Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační schůzka Informační schůzka Informace o možnostech výjezdů pro studenty doktorského studia Zahraniční Oddělení, Právnická Fakulta, Univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační schůzka Informační schůzka Informace o možnostech výjezdů pro studenty doktorského studia Zahraniční Oddělení, Právnická Fakulta, Univerzita."— Transkript prezentace:

1 Informační schůzka Informační schůzka Informace o možnostech výjezdů pro studenty doktorského studia Zahraniční Oddělení, Právnická Fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Listopad 2013

2 ERASMUS a další programy - kde hledat informace - Ministerstva – www.msmt.cz, www.mzv.cz www.msmt.czwww.mzv.czwww.msmt.czwww.mzv.cz - Dům zahraničních spolupráce – agentura AIA – www.zahranicni-stipendium.cz www.zahranicni-stipendium.cz - Fulbrightova stipendia – www.fulbright.cz/stipendium - Kancelář zahraničních styků - Rektorát http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/oddeleni- mezinarodnich-vztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/useky-prorektoru/oddeleni- mezinarodnich-vztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ - Zahraniční oddělení PF UP http://www.pf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/studenti/ - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy http://www.naep.cz/

3 Další možnosti vycestování projekt Právo moderně - http://pravomoderne.upol.cz/ Interní grantová agentura IGA stipendijní fond PFUP Do projektů Grantové agentury ČR (GAČR, http://www.gacr.cz/), OPVK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost), Jean Monnet Programme (http://www.naep.cz/index.php?a=view-project- folder&project_folder_id=83&view_type_code=program&#record_3190)http://www.naep.cz/index.php?a=view-project- folder&project_folder_id=83&view_type_code=program&#record_3190 se studenti mohou zapojit jen prostřednictvím akademického pracovníka PFUP

4 Výjezdy na stipendia ministerstev Možnost výjezdu do zahraničí (studijní nebo pracovní stáž) placeného z fondů MŠMT ČR a MZV ČR Možnost výjezdu do zahraničí (studijní nebo pracovní stáž) placeného z fondů MŠMT ČR a MZV ČR Ministerstvo zahraničních věcí – většinou v oblastech vědy a výzkumu, někdy stáže např. v rámci UNESCO Ministerstvo zahraničních věcí – většinou v oblastech vědy a výzkumu, někdy stáže např. v rámci UNESCO Nabídky je třeba sledovat na webových stránkách www.msmt.cz, mzv.cz a www.naep.cz, častá aktualizace. Nabídky je třeba sledovat na webových stránkách www.msmt.cz, mzv.cz a www.naep.cz, častá aktualizace.www.msmt.czwww.naep.czwww.msmt.czwww.naep.cz Vyřizuje sám student podle pokynů ministerstva Vyřizuje sám student podle pokynů ministerstva ZO PFUP zveřejňuje jen některé nabídky – zaslané přímo z ministerstev. ZO PFUP zveřejňuje jen některé nabídky – zaslané přímo z ministerstev.

5 Dům zahraničních služeb, Fulbrightova stipendia Dům zahraničních služeb, pod nějž spadá Akademická informační agentura AIA, spravuje web www.zahranicni-stipendium.cz. Dům zahraničních služeb, pod nějž spadá Akademická informační agentura AIA, spravuje web www.zahranicni-stipendium.cz.www.zahranicni-stipendium.cz Nabídka studia, stáží a také workshopů na základě mezinárodních a dalších smluv. Nabídka studia, stáží a také workshopů na základě mezinárodních a dalších smluv. Fulbrightova stipendia – zaměřena na spolupráci ČR a USA, stipendia poskytována vládami těchto zemí. Zaměřena na studium, výzkum a výuku v USA. Fulbrightova stipendia – zaměřena na spolupráci ČR a USA, stipendia poskytována vládami těchto zemí. Zaměřena na studium, výzkum a výuku v USA. - Postgraduální studium v USA – výjezdy pouze na celý akademický rok - Postgraduální studium v USA – výjezdy pouze na celý akademický rok - Fulbright-Masarykovo stipendium – 3 – 10 měsíců, deadline podávání přihlášek je 1. 12. na následující akademický rok - Fulbright-Masarykovo stipendium – 3 – 10 měsíců, deadline podávání přihlášek je 1. 12. na následující akademický rok - jedna z podmínek: zkouška z AJ – TELP nebo TOEFL - jedna z podmínek: zkouška z AJ – TELP nebo TOEFL

6 Erasmus – studijní pobyt Délka pobytu: 1 – 2 semestry pouze v rámci jednoho akademického roku Délka pobytu: 1 – 2 semestry pouze v rámci jednoho akademického roku Možnost vyjet na Erasmus studijní pobyt pouze 1x za studijní cyklus Možnost vyjet na Erasmus studijní pobyt pouze 1x za studijní cyklus Pro doktorandy pouze do vybraných destinací Pro doktorandy pouze do vybraných destinací Možnost Intenzivního jazykového kurzu EILC před začátkem výuky v zahraničí Možnost Intenzivního jazykového kurzu EILC před začátkem výuky v zahraničí „Extra“ Stipendia – jednotlivých krajů a pro handicapované studenty. „Extra“ Stipendia – jednotlivých krajů a pro handicapované studenty. Student je stále studentem PF UP, zároveň studentem zahraniční univerzity Student je stále studentem PF UP, zároveň studentem zahraniční univerzity Nelze např. na rok přerušit studium a vyjet na Erasmus Nelze např. na rok přerušit studium a vyjet na Erasmus

7 Možnosti výjezdů na Erasmus pro doktorandy * výuka podle jazyků výuky * Možnosti výjezdů na Erasmus pro doktorandy * výuka podle jazyků výuky * Angličtina Angličtina Anglie – University of Northumbria - Newcastle Anglie – University of Northumbria - Newcastle Estonsko – Tallinn Estonsko – Tallinn Polsko – Katowice, Opole, Krakow Polsko – Katowice, Opole, Krakow Francouzština Francouzština Francie (francouzština) – Paříž, Clermont-Ferrand (některé předměty v AJ) Francie (francouzština) – Paříž, Clermont-Ferrand (některé předměty v AJ) Italština Italština Itálie (italština) – Neapol Itálie (italština) – Neapol Španělština Španělština Španělsko (španělština) – Madrid, Samalanca Španělsko (španělština) – Madrid, Samalanca Haag

8 Přibližná paušální částka na měsíc pobytu v Eur Velká Británie 583 / 13.992,- Velká Británie 583 / 13.992,- Francie 473 / 11.352,- Francie 473 / 11.352,- Itálie 447 / 10.728,- Itálie 447 / 10.728,- Španělsko 409 / 9.816,- Polsko 316 / 7.584,- Estonsko 312 / 7.488,- Estonsko 312 / 7.488,- * Stipendium je studentům zasíláno na bankovní účet v několika částech (ne každý měsíc)

9 Erasmus – výběrové řízení na rok 2013/2014 Podávání přihlášek: od 1. 11. 2013 – 25. 11. 2013. Podávání přihlášek: od 1. 11. 2013 – 25. 11. 2013. Formulář přihlášky – na internetových stránkách Zahraničního oddělení PF UP v sekci Erasmus a v Aktualitách (od 1. 11. 2012) Formulář přihlášky – na internetových stránkách Zahraničního oddělení PF UP v sekci Erasmus a v Aktualitách (od 1. 11. 2012) Ústní kolo výběrového řízení: v týdnu od 2. do 6. 12. 2013 Ústní kolo výběrového řízení: v týdnu od 2. do 6. 12. 2013 Krátký motivační dopis součástí přihlášky Krátký motivační dopis součástí přihlášky V případě velkého zájmu možnost vyhlášení i písemného kola před ústním – bude případně upřesněno. V případě velkého zájmu možnost vyhlášení i písemného kola před ústním – bude případně upřesněno. Vyhlášení výsledků – prosinec 2013 – leden 2014 Vyhlášení výsledků – prosinec 2013 – leden 2014 O dalších povinnostech (po výběru k výjezdu) informujeme studenty včas e-mailem. O dalších povinnostech (po výběru k výjezdu) informujeme studenty včas e-mailem.

10 Způsob vyplnění přihlášky a ústní kolo výběrového řízení PŘIHLÁŠKA: PŘIHLÁŠKA: Přihlášku vyplnit na PC Přihlášku vyplnit na PC Vyplnit všechny údaje podle pokynů v přihlášce Vyplnit všechny údaje podle pokynů v přihlášce Možnost vybrat si 3 Vámi preferované univerzity Možnost vybrat si 3 Vámi preferované univerzity Krátký motivační dopis v cizím jazyce Krátký motivační dopis v cizím jazyce Vyplnit, vytisknout, podepsat a zanést na Zahraniční oddělení PF UP, nebo poslat poštou Vyplnit, vytisknout, podepsat a zanést na Zahraniční oddělení PF UP, nebo poslat poštou***** POHOVOR: POHOVOR: Zkouška z jazyka nejpreferovanější univerzity (uvedené na prvním místě). Zkouška z jazyka nejpreferovanější univerzity (uvedené na prvním místě). Schopnost pohotově reagovat na otázky položené komisí Schopnost pohotově reagovat na otázky položené komisí Výhodou je schopnost používat právnický cizí jazyk – aktuální otázky práva, politická situace, Evropská unie, apod. Výhodou je schopnost používat právnický cizí jazyk – aktuální otázky práva, politická situace, Evropská unie, apod.

11 Erasmus pracovní stáže Zajišťuje Kancelář zahraničních styků – Rektorát, Mgr. M. Raková, marie.rakova@upol.cz Zajišťuje Kancelář zahraničních styků – Rektorát, Mgr. M. Raková, marie.rakova@upol.cz marie.rakova@upol.cz Fakulta nemá žádné partnery = student si zaměstnavatele hledá sám Fakulta nemá žádné partnery = student si zaměstnavatele hledá sám Nesmí být: instituce a orgány EU, organizace spravující programy EU, národní diplomat. Zastoupení domovské země studenta, ostatní zastoupení či veřejné instituce domovské země studenta. Nesmí být: instituce a orgány EU, organizace spravující programy EU, národní diplomat. Zastoupení domovské země studenta, ostatní zastoupení či veřejné instituce domovské země studenta. Pouze země EU. Pouze země EU. Délka stáže - 2 – 12 měsíců. Délka stáže - 2 – 12 měsíců. UP finančně podpoří max. 6 měsíců pobytu. UP finančně podpoří max. 6 měsíců pobytu. Informace a žádosti: web OMV RUP. Informace a žádosti: web OMV RUP.

12 Francouzsko-česká letní škola práva LŠ probíhá v prostorách Université d´Auvergne, Clermont-Ferrand, Francie nebo na PFUP během měsíce září. LŠ probíhá v prostorách Université d´Auvergne, Clermont-Ferrand, Francie nebo na PFUP během měsíce září. Délka: cca 1 týden Délka: cca 1 týden Podmínky: Velmi dobrá úroveň francouzského jazyka a základní znalost anglického jazyka Podmínky: Velmi dobrá úroveň francouzského jazyka a základní znalost anglického jazyka Témata: otázky práva EU Témata: otázky práva EU Výběrové řízení proběhne ve druhém čtvrtletí roku 2014. Výběrové řízení proběhne ve druhém čtvrtletí roku 2014. Právnická fakulta vybraným studentům hradí cestovné, ubytování a stravné. Právnická fakulta vybraným studentům hradí cestovné, ubytování a stravné. Každý rok bývá vybráno cca 8 - 10 studentů. Každý rok bývá vybráno cca 8 - 10 studentů.

13 Kontakty PF UP a Rektorát JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A. Proděkan pro zahraniční záležitosti PF UP e-mail: pavel.bures@upol.cz tel.: 585 637 671 Radana Kuncová Erasmus koordinátor PF UP e-mail: radana.kuncova@upol.cz radana.kuncova@upol.cz tel.: 585 637 675 Programy EU, organizace studentů UP OL Mgr. Vladimíra Žlutířová tel.: 585 631 062 e-mail: vladimira.zlutirova@upol.cz


Stáhnout ppt "Informační schůzka Informační schůzka Informace o možnostech výjezdů pro studenty doktorského studia Zahraniční Oddělení, Právnická Fakulta, Univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google