Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM LEONARDO DA VINCI aktivity programu Seminář pro žadatele Výzva 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM LEONARDO DA VINCI aktivity programu Seminář pro žadatele Výzva 2012."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM LEONARDO DA VINCI aktivity programu Seminář pro žadatele Výzva 2012

2 Program celoživotního učení (LLP) Comenius obecné vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a příprava Grundtvig vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program 4 klíčové aktivity – vývoj politiky - SVES ; jazykové vzdělávání - Label ; informační a komunikační technologie; diseminace Program Jean Monnet podpora výuky, výzkumu a diskuse v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí

3 Program Leonardo da Vinci  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu

4 Kdo může podat žádost?  instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se vztahuje program Leonardo da Vinci  sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení studentů a učňů, rodičů a učitelů  podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací  subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení  subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni  výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení  vysokoškolské instituce  neziskové organizace, dobrovolné organizace, nevládní organizace  žadatel musí mít status právnické osoby

5 Účastnické země  Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko  27 členských států EU  Turecko, Chorvatsko

6 PŘÍPRAVNÉ NÁVŠTĚVY

7 Přípravná návštěva  najít vhodnou partnerskou organizaci a jednat o plánovaném projektu (specifikace cílů, pracovního programu, rolí, aj.)  osoby pracující v instituci, která hodlá předložit projekt LdV  výjezd pouze jedné osoby ze žadatelské instituce  kontaktní seminář x návštěva partnerské instituce

8 PROJEKTY MOBILITY

9 Projekty mobility minimální počet zemí: 2 minimální počet partnerů: 2 účastník stáže/mobility může v rámci jedné cílové skupiny vycestovat pouze jednou účastník může vycestovat pouze do země zapojené do Programu celoživotního učení, nemůže vykonávat stáž v zemi, kde je hlášen k trvalému pobytu vyslaný účastník musí být občanem jedné ze zemí zapojených do Programu celoživotního učení nebo musí mít ve vysílající zemi trvalý pobyt nebo status utečence

10 Projekty mobility Cílové skupiny:  IVT = osoby v počátečním odborném vzdělávání (Initial Vocational Training)  PLM = osoby na trhu práce (People on Labour Market)  VETPRO = pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (Vocational Education Training PROfessionals)

11 PROJEKTY PARTNERSTVÍ

12 Projekty partnerství pokračování spolupráce z projektů mobility nebo první krok k projektu přenosu inovací spolupráce v malém měřítku, organizace spolupracují na tématech, které jsou v oblasti jejich zájmu (nemusí zahrnovat jen školy nebo instituce působící v oblasti OVP, ale také podniky, sociální partnery nebo jiné aktéry v oblasti OVP, na národní, regionální nebo místní úrovni, ale také na úrovni odvětví, např. oblasti OVP nebo hospodářská odvětví)

13 Projekty partnerství žádost podává své Národní agentuře každá instituce, která se účastní partnerství délka trvání projektu: 2 roky minimální počet zemí: 3 minimální počet partnerů: 3 termín pro podání žádosti: 21. února 2012

14 Činnosti partnerství  Místní činnosti ve vlastní organizaci  výukové činnosti, terénní práce, výzkum, spolupráce v konkrétních oblastech vzdělávání a přípravy atd.  Mobility k partnerům v zahraničí  projektová setkání, studijní návštěvy ředitelů, výměny pracovníků, studentů atd.  Mobilita = 1 výjezd 1 osoby  na akci organizovanou zahraniční partnerskou institucí nebo na akci organizovanou jinými projekty v rámci Programu celoživotního učení (nebo jeho předchůdců) nebo sítí;  délka mobility není omezena

15 MULTILATERÁLNÍ PROJEKTY

16 Multilaterální projekty LdV  Přenos inovací (Transfer of Innovation) - decentralizované = zavádění a adaptace inovačních obsahů nebo výstupů již existujících v jiné zemi nebo sektoru, a to buď z předchozích projektů realizovaných v rámci programu Leonardo da Vinci nebo jiných inovačních projektů, do systému odborného vzdělávání a přípravy na národní, místní, regionální nebo odvětvové úrovni (administrovány národní agenturou) X  Vývoj inovací (Development of Innovation) - centralizované = zaměřeny na vývoj zcela nových inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy, které zatím ještě v žádné zúčastněné zemi neexistují (administrovány Výkonnou agenturou v Bruselu)

17 Multilaterální projekty LdV  předávání (přenos) inovací na mezinárodní úrovni zahrnuje jazykové, kulturní a právní přizpůsobení inovačních produktů a procesů vyvinutých v odlišných podmínkách národním potřebám  maximální grant: 150 000,- EUR/1 rok  max. příspěvek Společenství: 75% (spolufinancování povinné)  délka projektu: min.1 rok, max. 2 roky  minimální počet zemí: 3 různé země v LLP (nejméně jedna země musí být členskou zemí EU)  minimální počet partnerů: 3 z různých zemí v LLP  žádá předkládající organizace jménem konsorcia (celého partnerství) u své národní agentury

18 VÝHLED DO BUDOUCNA

19 Erasmus for All 2014 - 2020  mobilita ve vzdělávání pro jednotlivce (zaměstnanci – učitelé, školitelé, ředitelé škol a pracovníci s mládeží; VŠ studenti, mládež – včetně dobrovolnictví)  spolupráce institucí s cílem přenášet inovace a dobrou praxi  podpora reforem v oblasti vzdělávacích politik  Navrhované názvy: Program celoživotního učení = Erasmus for All Erasmus = Erasmus Higher Education Leonardo da Vinci + Grundtvig = Erasmus Training Comenius = Erasmus Schools Mládež v akci = Erasmus Youth Participation

20 Kontakty Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) Na Poříčí 1035/4 116 47 Praha 1 http://www.naep.cz Mgr. Helena Slivková – vedoucí programu Leonardo da Vinci helena.slivkova@naep.czhelena.slivkova@naep.cztel.: +420 221 850 400 Mgr. Hana Krupičková – Projekty mobility, Projekty partnerství hana.krupickova@naep.cztel.: +420 221 850 403@naep.cz Mgr. Olga Pupová – Projekty mobility olga.pupova@naep.czolga.pupova@naep.cztel.: +420 221 850 404 Veneta Tončevová – Projekty mobility veneta.toncevova@naep.czveneta.toncevova@naep.cztel.: +420 221 850 406 PaedDr. Martina Jeřichová – Projekty mobility, Projekty TOI martina.jerichova@naep.czmartina.jerichova@naep.cztel.: +420 221 850 407 Mgr. Vladana Smotlachová – Projekty mobility, Projekty TOI vladana.smotlachova@naep.czvladana.smotlachova@naep.cztel.: +420 221 850 405 Mgr. Zdeněk Nebřenský – Projekty mobility, Projekty partnerství zdenek.nebrensky@naep.cztel.: +420 221 850 402 zdenek.nebrensky@naep.cz Mgr. Ivana Stránská – Projekty mobility ivana.stranska@naep.czivana.stranska@naep.cz tel.: +420 221 850 409

21 Děkujeme za pozornost. www.naep.cz


Stáhnout ppt "PROGRAM LEONARDO DA VINCI aktivity programu Seminář pro žadatele Výzva 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google