Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GRANTOVÁ SCHÉMATA OLOMOUCKÉHO KRAJE VÝZVA 02. GS v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma na podporu drobného podnikání ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GRANTOVÁ SCHÉMATA OLOMOUCKÉHO KRAJE VÝZVA 02. GS v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma na podporu drobného podnikání ve."— Transkript prezentace:

1 GRANTOVÁ SCHÉMATA OLOMOUCKÉHO KRAJE VÝZVA 02

2 GS v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma na podporu drobného podnikání ve vybraných regionech Grantové schéma na podporu malého a středního podnikání ve vybraných regionech Grantové schéma na podporu sociální integrace Grantové schéma na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele, veřejné subjekty a neziskové organizace Grantové schéma na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu GS v rámci Operačního programu rozvoj lidských zdrojů Grantové schéma na rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání ZAMĚŘENÍ

3 Žadatelé: Drobní podnikatelé (1- 9 zaměstnanců) Oblast podnikání: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, řemesla, výzkum a vývoj, některé typy služeb Příklady aktivit: - pořízení hmotného a nehmotného majetku (stroje, zařízení, budovy…) - inovace, licence, certifikáty - služby vedoucí k rozvoji podniku Podpora: Min:245 000,- Max: bude uvedeno po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Max. 49% uznatelných nákladů projektu DROBNÉ PODNIKÁNÍ

4 Základní podmínky: vytvoření minimálně 1 nového pracovního místa nárůst obratu podniku růst přidané hodnoty podniku nákup informačních a poradenských služeb souvisejících s rozvojem podniku DROBNÉ PODNIKÁNÍ

5 Žadatelé: Malí podnikatelé (10 - 49 zaměstnanců) Střední podnikatelé (50 – 249 zaměstnanců) Oblast podnikání: zpracovatelský průmysl,stavebnictví, velkoobchod pro zprac. průmysl, výzkum a vývoj, některé typy služeb Příklady aktivit: - pořízení hmotného a nehmotného majetku (stroje, zařízení, budovy…) - inovace, licence, certifikáty - služby vedoucí k rozvoji podniku Podpora: Min:980 000,- Max: bude uvedeno po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR Max. 49% uznatelných nákladů projektu MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ

6 Základní podmínky: vytvoření minimálně 3 nových pracovních míst u malých a 10 prac. míst u středních podnikatelů nárůst obratu podniku růst přidané hodnoty podniku MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ

7 Územní vymezení: území v bývalém okresu: Jeseník, Šumperk, Přerov spádové obvody pověřených obcí: Litovel, Konice a Němčice nad Hanou. Dalším územím, které bude pravděpodobně podporováno je územní obvod pověřené obce Šternberk – zde bude záležet na rozhodnutí Monitorovacího výboru SROP. Pokud bude takto monitorovacím výborem rozhodnuto, nebude podporován územní obvod pověřené obce Uničov DROBNÉ, MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ

8 Žadatelé: Obce, svazky obcí, organizace zřizované krajem či obcemi, nestátní neziskové organizace Okruhy aktivit: - sociální začlenění - rozvoj občanské společnosti - prevence kriminality a sociálně patologických jevů Podpora: Min:300 000,- Max: 4 000 000,- Max. 100% uznatelných nákladů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE

9 Základní podmínky: Jedná se o neinvestiční projekty. -počet podpořených osob (klientů), kteří se zúčastnili kurzů zaměřených na sociální integraci -počet úspěšných absolventů kurzů -počet vytvořených hrubých pracovních míst -programy na podporu a rozvoj místního partnerství, komunitního plánování a rozvoje občanské společnosti SOCIÁLNÍ INTEGRACE

10 Žadatelé: Malí a střední podnikatelé Vhodné oblasti: oblast společných služeb, zkvalitnění úrovně marketingových aktivit v CR, rozvoj informační obsluhy CR Příklady aktivit: - produktové balíčky - marketingové analýzy - činnost destinačního managementu - vytvořené partnerství veřejného a soukromého sektoru v CR - poradenství pro malé a střední podnikatele působící v CR - propagace, prezentace, semináře, konference - vytvořené místní a regionální systémy informování Podpora: Min:98 000,- Max: 3 000 000,- Max. 49% uznatelných nákladů projektu SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU - MSP

11 Základní podmínky: zvýšení počtu domácích a zahraničních návštěvníků nárůst obratu podniku v % vytvořené produkty/ produkt. balíčky služeb nebo vytvořené partnerství veřejného a soukromého sektoru v CR nebo propagační materiály nebo propag. a inform. kampaně nebo marketing. studie nebo konané informační akce nebo vytvořené místní a regionální systémy informování nebo nově propagovaná atraktivita CR nebo poradenství pro malé a střední podnikatele podnikající v CR SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU - MSP

12 Žadatelé : Kraj, obce, svazky obcí, organizace zřizované krajem a obcemi, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky Vhodné oblasti: oblast společných služeb, zkvalitnění úrovně marketingových aktivit v CR, rozvoj informační obsluhy CR Příklady aktivit: - produktové balíčky - marketingové analýzy - činnost destinačního managementu - vytvořené partnerství veřejného a soukromého sektoru v CR - poradenství pro malé a střední podnikatele působící v CR - propagace, prezentace, semináře, konference - vytvořené místní a regionální systémy informování Podpora: Min:98 000,- Max: neomezena Max. 90% uznatelných nákladů projektu SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU – VS a NNO

13 Základní podmínky: zvýšení počtu domácích a zahraničních návštěvníků vytvořené produkty/ produkt. balíčky služeb nebo vytvořené partnerství veřejného a soukromého sektoru v CR nebo propagační materiály nebo propag. a inform. kampaně nebo marketing. studie nebo konané informační akce nebo vytvořené místní a regionální systémy informování nebo nově propagovaná atraktivita CR nebo poradenství pro malé a střední podnikatele podnikající v CR SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU – VS a NNO

14 INFRASTRU- KTURA CESTOVNÍ- HO RUCHU Žadatelé: Drobní, malí a střední podnikatelé Typy vhodných aktivit: - rekonstrukce a rozšíření ubytovacích a stravovacích zařízení podmiňující rozvoj CR - obnova/ rekonstrukce muzeí, skanzenů apod. - obnova/ rekonstrukce památek pro potřeby využití v CR vč. doprovodné infrastruktury - rozvoj a obnova doprovodné infrastr. CR nebo doprovodné infrastr. pro sport a zábavu v CR - rozvoj místních či regionálních inf. systémů Podpora: Podnikatelé Min:980 000,- Max: 10 000 000,- Max. 49% uznatelných nákladů projektu

15 INFRASTRU- KTURA CESTOVNÍ- HO RUCHU Základní podmínky: realizace investičních akcí pro rozvoj infrastruktury vytvoření hrubých pracovních míst zvýšení počtu domácích a zahraničních návštěvníků nárůst obratu podniku v %

16 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI Přílohy společné pro všechny GS: - doklad o právní subjektivitě žadatele - čestné prohlášení - doklad o partnerství - podrobný rozpočet - podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele - podklady pro ekonomické hodnocení akce (kromě 3.2 a 4.1.2 ) - doklad prokázání vlastnických vztahů (kromě 4.1.2) - projektová dokumentace (kromě 3.2 a 4.1.2) - doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí - územní rozhodnutí (kromě 3.2 a 4.1.2) - soulad s rozvojovou strategií (kromě 1.1) - seznam příloh

17 POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI Ostatní přílohy pro jednotlivá GS: - potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení v CR (pro 4.1.2 MSP, 4.1.2 VS a NNO, 4.2.2) - doklad o prohlášení nemovitosti za kulturní památku (pro 4.2.2) - příslib kofinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury (4.2.2) Přílohy předkládané při podpisu smlouvy: - stavební povolení (kromě 3.2 a 4.1.2) - doklad o zajištění finančního krytí akce - smlouva o vedení účtu PŘÍLOHY PŘI PODPISU SMLOUVY

18 Předpokládaný termín vyhlášení 2. kola výzvy: 7. 10. 2005 (v případě podpory podnikání začátek listopadu 2005) Předpokládaný termín ukončení předkládání žádostí: 5. 12. 2005 v 17 hod. (v případě podpory podnikání začátek ledna 2006) Místo předkládání žádostí: - v sídle Olomouckého kraje - u opatření na podporu drobného a malého a středního podnikání v Regionální kanceláři CzechInvest Hodnocení přijatých žádostí: prosinec 2005 - březen 2006 TERMÍNY

19 Rozhodnutí o výběru akcí: Počátkem března 2006 Termín zahájení realizace akce: nejdříve v den registrace žádosti Termín nejzazšího ukončení realizace akce: - Alokace roku 2004 do 30.6.2006 - Alokace roku 2005 do 30.6.2007 - Alokace roku 2006 do 30.6.2008 TERMÍNY

20 Osobně: Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje Jeremenkova 40b, budova RCO, 12. patro Olomouc Email: z.bogoc@kr-olomoucky.cz Telefon: 585 508 329 Internet: (dokumenty, další kontakty) www.kr-olomoucky.czwww.kr-olomoucky.cz, složka Evropská unie – Grantová schémata Diskusní fórum na Internetu INFORMA- ČNÍ ZDROJE


Stáhnout ppt "GRANTOVÁ SCHÉMATA OLOMOUCKÉHO KRAJE VÝZVA 02. GS v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma na podporu drobného podnikání ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google