Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak využít programy EU v oblasti vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak využít programy EU v oblasti vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Jak využít programy EU v oblasti vzdělávání
Mgr. Lenka Vladařová

2 Proč využívat programy eu
Nápad Seznámení se s inovačními postupy Poznat jinou kulturu Navazování nových kontaktů Výměna zkušeností se zahraničními kolegy Posílení schopnosti orientovat se v prostředí mezinárodní organizace Nové zkušenosti Posílení sebevědomí (flexibilita, adaptibilita) Prestiž

3 Est – Europian Shared Treasure

4 Programy EU týkající se SŠ
Comenius Leonardo da Vinci Přípravné návštěvy Průřezový program eTwinning Euroguidance Norské fondy a fondy EHP

5

6 Program COMENIUS www.naep.cz/

7 Komu je program určen? Žákům/studentům ve školním vzdělávání - od mateřských po střední školy Školám zařazeným v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT: mateřské školy, včetně speciálních Základní školy, včetně speciálních a uměleckých Střední školy, včetně odborných, speciálních, uměleckých a učilišť Učitelům a dalším pracovníkům v těchto školách Asociacím, neziskovým a nevládním organizacím zapojeným do školního vzdělávání a zástupcům těchto institucí Osobám a institucím zodpovědným za organizaci a poskytování vzdělání na místní, regionální a národní úrovni Vysokým školám, které vzdělávají učitele/budoucí učitele Institucím zajišťující poradenství a informační servis

8 Co projekt COMENIUS nabízí
Projekty partnerství škol Partnerství Comenius Regio Hledání partnerů Přípravné návštěvy Asistentský pobyt Comenius Hostitelské instituce Další vzdělávání pedagogických pracovníků Individuální mobilita žáků Centralizované multilaterální projekty Tematické sítě Doprovodné aktivity - eTwinning Comenius Week 2009 Pečeť kvality Comenius

9 PRO INSPIRACI – Internetové stránky projektů Comenius http://www. naep

10 Leonardo da Vinci

11 Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení  zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru.

12 Leonardo da Vinci - Mobility IVT
Podpora mezinárodních stáží pro žáky středních a vyšších odborných škol. Stáže se skládají z odborné přípravy a/nebo praxe realizované v podnicích nebo vzdělávacích institucích. Leonardo da Vinci - Mobility PLM Podpora mezinárodních stáží pro osoby na trhu práce. Stáže se skládají z odborné přípravy a/nebo praxe realizované v podnicích nebo vzdělávacích institucích. Leonardo da Vinci - Mobility VETPRO Přenos zkušeností, zdokonalení a aktualizace kvalifikací a/nebo inovačních metod a postupů v odborném vzdělávání a přípravě. Kdo se může zúčastnit? Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě (učitelé, školitelé, pracovníci v odborné přípravě, poradci, osoby odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání, kariéroví poradci, personalisté/manažeři lidských zdrojů v podnicích a další).

13 Přípravné návštěvy

14 Co nabízí Nalezení nového partnera pro projekt/aktivitu
Definování cílů, zaměření a metodiky řešení projektu Specifikace rolí a úkolů jednotlivých partnerů  Vypracování plánu aktivit a rozpočtu Vypracování postupu pro hodnocení a šíření výsledků Zpracování žádosti o grant

15 Průřezový program – studijní návštěvy

16 Komu je určen Program studijních návštěv se zaměřuje na osoby s rozhodovací pravomocí, osoby zodpovědné za tvorbu politik a osoby, které z titulu svých profesních aktivit mohou přispět k multiplikaci výsledků učení a inovací, například: Zástupci místních, regionálních a národních orgánů Ředitelé institucí pro vzdělávání a odbornou přípravu, středisek nebo poskytovatelů poradenských středisek Učitelé připravující budoucí učitele Zástupci sítí a sdružení pro všeobecné a odborné vzdělávání Pedagogičtí poradci Zástupci služeb v oblasti vzdělávání, pracovních úřadů nebo poradenských středisek Personální manažeři a manažeři pro vzdělávání a rozvoj ve společnostech; vlastníci/manažeři malých a středních podniků

17 eTwinning

18 Pro koho je eTwinning určen
Aktivita eTwinning je určena učitelům a žákům všech typů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol v 32 evropských zemích.  Stanete se součástí této evropské internetové komunity více než učitelů a škol, která nabízí databázi partnerů pro eTwinning a další programy LLP (Comenius, Leonardo da Vinci), on-line vzdělávací kurzy pro učitele a prostor pro vytváření skupin na základě společných profesních zájmů. Prostřednictvím moderních technologií mohou evropské školy navzájem spolupracovat a realizovat vzdělávací projekty na dálku. Projekty eTwinning umožňují přenos zkušeností škol v evropském měřítku. Žáci využívají v praxi své znalosti cizích jazyků a informačních technologií, setkávají se s kulturními odlišnostmi a učí se týmové spolupráci.

19 Aktivity eTwinningu Program je založen na vzájemné spolupráci učitelů i žáků evropských škol prostřednictvím ICT nástrojů. Žáci si vyměňují informace, ve společném prostředí je sdílejí a vytvářejí společné výstupy. V mezinárodním projektovém týmu pracují na společných úkolech.  K vzájemné komunikaci využívají diskusní fóra, chaty, videokonference apod. Jednotlivé projekty eTwinning mohou mít podobu jednoduchých aktivit jako seznamování se s evropskými „spolužáky“ prostřednictvím ů, výměna informací o škole, městě a zemi nebo náročnějších, tematicky zaměřených aktivit, společné zpracování určitého tématu v rámci výuky, vytváření a publikace webové prezentace, elektronické časopisy, blogy apod. Učitelé plánují a organizují projektovou činnost a mohou sdílet metodické a výukové materiály. Příklady úspěšných projektů oceněných certifikátem kvality, které lze využít jako inspiraci, jsou publikovány na portálu

20 Euroguidance

21 Co nabízí Tvoří celoevropskou síť středisek, která se zabývají poradenskými systémy Podporuje mobilitu, pomáhá poradcům/kyním a jednotlivcům lépe pochopit možnosti, které se nabízejí občanům a občankám v Evropě. Vyvíjí aktivity zaměřené zejména na poradce/kyně škol a úřadů práce, kteří pomáhají zvyšovat úroveň poskytovaných služeb na poli poradenství, a tím zlepšují zaměstnatelnost na trhu práce. Stránky evropské sítě Euroguidance: Stránky českého Centra Euroguidance:

22 Norské fondy a fondy EHP

23 Co nabízí Program na spolupráci škol a stipendia
Usiluje o vytvoření vhodných podmínek pro navazování dobře fungujících mezinárodních partnerství mezi institucemi i jednotlivými osobami působícími v oblasti vzdělávání Nabízí svým zájemcům možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáž

24 Europass - Mobility http://www.europass.cz/mobilita/
Zaznamenává evropskou studijní stáž (např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odbornou praxi v zahraničí, dobrovolnickou práci v nevládních organizacích) Vyplňuje vysílající organizace (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (škola, firma, nevládní organizace apod.) Je možné vydávat v jakémkoli jazyce zemí EU a lze jej vydat i zpětně Je součástí evropského pasu dovedností

25 K čemu je Europass - Mobility
Posilování evropské mobility ve vzdělávání prostřednictvím zviditelňování jejích výsledků Zajišťování větší transparentnosti a viditelnosti celého procesu mobility, které umožní jeho držitelům lépe Vykazovat znalosti, dovednosti a schopnosti získané v rámci studijních pobytů/pracovních stáží Podporu uznávání zkušeností získaných v zahraničí.

26

27

28

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Jak využít programy EU v oblasti vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google