Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program LLP/ERASMUS FCH VUT 2013/14

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program LLP/ERASMUS FCH VUT 2013/14"— Transkript prezentace:

1 Program LLP/ERASMUS FCH VUT 2013/14
STUDIJNÍ POBYTY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽE STUDENTŮ Útvar pro studijní záležitosti oddělení mobilitních programů Rektorát VUT v Brně 18/03/2013

2 KDO JSME Odd. mobilitních programů/Útvar pro studijní záležitosti, Rektorát VUT v Brně Kontakt: Bc. Tomáš Lády ) Silvie Doubravská ) Odpovědnost za: žádost o finanční prostředky (EU/MŠMT) management finančních zdrojů uzavírání finančních dohod s oprávněnými příjemci kontrola plnění podmínek, finanční kontrola, podávání zpráv, vyúčtování dotací Adresa: Rektorát VUT v Brně – přízemí vpravo, Antonínská 548/1, 60190, Brno Kontaktní hodiny: denně 08:00-12:00 (ev. dle domluvy)

3 KDO JSME Studijní/zahraniční oddělení, děkanát FCH
Kontakt: Mgr. Alena Sýkorová ) Odpovědnost (mj.) za: návrh a uzavírání bilaterálních smluv vyhlašování a organizace výběrového řízení + nahlášení nominací OMP akademickou stránku mobility (Learning Agreement, Transcript of Records, Proof of Recognition…) komunikaci s partnerskou školou, řešení případných problémů Adresa: Kontaktní hodiny:

4 CO JE ERASMUS? součást Programu celoživotního učení (LLP), zaměřený na: mezinárodní mobilitu VŠ studentů a zaměstnanců navazování a prohlubování vzájemné spolupráce vzdělávacích institucí a spolupráce s podniky patrně nejúspěšnější a téměř jistě nejznámější výměnný studijní program (od roku 1987) studium na smluvní zahraniční škole nebo pracovní praxe v zahraničním podniku v zemi LLP: 27 členů EU + členové EHP (NO, LI, CH, IS) + kandidátské země (HR, TR) možnost vycestovat do zahraničí bez poplatků za školné apod. možnost vycestovat se stipendiem z prostředků EU/MŠMT a VUTBR příležitost, zkušenost, škola života! 

5 PÁR ČÍSEL … Aktivita Ak. rok VUT v Brně FCH SMS/SMP 2011/2012 388/75
VUT udržuje 400+ bilaterálních dohod se zahraničními univerzitami z toho FCH: 36 smluv na cca 60 studijních míst * k Nejpopulárnější země na VUT: Finsko, Dánsko, SRN, Španělsko, Velká Británie … a na FCH: Portugalsko, SRN, Norsko, Finsko … Aktivita Ak. rok VUT v Brně FCH SMS/SMP 2011/2012 388/75 32/10 2012/2013 375/70 23/6

6 KONEC ErASMU? NE! LLP vstupuje v roce do posledního roku současné fáze mediální zprávy o problémech s financováním nutno minimálně v tuto chvíli brát s rezervou … BUDOUCNOST : YES EUROPE dojednávání detailů projektu pro léta organizační změny, zejména snaha o sjednocení operačních programů do tří základních pilířů přislíbeno výrazné navýšení rozpočtu konkrétnější informace o „novém Erasmu“ cca v létě 2013

7 STUDIJNÍ POBYTY STUDENTŮ (SMS)
Základní podmínky: student musí splňovat kvalifikační podmínky pro SMS, tj. zejména: musí být minimálně v druhém ročníku studia na VUT a aktivně zapsán v akreditovaném programu (nerozhoduje forma studia) po celou dobu zahr. pobytu studijní pobyt Erasmus nesměl v minulosti dosud absolvovat musí projít transparentním výběrovým řízením na fakultě délka pobytu musí být 3-12 měsíců + případný EILC pobyt musí absolvovat v zemi zapojené do LLP na univerzitě s níž existuje bilaterální dohoda v rozmezí daného akademického roku student dále musí před odjezdem vyřídit na rektorát doručit akceptační dopis, potvrzený Learning Agreement a podepsat finanční dohodu

8 STUDIJNÍ POBYTY STUDENTŮ (SMS)
Obecný postup (+- v tomto pořadí) být nominován/a na FCH  podat do termínu přihlášku zahraniční škole (ev. registrovat se online) zajistit ubytování v zahraničí sestavit a získat oboustranný podpis na studijní plán (Learning Agreement) – min.18 kr./semestr podepsat finanční dohodu (doporučujeme 2-3 týdny před odjezdem) ODJET!  ev. změnit studijní plán (do 30 dní po příjezdu) vrátit se a odevzdat: potvrzení o délce pobytu (originál), výpis známek (kopii) a vyplnit závěrečnou zprávu podat žádost o uznání předmětů na FCH

9 PRACOVNÍ STÁŽE STUDENTŮ (SMP)
Základní podmínky: student musí splňovat kvalifikační podmínky pro SMP, tj. zejména: musí být aktivně zapsán v akreditovaném programu (nerozhoduje forma studia) po celou dobu zahr. pobytu pracovní stáž Erasmus nesměl v minulosti dosud absolvovat musí projít transparentním výběrovým řízením na fakultě délka pobytu musí být 3-12 měsíců + případný EILC pracovní stáž musí absolvovat v zemi zapojené do LLP v podniku, kde si stáž samostatně, ev. s pomocí fakulty sjedná (není nutná bilaterální dohoda) student dále musí před odjezdem odevzdat potvrzený Training Agreement a podepsat finanční dohodu

10 PRACOVNÍ STÁŽE STUDENTŮ (SMP)
Obecný postup (+- v tomto pořadí) být nominován/a na FCH  najít podnik v němž bude stáž realizována zajistit ubytování v zahraničí Sestavit s budoucím zaměstnavatelem a garantem stáže na FCH pracovní plán (Training Agreement) sepsat finanční dohodu (doporučujeme 2-3 týdny před odjezdem) ODJET!  vrátit se a odevzdat CERTIFIKÁT o délce a hodnocení stáže a vyplnit závěrečnou zprávu požádat o uznání stáže na FCH

11 Kurzy EILC intenzivní jazykové kurzy méně užívaných jazyků zemí LLP (tj. mimo AJ, FrJ, NJ či ŠJ) přihlásit se může student, který je nominován ke studijnímu pobytu či pracovní stáži v daném ak. roce (EILC musí předcházet následnému pobytu) a v dané zemi, kde bude realizovat i studijní pobyt či pracovní stáž student vyplňuje přihlášku dle seznamu organizátorů (viz a zasílá ji elektronicky pro formální kontrolu a odeslání na OMP Rektorátu je-li student na EILC vybrán, dodá doklad o akceptaci při podpisu finanční dohody – ta se navyšuje o délku pobytu na kurzu, stipendium je ve stejné paušální výši jako u studijního pobytu (i pro SMP!) po skončení kurzu dodá student na OMP Rektorátu kopii certifikátu o absolvování kredity získané na EILC standardně nejsou započteny do minima pro splnění studijního pobytu (lze k nim však ve sporných a odůvodněných případech přihlédnout)

12 STIPENDIUM paušální částky dle země pobytu, relativní rozdílu životních nákladů v ČR a v cílové zemi financováno ze dvou zdrojů (prostředky EU + státní dotace MŠMT) u studijních pobytů navíc příspěvek VUT ve výši 1.000,- Kč měsíčně grant vyplácen v jedné či ve dvou splátkách (podle kalendářních let) délka pobytu počítána od počátečního data po celých měsících a u posledního, neukončeného měsíce po dnech systémem 0-7, 8-20, 21-30 stipendium je pouze příspěvkem a počítá se s finanční spoluúčastí studenta!

13 UZNÁVÁNÍ zahraničního studia
SMS uznávání proběhne po návratu na základě žádosti podané na studijním odd. vše, co bylo schváleno v LA/ChtoLA a splněno (uvedeno na ToR) musí být uznáno, jedním ze dvou možných způsobů: 1) uznání předmětu za povinnýpředmět z kurikula na FCH VUT 2) uznání předmětu jako volitelný přesně dle Transcript of Records fakulta vystavuje Rektorátu doklad o uznání (Proof of Recognition) SMP uznává se přidělením kreditů dohodnutých v Training Agreement a/nebo uvedením stáže v dodatku k diplomu (Diploma Supplement)

14 Co By Vás ještě mohlo potkat …
pomalejší komunikace/vyřízení dokumentace se zahraniční školou jazyková bariéra zrušení pobytu/stáže vratka části/celého stipendia (při zkrácení doby pobytu nebo nesplnění podmínek)

15 DĚKUJI za pOZORNOST OTÁZKY … ?


Stáhnout ppt "Program LLP/ERASMUS FCH VUT 2013/14"

Podobné prezentace


Reklamy Google