Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studium v zahraničí Ing. Hana Rendlová Mgr. Helena Bicanová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studium v zahraničí Ing. Hana Rendlová Mgr. Helena Bicanová"— Transkript prezentace:

1 Studium v zahraničí Ing. Hana Rendlová Mgr. Helena Bicanová
Zahraniční vztahy Západočeská univerzita v Plzni

2 Možnosti studia v zahraničí
Programy ZV Marquette University Hogeschool Rotterdam PGP College, Indie FH Regensburg Mezinárodní mobility Stipendia MŠMT – kvóty Centrum pro studium v zahraničí Ostatní Aktuální nabídka stipendií AIA DZS MŠMT (vládní stipendia) Organizace podporující mobilitu studentů

3 Marquette University společný semestrální kurz pro studenty ekonomických směrů ZČU (FEK, FST) a Marquette university, WI, Milwaukee, USA prosinec – květen studenti ročníků dobré studijní výsledky, znalost angličtiny, motivace kreditní ohodnocení propagace a nábor účastníků: říjen spolufinancování Cíl: Poznání ekonomiky druhé země. Spolupráce na případové studii z podnikové praxe.

4 Hogeschool Rotterdam společný program studentů pedagogické fakulty a Hogeschool Rotterdam, Nizozemí týden na univerzitě v Nizozemí (listopad) týden na ZČU (duben) finanční spoluúčast Cíl: Poznání systému školství a praktik vzdělávání ve druhé zemi. Exkurze do různých typů škol a institucí zabývajících se vzděláváním.

5 PGP College, Namakkal, Indie
měsíční studijní reciproční pobyt studium dvou předmětů v angličtině studenti FAV, FEL, FST (3., 4. ročník) termín stáže v jednání kreditní ohodnocení spolufinancování Cíl: Zlepšení jazykových a odborných znalostí. Zkušenost se studiem na zahraniční univerzitě.

6 FH Regensburg pro technické obory (FEL, FST, FAV)
1 semestr (možnost prodloužení) studium či pracovní stáž nabídky v červnu a v říjnu fakulty - proděkani pro zahr. styky plné stipendium

7 Mezinárodní mobility – bilaterální smlouvy a „free movers“
Rozvojové programy MŠMT – Podprogram mobilit Mezinárodní mobilita studentů v rámci: I. bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi VŠ - smlouva o vzájemné spolupráci příslušné fakulty/katedry ZČU - informace o spolupracujících institucích a výběrovém řízení poskytnou proděkani pro vnější vztahy příslušné fakulty (mimo FAV) II. „free movers“ - souhlas vysílající instituce (příslušná fakulta ZČU) a přijímající instituce v zahraničí - informace o volných místech v programu a výběrovém řízení poskytnou proděkani pro vnější vztahy fakulty (mimo FAV) Termín a způsob výběrového řízení je plně v kompetenci fakult

8 Stipendia MŠMT - kvóty stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv přidělené počty stipendijních míst pro ZČU zájemci podávají přihlášku prostřednictvím ZV Uzávěrka přihlášek: 18.listopadu 2005 Přehled přidělených kvót pro ak. rok 2005/2006, formuláře přihlášek a další informace jsou k dispozici na Informace pro studenty – Stipendia MŠMT

9 Centrum pro studium v zahraničí
Zahraniční vztahy - UR 313 propagační materiály od univerzit z celého světa Studium v USA (aktuální databáze stipendií, praktické průvodce pro pobyt studenta, metodické příručky pro psaní motivačních dopisů a vyplňování formulářů, materiály pro veškeré testy požadované na US univerzitách TOEFEL, GRE, G-MAT, SAT) materiály k zapůjčení centrum vybaveno PC – přístup na internet – možnost využít pro hledání informací o studiu v zahraničí

10 Další možnosti studia v zahraničí
Aktuální nabídka stipendií na webových stránkách ZV AIA DZS MŠMT – vládní stipendia – konkurzy: - stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv - nabídka stipendií, termíny, formuláře přihlášek na - předvýběr uchazečů – MŠMT - o přijetí ke studiu rozhoduje zahraniční partner Organizace podporující mobilitu studentů – seznam ke stažení na webových stránkách ZV – Informace pro studenty – Další nabídky studia v zahraničí

11 Kontakty Ing. Hana Rendlová rendlova@rek.zcu.cz tel.: 37 763 57 75
Mgr. Helena Bicanová tel.: Zahraniční vztahy UR 313, UR 315


Stáhnout ppt "Studium v zahraničí Ing. Hana Rendlová Mgr. Helena Bicanová"

Podobné prezentace


Reklamy Google