Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"— Transkript prezentace:

1 Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011 http://kurz-projekty.ff.cuni.czhttp://kurz-projekty.ff.cuni.cz (oddíl 3) Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum

2 Přehled tématu Institucionální dotace Účelové dotace –GA ČR, TA ČR –MŠMT, MZV, MK, Úřad vlády Strukturální fondy EU –OP VaVpI –OP PK Zakázky Fundraising & sponzoring 2

3 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Institucionální dotace na VaV Zákon 130/2002 Sb. Nahrazuje předchozí systém výzkumných záměrů Příspěvek podle vědeckého výkonu měřeného „body“ Metodika pro výpočet vědeckého výkonu instituce Výhody a nevýhody tohoto systému Kolísavé ocenění „bodu“ Nevýhody systému pro společenské a humanitní vědy Vnitřní přerozdělování prostředků (vnitřní výzkumné záměry FF UK) 3

4 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Grantová agentura ČR (GA ČR) Základní charakteristika zdroje Grantový systém Zadávací dokumentace Mechanismus podávání žádostí Základní typy projektů –Standardní granty –Doktorské granty –Post-doktorské granty –Projekty na podporu excellence –Bilaterální projekty 4

5 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum GA ČR – Standardní granty Typický formát projektu –Řešitel –Spoluřešitelé –Obsah projektu –Výstupy –Délka řešení –Základní parametry rozpočtu Projektový cyklus Příklady podpořených žádostí 5

6 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum GA ČR – Doktorské granty Typický formát projektu –Řešitel –Spoluřešitelé –Obsah projektu –Výstupy –Délka řešení –Základní parametry rozpočtu Projektový cyklus Příklady podpořených žádostí 6

7 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum GA ČR – Post-doktorské granty Typický formát projektu –Řešitel –Spoluřešitelé –Obsah projektu –Výstupy –Délka řešení –Základní parametry rozpočtu Projektový cyklus Příklady podpořených žádostí 7

8 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum GA ČR – Projekty na podporu excellence Typický formát projektu –Řešitel –Spoluřešitelé –Obsah projektu –Výstupy –Délka řešení –Základní parametry rozpočtu Projektový cyklus Příklady podpořených žádostí 8

9 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum GA ČR – Bilaterální granty Typický formát projektu –Řešitel –Spoluřešitelé –Obsah projektu –Výstupy –Délka řešení –Základní parametry rozpočtu Projektový cyklus Příklady podpořených žádostí 9

10 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Technologická agentura ČR (TA ČR) Podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Programy –Alfa –Beta –Omega –Centra kompetence Typické parametry projektu Projektový cyklus Využitelnost pro obory na FF UK 10

11 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Ministerstvo školství ČR – 1 COST EUPRO EUREKA INGO KONTAKT MOBILITY Bilaterální spolupráce Multilaterální spolupráce 11

12 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Ministerstvo školství ČR – 2 Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) Nová opatření na podporu výzkumu pro léta 2012-2019 –NÁVRAT –ERC CZ Tematické dotační programy vhodné pro FF UK –Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy –Program MŠMT na podporu integrace romské komunity –Dotační program MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců 12

13 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Ministerstvo zahraničních věcí ČR Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů Projekty na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů Dotační výběrové řízení pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště Česko-polské fórum Podporované projekty –Typický formát –Příklady podpořených projektů FF UK 13

14 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Ministerstvo kultury ČR - NAKI Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) –Základní charakteristika zdroje –Zadávací podmínky –Požadované výstupy –Typický formát projektu Příklady úspěšných žádostí FF UK –Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století –Nástroje pro zpřístupnění tištěných textů 19. století a první poloviny 20. století 14

15 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Ministerstvo kultury ČR – mimo VaV Veřejné informační služby knihoven –VISK 2 Vzdělávání Příklad projektů ÚISK FF UK –VISK 5 Retrokon Příklad projektů Knihovny FF UK Knihovna 21. století Příklad projektů Knihovny FF UK Další dotační tituly –Dotace na podporu regionální a národnostní kultury –Dotace v oblasti médií a audiovize Příklady projektů etnologů a katedry filmových studií 15

16 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Úřad vlády ČR Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků –P5edmět podpory –Typický formát projektu –Parametry rozpočtu –Projektový cyklus Příklady úspěšných žádostí FF UK –Multidialektní slovník romštiny –Povaha česko-polského jazykového kontaktu v rámci polské komunity v Praze –Predhodžipen - překlad 16

17 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum OP VaVpI Rozvoj infrastruktur pro VaV –PO 1 Evropská centra excellence –PO 2 Regionální centra VaV –PO 3 Komercionalizace a popularizace VaV –PO 4 Infrastruktura pro výuku na VŠ spojenou s výzkumem Charakteristika typických projektů Parametry rozpočtu Projektový cyklus Omezená využitelnost pro pražské instituce 17

18 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum OP PK Rozvoj infrastruktury pro zvýšení konkurenceschopnosti Prahy –PO 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT –PO 2 Životní prostředí –PO 3 Inovace a podnikání Pro vysoké školy vhodná v podstatě jen PO 3 Charakteristiky typického projektu Parametry rozpočtu Projektový cyklus Využitelnost pro FF UK? 18

19 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Zakázky Zakázky veřejné správy –Právní úprava –Co se obvykle soutěží a pro koho na FF UK je tento typ zdrojů vhodný Zakázky nestátních právnických a fyzických osob –Právní úprava –Pro koho na FF UK je tento typ zdrojů vhodný Doplňková činnost VŠ –Specifika realizace díla v rámci doplňkové činnosti –Živnostenské oprávnění VŠ –Přihláška do soutěže a postup sjednání smlouvy se zadavatelem 19

20 Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum Fundraising & sponzoring Fundraising Sponzoring Sponzorská smlouva vs. darovací smlouva Dosavadní zkušenosti se sponzoringem na FF UK –Příklad Českého egyptologického ústavu Příklady z jiných fakult a vysokých škol Potenciál FF UK pro využívání tohoto zdroje –Zajímavé obory –Infrastruktura pro fundraising 20

21 Děkuji za pozornost ! Tuzemské zdroje pro vědu a výzkum21


Stáhnout ppt "Připraveno v rámci projektu „Projektové financování vysokých škol“ podpořeného FRVŠ pod číslem 72/2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google