Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007-2013) Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ________________________________________________.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007-2013) Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ________________________________________________."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007-2013) Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ________________________________________________ pracoviště Senovážné nám. 24 116 47 Praha 1 Tel.:+420 234 621 100 Fax:+420 234 621 144

2 2 Základní údaje doba trvání programu 2007 – 2013 založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning 15.11.2006 – schválen Rozhodnutím Evropského Parlamentu a Rady č.1720/2006/ES - vstoupil v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie - 14.12.2006 rozpočet programu – 6,97 mld. EUR na 7 let trvání programu účast 31 zemí z toho 27 členských zemí EU země ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) kandidátská země Turecko ________________________________________________ v dalších letech možná účast pro kandidátské země, země západního Balkánu a Švýcarskou konfederaci

3 3 CíleCíle přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení a podporovat inovace napomáhat zvyšování kvality, atraktivity a dosažitelnosti příležitostí celoživotního učení posílit přínos celoživotního učení k sociální soudržnosti, aktivnímu občanství, mezikulturnímu dialogu, rovnosti pohlaví a osobnímu naplnění napomáhat podpoře tvořivosti, konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti přispívat k zvýšené účasti lidí všech věkových kategorií na celoživotním učení, a to včetně jedinců se specifickými potřebami podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost posilovat úlohu celoživotního učení při vytváření významu evropského občanství a podpory tolerance a úcty vůči ostatním lidem a kulturám

4 4 StrukturaStruktura Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a příprava Grundtvig vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program 4 klíčové aktivity – vývoj politiky; jazykové vzdělávání; informační a komunikační technologie; diseminace Program Jean Monnet 3 klíčové aktivity – Jean Monnet aktivity; Specifické evropské instituce; Ostatní evropské instituce/asociace

5 5 ZaměřeníZaměření na jednotlivce studenti učitelé školitelé a trenéři řídící a administrativní pracovníci z oblasti vzdělávání na instituce školy všech typů včetně vysokých další instituce a subjekty zabývající se vzděláváním (nadace, firmy, úřady práce, asociace apod.)

6 6 Výzva k předkládání návrhů 2007 vyhlášení 20.12.2006 rozpočet 784 mil. EUR 28.2.2007 – žádost o Erasmus University Charter 15.3.2007 – Jean Monnet Programme 30.3.2007 – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig 30.4.2007 – Průřezový program a Doprovodná opatření

7 7 DokumentyDokumenty The General Call for Proposals (Výzva k předkládání návrhů) Guide for the applicant (Pokyn pro žadatele) http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

8 GRUNDTVIG Vzdělávání dospělých a další cesty ke vzdělávání GRUNDTVIG Vzdělávání dospělých a další cesty ke vzdělávání na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání

9 9 Grundtvig Nicolai Frederik Severin dánský duchovní a spisovatel 1783 Udby – 1872 Kodaň zakladatel severské tradice celoživotního učení

10 10 CíleCíle zvýšit kvalitu, dostupnost a objem mobility osob zapojených do dalšího vzdělávání v celé Evropě zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé poskytnout alternativní příležitosti vzdělávání osobám ze sociálně slabých skupin a osobám v krajních sociálních podmínkách podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, metod a praxe založených na ICT v oblasti celoživotního učení zlepšit pedagogické přístupy a řízení institucí vzdělávající dospělé

11 11 ZaměřeníZaměření účastníky vzdělávání dospělých instituce nebo organizace poskytující možnosti vzdělávání dospělých učitele a jiné pracovníky těchto institucí nebo organizací instituce zapojené do počáteční nebo další odborné přípravy pracovníků působících ve vzdělávání dospělých asociace a zástupci subjektů zapojených do vzdělávání dospělých subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých osoby a subjekty zodpovědné za formy, metody a postupy týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých na místní, regionální a národní úrovni výzkumná centra a subjekty zabývající se otázkami vzdělávání dospělých podniky neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace vysokoškolské instituce

12 12 AktivityAktivity decentralizované mobility osob (zaměřené na vzdělávání a profesní rozvoj osob působících ve vzdělávání dospělých) projekty partnerství (zaměřené na témata společného zájmu zúčastněných organizací) centralizované multilaterální projekty (zaměřené na zdokonalení systémů vzdělávání dospělých prostřednictvím rozvoje a předávání inovací a osvědčených postupů) tematické sítě odborníků a organizací (zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů)

13 GRUNDTVIG Mobility osob

14 14 Mobility osob Další vzdělávání pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých Mobility dospělých účastníků vzdělávání (od roku 2008) Stáže budoucích nebo začínajících učitelů v oblasti vzdělávání dospělých (od roku 2008)

15 GRUNDTVIG Další vzdělávání pracovníků z oblasti vzdělávání dospělých

16 16 Cíle a popis aktivity možnost sebevzdělávání, profesního rozvoje a zlepšení praktických dovedností prostřednictvím účasti na vzdělávací akci v zahraničí navíc - možnost výměny zkušeností, navázání mezinárodních kontaktů, zlepšení jazykových znalostí, poznání jiných zemí a kultur …  zlepšení kvality celoživotního učení a porozumění pojetí celoživotního učení v Evropě

17 17 Kdo se může zapojit pracovníci působící na částečný nebo plný úvazek v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dospělých (tj. osob starších 25 let nebo osob ve věku 16-24 let, které již nejsou studenty denního studia na SŠ nebo VŠ)

18 18 Vzdělávací akce v zemi zapojené do programu celoživotního učení max. 6 týdnů vzdělávací kurz stáž nebo studijní pobyt evropská konference nebo seminář

19 19 Zaměření vzdělávací akce odpovídá profesnímu zaměření a vzdělávacím potřebám žadatele zaměření na různé aspekty vzdělávání dospělých (např. metodologie, management, dostupnost vzdělávacích příležitostí …) čistě jazykové kurzy pouze výjimečně

20 20 Jazykové kurzy učitelé nejazykových předmětů vyučující prostřednictvím cizího jazyka učitelé přeškolující se na učitele cizího jazyka zdokonalení v méně rozšířeném a vyučovaném evropském jazyce řešitelé projektu partnerství

21 21 Výběr vzdělávací akce databáze kurzů Comenius / Grundtvig vzdělávací akce mimo databázi vlastní kontakty předregistrace lze požádat o reference lze vložit kurz do databáze kurzů Comenius / Grundtvig

22 22 GrantGrant max. 1 300 EUR pro akce v délce do 1 týdne max. 1 700 EUR pro akce delší než 1 týden poplatek za akci náklady na cestu pobytové náklady jiné náklady (např. jazyková příprava)

23 23 Termín pro podání žádosti 30.3.2007 (pro vzdělávací akce v období 1.6.2007 – 30.9.2007) 31.5.2007 (pro vzdělávací akce v období 1.10.2007 – 31.1.2008) 31.10.2007 (pro vzdělávací akce v období 1.2.2008 – 31.3.2008)

24 24 Co je nutné zaslat na adresu národní agentury vyplněný formulář žádosti o grant ve 3 vyhotoveních (1 originál + 2 kopie) potvrzení o předběžné registraci nebo pozvánku přijímající instituce lze přiložit doplňující informace o akci

25 25 Formulář žádosti o grant Všeobecné informace a kontrola způsobilosti Potvrzení o obdržení žádosti Část A - Informace o žadateli Část B - Informace o plánované vzdělávací akci Část C – Zdůvodnění a očekávaný přínos akce Část D – Rozpočet a požadovaný grant Část E – Prohlášení Příloha

26 26 PostupPostup souhlas zaměstnavatele výběr vzdělávací akce a předregistrace podání žádosti o grant hodnocení žádosti schválení / zamítnutí žádosti přijetí grantu a potvrzení registrace podpis smlouvy a 80% záloha účast na akci závěrečná finanční a hodnotící zpráva doplatek

27 27 Formální kritéria dodržení termínu pro podání žádosti oprávněný žadatel kompletně vyplněná žádost na PC ve 3 vyhotoveních předregistrace podepsaná žádost platný formulář

28 28 Výběrová kritéria přínos akce program akce přípravné aktivity evaluace diseminace max. 2 žadatelé z jedné instituce na stejnou akci

29 29 Priority2007 vzdělávací akce je výsledkem projektu v rámci programu Socrates / Leonardo da Vinci žadatel v uplynulých 2 letech nezískal individuální grant z programu Socrates / Leonardo da Vinci kurz podporuje výuku méně užívaných a vyučovaných evropských jazyků jedná se o znevýhodněného žadatele

30 30 Rozpočet 2007 46 563 EUR 30.3.2007 (60%) 31.5.2007 (20%) 31.10.2007 (20%)

31 GRUNDTVIG Projekty partnerství

32 32 Projekty partnerství vzdělávací proces (postupy, metody a způsoby práce) cíle: zvýšit povědomí o rozmanitém evropském kulturním, sociálním a ekonomickém prostředí přispět ke zlepšení porozumění oblastem společného zájmu zapojení nejméně 3 institucí ze 3 různých zemí doba trvání 2 roky decentralizovaný výběr a řízení termín pro podávání žádostí: 30.3.2007 grant (tzv. paušální částka v závislosti na počtu mobilit)

33 33 AktivityAktivity projektová setkání a semináře výměny zaměstnanců a dospělých účastníků vzdělávání výměny zkušeností a dobré praxe s využitím informačních a komunikačních technologií zhotovení řemeslných předmětů, kreseb a uměleckých předmětů souvisejících s projektem práce v terénu, projektový výzkum atd. příprava představení (divadelních, hudebních, atd.) jazyková příprava osob zapojených do projektu organizace výstav, tvorba a distribuce informačních materiálů a dokumentů související s aktivitami projektu šíření zkušeností a výsledků projektu

34 34 TémataTémata základní dovednosti aktivní občanství mezikulturní témata evropské země výtvarné umění, hudba a kultura informační a komunikační technologie vzdělávání rodičů vzdělávání seniorů zdraví

35 35 Cílové skupiny dospělí (osoby starší 25 let a osoby ve věku 16-24 let mimo vzdělávací proces) znevýhodněni sociálními či ekonomickými důvody bez základní kvalifikace starší generace (mezigenerační dialog) s postižením z kulturních a etnických minorit, uprchlíci, Rómové a kočovníci žijící na venkově nebo v zanedbaných městských částech

36 36 Formulář žádosti o projekt Všeobecné informace a kontrola způsobilosti Potvrzení o obdržení žádosti Část A - Informace o instituci žadatele včetně prohlášení Část B - Informace o partnerství projektu Část C – Obsahová část projektu včetně plánu aktivit Část D – Požadovaný grant

37 37 PostupPostup podání žádosti o projekt (30.3.2007) hodnocení žádosti schválení / zamítnutí žádosti přijetí grantu podpis smlouvy 80% záloha realizace projektu (od 1.10.2007) závěrečné zprávy a jejich hodnocení doplatek

38 38 Formální kritéria žádost podaná v termínu a na platném formuláři oprávněná instituce a odpovídající počet partnerských institucí žádost vyplněna ve všech částech s originálními podpisy požadovaný počet vyhotovení

39 39 Výběrová kritéria geograficky vyvážené partnerství partnerství formálních, neformálních a informálních institucí účast instituce pouze v jednom projektu partnerství (týká se pouze nových projektů) výrazné zaměření na výměnu a šíření příkladů dobré praxe a zkušeností přehledný plán aktivit a rozdělení úkolů v rámci partnerství včetně plánu evaluace a diseminace evropská dimenze

40 40 PriorityPriority žádost o prodloužení projektu instituce bez předchozí zkušenosti v projektech partnerství téma projektu zaměřené na kulturu a vzdělávání (podporu interkulturního dialogu) zapojení dospělých účastníků vzdělávání do aktivit projektu včetně mobility zapojení osob s postižením do aktivit projektu zapojení osob znevýhodněných ze socio-ekonomických, geografických a jiných důvodů do aktivit projektu zajištění rovných příležitostí pro muže a ženy v rámci projektu nový projekt předložený následujícími typy institucí a organizací: knihovny, muzea, kulturní organizace, veřejné úřady na místní a regionální úrovni instituce a organizace z méně aktivních regionů, menších měst a venkovských oblastí in-formální instituce a organizace instituce a organizace pracující se sociálně nebo ekonomicky znevýhodněnými skupinami osob a s osobami s postižením

41 41 GrantGrant Typ projektMinimální počet mobilit Maximální výše grantu nový-dvouletý4 mobility9.600€ 12 mobilit14.800€ pokračující-jednoletý2 mobility4.800€ 6 mobilit7.400€ pokračující-dvouletý4 mobility9.600€ 12 mobilit14.800€

42 GRUNDTVIG Hledání partnerů pro projekt

43 43 Hledání partnerů pro projekt vlastní kontakty internet (Yahoo groups) národní agentura databáze (PartBase, SIU) účast na vzdělávací akci v zahraničí účast na kontaktním semináři

44 44 Kontaktní seminář pořádají národní agentury slouží k vyhledávání partnerů zaměření na různá témata program: prezentace, příklady dobré praxe, workshopy výdaje lze hradit z grantu Grundtvig (max. 1000 EUR) termín pro podání žádosti o grant: podle aktuální nabídky kontaktních seminářů

45 45 Přípravná návštěva pořádá budoucí partnerství slouží k dopracování projektu partnerství a k přípravě žádosti o grant na tento projekt výdaje lze hradit z grantu Grundtvig (max. 1000 EUR) termín pro podání žádosti o grant: průběžně, nejpozději 6 týdnů před přípravnou návštěvou

46 GRUNDTVIG Multilaterální projekty

47 47 Multilaterální projekty konkrétní a inovační výsledky/produkty cíle: zlepšení obsahu a metod vzdělávání dospělých zdokonalení vzdělávání dospělých jako systému zlepšení přístupu vzdělávacích příležitostí pro dospělé zdokonalit řízení institucí a organizací vzdělávající dospělé zapojení nejméně 3 institucí ze 3 různých zemí doba trvání 2 roky centralizovaný výběr a řízení termín pro podávání žádostí: 30.3.2007 grant (max. 150 000 € ročně) spolufinancování (financování max. 75%)

48 GRUNDTVIG Tematické sítě

49 49 Tematické sítě postoj, přístup cíle: podpora diskuse týkající se hledisek postupů a zkušeností poskytování celkového pohledu na danou oblast prostřednictvím srovnávacích studií a analýz identifikace potřeb šíření příkladů dobré praxe na národní a evropské úrovni zapojení nejméně 10 institucí z 10 různých zemí doba trvání 3 roky centralizovaný výběr a řízení termín pro podávání žádostí: 30.3.2007 grant (150 000 € ročně) spolufinancování (financování max. 75%)

50 50 KontaktyKontakty Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) pracoviště Senovážné nám. 24 116 47 Praha 1 Tel.:+420 234 621 100 Fax:+420 234 621 144 http://www.naep.cz Tereza Babková tereza.babkova@naep.cz Tel.:+420 234 621 141 Rudolf Šindelář rudolf.sindelar@naep.cz Tel.:+420 234 621 140


Stáhnout ppt "PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007-2013) Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ________________________________________________."

Podobné prezentace


Reklamy Google