Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_08_PEK_458_Mus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_08_PEK_458_Mus"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_08_PEK_458_Mus
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_458_Mus Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Ing. Bohuslav Musil

2 Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen Kuchař - číšník Předmět Písemná a elektronická komunikace Ročník 1. ročník Název tematické oblasti (sady) Právní a personální písemnosti Název vzdělávacího materiálu Okamžité zrušení pracovního poměru (1) Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu Právní a personální písemnosti. Má žákům přiblížit a vštípit důležitost obsahu a úpravy písemností při okamžitém rozvázání pracovního poměru, vysvětluje jednotlivé náležitosti a význam okamžitého zrušení pracovního poměru. K procvičení slouží navazující pracovní list. Prezentace je určena pro výuku písemné a elektronické komunikace v 1. ročníku učebního oboru Kuchař - číšník. Zhotoveno, (datum/období) Ověřeno

3 Okamžité zrušení pracovního poměru
1 Okamžité zrušení pracovního poměru Personální písemnosti 2

4 § 55 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Zákoník práce § 55 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit: a) Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok.

5 b) Byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. c) Porušil-li zaměstnanec pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

6 § 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Zákoník práce § 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže: a) Podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.

7 b) Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.
Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. (Nejméně dva měsíce). 3 4

8 V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné. Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací.

9 Pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl.

10 Brixen, a. s., Havířská 449, 580 01 Havlíčkův Brod
Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru Brixen, a. s., Havířská 449, Havlíčkův Brod   Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci králové Spisová značka B 2091 z Doporučeně Vážená paní Karolína Francová Letná 138 Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 31. března 2014 Okamžité zrušení pracovního poměru Vážená paní Francová, okamžitě s Vámi rušíme pracovní poměr z důvodu stanoveného v § 55 odstavec 1 zákoníku práce, a to ke dni doručení. Nemáme možnost Vás dále zaměstnávat, protože jste byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok. S pozdravem Jaroslav Konvalina předseda představenstva

11 Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru
Karolína Francová Letná 138 Havlíčkův Brod Brixen, a. s., Jiřina Černá personální ředitelka Havířská 449 Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod 31. března 2014 Okamžité zrušení pracovního poměru Vážená paní Černá, oznamuji Vám, že k dnešnímu dni s Vámi podle ustanovení § 56 odstavec 1 zákoníku práce okamžitě ruším pracovní poměr. Důvodem je nevyplacená mzda za měsíc leden a únor 2014 do 15 dnů od její splatnosti. Výplatní termín byl 13. února a 13. března 2014. S pozdravem (vlastnoruční podpis)

12 Použitá literatura: LEVOVÁ, Jaroslava; VALEŠOVÁ, Ivana:  Dopisy bez předtištěných odvolacích údajů: sbírka úloh. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, oddělení Státní těsnopisný ústav, 2005, 76 s. ISBN ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 3: Písemnosti při organizaci a řízení firmy; Ing. Stanislava Štiková - Korespondent. 8. přeprac. vyd. Plzeň: Štiková, s. Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910.  Praha: Český normalizační institut, s. [ 1, 2, 3,4] Vlastní foto autora Zdroje: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_08_PEK_458_Mus"

Podobné prezentace


Reklamy Google