, 2] Vlastní foto autora [3] [cit ]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz  ... cz&CTT=114) na WWW: < Zdroje: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_08_PEK_448_Mus"

Podobné prezentace


Reklamy Google