Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P Á T R Á N Í po osobách a věcech ZPPP Č. 28/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P Á T R Á N Í po osobách a věcech ZPPP Č. 28/2009."— Transkript prezentace:

1 P Á T R Á N Í po osobách a věcech ZPPP Č. 28/2009

2 Pátrání po osobách a věcech je organizovaná činnost Policie České republiky prováděná s využitím kriminalistických metod a prostředků. Cíl: Zjistit, kde se osoby nebo věci nacházejí, nebo identifikovat osoby, mrtvoly, části lidského těla anebo kosterního nálezu neznámé totožnosti.

3 části lidského těla neznámé totožnosti
Objekty pátrání 1) osoby mrtvoly neznámé totožnosti hledané části lidského těla neznámé totožnosti pohřešované kosterní nálezy neznámé totožnosti

4 2) pobyt osob 2.1. jejichž účast na úkonech trestního, občanskoprávního, nebo správního řízení je nezbytná 2.2. jimiž jsou obvinění nebo svědci v trestním řízení nebo účastníci občanskoprávního nebo správního řízení, kteří se na výzvu bez dostatečné omluvy nedostavili nebo nedostavují a jejichž předvedení bylo neúspěšné.

5 (vozidla, RZ,zbraně, předměty kulturní h odnoty a další věci)
1. které byly dcizeny, jsou neoprávněně drženy nebo užívány, pohřešovány nebo ztraceny 2. hledané za účelem zajištění důkazů v trestním řízení 3. s nimiž byla spáchána trestná činnost 4. hledané v souvislosti s odhalováním trestných činů a zjišťováním jejich pachatelů 5. nalezené nebo zajištěné a jejich původ a majitel není znám 6. které s přihlédnutím k jejich nebezpečnosti, významu, obsahu z hlediska státního zájmu nebo velké hodnotě mohou být zneužity, pořípadě mohou způsobit závažný následek na zdraví osob či značnou škodu na majetku a nejedná se o věci uvedené výše

6 VÝKLAD POJMŮ hledaná osoba (oprávněný orgán rozhodl o omezení , ke kterému je třeba osobu nejprve vypátrat) 1. osoba podezřelá z trestného činu, na kterou vydal státní zástupce předchozí souhlas k jejímu zadržení 2. osoba k vydání, na kterou vydal státní zástupce příkaz k zadržení obviněný ze spáchání trestného činu, na kterého vydal soud příkaz k zatčení

7 4. odsouzený, na kterého vydal soud příkaz k dodání
do výkonu trestu 5. osoba, na kterou byl vydán evropský zatýkací rozkaz a dožadující strana požádala o pátrání, její zatčení a vydání 6. osoba, na kterou byl vydán mezinárodní zatýkací rozkaz a … viz 5. 7. odsouzený, obviněný nebo obžalovaný, který uprchl ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody nebo pro výkon vazby, nebo se nevrátil 8. voják v činné službě, který se svémocně vzdálil a vyhýbá se vojenské službě, anebo se nevrátil

8 9. osoba, která uprchla ze zařízení pro výkon
ochranného léčení nebo ochranné výchovy uložené rozhodnutím soudu 10. osoba s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, která uprchla ze zdravotnického zařízení, nebo osoba, která se na výzvu lékaře odmítá podrobit léčbě prokazatelně zjištěné nakažlivé choroby, jestliže na tuto osobu nebyl prozatím vydán státním zástupcem předchozí souhlas k jejímu zadržení 11. osoba, která uprchla ze zařízení pro zajištění cizinců

9 pohřešovaná osoba 1. osoba, o níž bylo učiněno oznámení o pohřešování,
není známo místo jejího pobytu a není podezřelým 2. svěřenec školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a preventivní péče, který má soudem nařízenou ústavní výchovu a školským zařízením bylo učiněno oznámení o jeho útěku 3. žadatel o udělení azylu, který v průběhu řízení o udělení azylu svévolně opustil azylové zařízení

10 osoba neznámé totožnosti:
osoba která: - nechce prokázat svoji totožnost - nemůže prokázat svoji totožnost tělesné ostatky mrtvola, část lidského těla nebo kosterní nález, jejichž totožnost nebyla v průběhu ohledání a prvotních úkonů zjištěna

11 informační systémy pro účely pátrání.
PATROS OPATŘENÍ PATRMV (LOOK) SEUD SIS P-ZBRANĚ KSU databáze věcí e-ASF

12 informace pátracího charakteru jsou vedeny v systémech :
FODAGEN KONTROLA C-AFIS TELEFOTO Cizinecký informační systém ETŘ Zpracování a evidence dopravních nehod LOOK (Automatická kontrola vozidel)

13 formy pátrání. a) osobní pátrání b) kontroly osob nebo věcí
c) domovní a osobní prohlídky d) cílené pátránío e) pátrací akce – jednorázově časově a prostorově omezené nasazení většího počtu sil a prostředků směřující k vypátrání objektu pátrání f) přeshraniční pronásledování

14 prostředky pátrání. a) pátrací pomůcky b) informační systémy
c) podpůrné operativně pátrací prostředky d) veřejnění v hromadných sdělovacích prostředcích e) služební psi f) kriminalisticko-technické prostředky g) Služební vrtulníky h) další technické prostředky

15 zahájení a vyhlášení pátrání
Pátrání je zahájeno: na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby na základě vlastního rozhodnutí Pátrání je vyhlášeno zavedením údajů o objektu pátrání do příslušného informačního systému na základě písemné žádosti zahajujícího útvaru

16 V PÁTRACÍCH EVIDENCÍCH
VŠECHNY KONTROLOVANÉ OSOBY A VOZIDLA LUSTROVAT V PÁTRACÍCH EVIDENCÍCH

17 postup policistů po vypátrání osoby
POHŘEŠOVANÉ, požádá osobu k podání informace k jejímu současnému pobytu, případně k dalším skutečnostem, vyrozumí vyhlašující útvar a zašle mu úřední záznam, který o události zpracuje a jde-li o:

18 1. osobu starší 18. let, vyrozumí se souhlasem této osoby oznamovatele pohřešování, bez souhlasu sdělí oznamovateli, že pátrání bylo ukončeno 2. osobu starší 18 let, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům, vyrozumí oznamovatele pohřešování a zákonného zástupce osoby 3. osobu mladší 18 let: 3.1. vyzve jejího zákonného zástupce jejímu převzetí , pokud nenastanou důvody vylučující tento postup, nelze-li, předá ji orgánu sociálně-právní ochrany dětí 3.2. jde-li o svěřence, zpracuje „Zprávu o vrácení vypátraného svěřence“ a předá spolu s vypátranou osobou do nejbližšího školského zařízení se záchytným režimem a vyrozumí zákonného zástupce

19 postup policistů po vypátrání hledané osoby
podrobně uveden v ZPPP č. 28/2009, čl. 27

20 ukončení pátrání po osobě
vypátráním osoby prokazatelným úmrtím osoby pomine-li důvod k pátrání (např. osoba se přihlásí,…) ztotožněním hledané nebo pohřešované osoby s nalezenými tělesnými ostatky uplynutím 20. let od vyhlášení pátrání vyhlašující útvar: po ukončení pátrání po osobě pátrání neprodleně odvolá vložením potřebných údajů do záznamu v systému PATROS po zjištění totožnosti tělesných ostatků uvede v údajích o odvolání v záznamu v informačním systému PATROS datum identifikace a identifikační údaje ztotožněné osoby


Stáhnout ppt "P Á T R Á N Í po osobách a věcech ZPPP Č. 28/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google