Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERASMUS 2012/2013 mobilita studentů Oddělení mobilitních programů Rektorát VUT v Brně Antonínská 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERASMUS 2012/2013 mobilita studentů Oddělení mobilitních programů Rektorát VUT v Brně Antonínská 1."— Transkript prezentace:

1 ERASMUS 2012/2013 mobilita studentů Oddělení mobilitních programů Rektorát VUT v Brně Antonínská 1

2 2 OBSAH PREZENTACE  Studijní pobyt  Pracovní stáž  Jazykový kurz EILC  Speciální stipendium

3 3  Období akademického roku 2012/2013: od 1. června 2012 do 30. září 2013 Erasmus v roce 2012/13

4 4 STUDIJNÍ POBYT Podmínky  3 až 12 měsíců v rámci jednoho akademického roku (nelze prodloužit pobyt z letního semestru do zimního)  podmínkou je bilaterální smlouva mezi VUT v Brně a přijímající institucí, obě musí mít Erasmus University Charter

5 5 STUDIJNÍ POBYT Podmínky pro studenty  Student zapsán v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu - prezenční, kombinovaná i distanční forma studia  zapsaný min. do 2. ročníku studia  Student nesmí před nebo během celého pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské instituci (VUT) přerušit nebo ukončit.  Ke studiu v zahraničí musí být student vybrán na základě výběrového řízení

6 6 STUDIJNÍ POBYT Podmínky pro studenty  splní-li student studijní povinnosti, pak mu musí být studium v zahraničí domácí institucí plně uznáno  student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku (školné), zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří  student je povinen zajistit si před výjezdem cestovní pojištění  prodloužení studijního pobytu – možné v případě, že VUT disponuje volnými finančními prostředky v rámci programu; závisí na souhlasu partnerské univerzity a příslušné fakulty VUT

7 7 STUDIJNÍ POBYT Dokumenty potřebné před výjezdem studenta  Application Form = přihláška na partnerskou univerzitu  Learning Agreement (LA) = studijní smlouva - přehled kurzů (min. 18 ECTS/semestr) nebo název projektu. Veškeré změny studijní smlouvy jsou možné do 30 dnů od začátku studijního pobytu v zahraničí (viz změnový LA)  Transcript of Records - přehled dosažených výsledků na vysílající univerzitě - je vyžadován pouze některými univerzitami (formulář TR potvrdí studijní oddělení příslušné fakulty).  Finanční dohoda - student podepisuje na Oddělení mobilitních programů rektorátu cca 2 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí. Při podpisu je nutné doložit:  kompletně potvrzený Learning agreement  v červenci a srpnu také potvrzení o studiu

8 STUDIJNÍ POBYT Dokumenty potřebné při návratu studenta  Potvrzení o délce pobytu - rozhodující pro výši grantu, příp. vrácení odpovídající částky. Dokument potvrzený odpovědnou osobou partnerské univerzity student odevzdá po návratu na oddělení mobilitních programů rektorátu.  Závěrečná zpráva - student vyplní do 30 dnů po návratu na webových stránkách NAEP: http://erasmus-databaze.naep.cz/  Transcript of records - přehled dosažených výsledků v zahraničí. Kopii student doručí na oddělení mobilitních programů rektorátu, originál na studijní oddělení fakulty.

9 Pracovní stáž Podmínky  Podobné jako u studijních pobytů  Jakýkoli ročník studia  Práce na plný úvazek  V podniku, školícím či výzkumném středisku, neziskové organizaci, na vysoké škole, apod.  Není nutná bilaterální smlouva

10 Pracovní stáž Dokumenty před výjezdem  Training Agreement = pracovní plán stáže obsahující ustanovení Odpovědnosti za kvalitu  Finanční dohoda – student podepisuje na Oddělení mobilitních programů rektorátu cca 2 týdny před plánovaným odjezdem. Student předloží  originál Traning Agreement – kompletně potvrzený  v červenci a srpnu také potvrzení o studiu Dokumenty po návratu  Certifikát z pracovní stáže – originál student odevzdá na Oddělení mobilitních programů rektorátu  Závěrečná zpráva – student zprávu vyplní na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy http://erasmus-databaze.naep.cz

11 STUDIJNÍ/PRACOVNÍ POBYT Finanční zajištění pobytu  stipendium formou paušální částky na měsíc pobytu  příspěvek z mobilitního stipendijního fondu VUT  Grant = příspěvek na pobyt v zahraničí  Zero-grant student – výjezd bez grantu, student má stejná práva a povinnosti jako student s grantem Forma zaslání stipendia  převodem na účet v CZK nebo v EUR

12 12 Jazykový kurz EILC Intenzivní kurzy méně používaných jazyků zemí zapojených do LLP (kromě angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny) PODMÍNKY PRO STUDENTY:  účastnit se může každý student, který bude vybrán na studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programu Erasmus  v zemi, ve které bude student absolvovat studium/praxi  délka kurzů obv.: 2 - 6 týdnů před začátkem studijního pobytu/prac. stáže  termíny pro přihlášení: letní kurzy do 1.6., zimní kurzy do 29.10.  výše grantu na EILC je stejná jako na studijní pobyt Erasmus  přihlášku student zasílá elektronicky oddělení mobilitních programů rektorátu  formulář přihlášky a další informace na: http://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus/studenti/eilc  Nabídka kurzů: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html

13 13 HANDICAPOVANÍ STUDENTI – SPECIÁLNÍ STIPENDIUM  Pro studenty s těžkým handicapem nebo se zvláštními potřebami na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají z jejich zdravotních potřeb.  Žádost se podává prostřednictvím Oddělení mobilitních programů rektorátu.  K žádosti je dále nutné připojit lékařskou zprávu; kopii průkazu ZTP (pokud ho žadatel vlastní); dokumenty programu Erasmus pro příslušný typ mobility – přihlášku, Learning Agreement/Training Agreement; akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí k pracovní stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna se zdravotním stavem studenta.  Termíny pro podávání žádostí – červenec (pro pobyty v zimním semestru/pobyty přes celý rok), prosinec (pro pobyty v letním semestru).  Aktuální informace na https://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici, nebo www.naep.cz.

14 Program LLP/ERASMUS Potřebné informace a aktuality na: www.vutbr.cz Studium -> Studium v zahraničí -> LLP/Erasmus 14


Stáhnout ppt "ERASMUS 2012/2013 mobilita studentů Oddělení mobilitních programů Rektorát VUT v Brně Antonínská 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google