Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti studia v zahraniční prostřednictvím evropských vzdělávacích programů Jana Pávková 27. října 2011 v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti studia v zahraniční prostřednictvím evropských vzdělávacích programů Jana Pávková 27. října 2011 v Praze."— Transkript prezentace:

1 Možnosti studia v zahraniční prostřednictvím evropských vzdělávacích programů Jana Pávková 27. října 2011 v Praze

2 OBSAH • Představení Domu zahraničních služeb/ Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (DZS/NAEP) • Informace o Programu celoživotního učení • Prezentace aktivit Erasmus pro studenty

3 KDO JSME Dům zahraničních služeb (DZS) • příspěvková organizace MŠMT • zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti školství a vzdělávání • součástí DZS je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která spravuje Program celoživotního učení (LLP)

4 KDE SÍDLÍME Na Poříčí 1035/4 Praha 1 Tramvajová zastávka Náměstí republiky

5 CO NABÍZÍME • Zprostředkováváme stipendijní pobyty v zahraničí • Informujeme a poskytujeme konzultace o možnostech získání grantu na vzdělávací aktivity • Jsme prostředníkem pro získání grantů na mezinárodní vzdělávací projekty z EU • Pořádáme konference a semináře • Propagujeme české vysoké školství v zahraničí • Vydáváme publikace a informační materiály

6 KDO SE MŮŽE ZAPOJIT DZS nabízí aktivity pro všechny, kteří (se) vzdělávají Zapojit se mohou • žáci a studenti • školy • pracovníci ve vzdělávání • vzdělávací instituce • instituce státní správy

7 MOŽNOSTI PRO STUDENTY • Studijní pobyty • Pracovní stáže  životní zkušenost, samostatnost, kontakty, motivace k dalšímu vzdělávání, jazyky, zájem o další aktivity v zahraničí (dobrovolnické projekty, další studium), přínos pro hledání práce

8 AKTION

9 AKTION • Program pro podporu spolupráce vysokých škol z ČR a Rakouska ve vzdělávání a vědě • Pro studenty VŠ – stipendia na studijní a výzkumné pobyty v Rakousku

10 CEEPUS

11 CEEPUS • Středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na spolupráci VŠ • Pro studenty VŠ - výměnné pobyty v zemích střední a jihovýchodní Evropy

12 ERASMUS MUNDUS

13 • Program pro talentované studenty VŠ • Studium kvalitních magisterských a doktorských programů, které společně nabízí minimálně 3 evropské univerzity, vč. možnosti získání stipendia • Studijní pobyty na VŠ v mimoevropských zemích, vč. možnosti získání stipendia

14 SCIEX-NMS CH

15 • Program švýcarsko-české spolupráce – Fond na stipendia • Pro doktorandy a post-doktorandy (tzv. Junior Researchers) - výzkumné pobyty ve Švýcarsku v délce 6-24 měsíců

16 AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

17 • Pro studenty veřejných VŠ - administruje nabídku stipendijních pobytů do více než 40 zemí světa na základě mezinárodních smluv • Pro studenty SŠ - dlouhodobé stipendijní pobyty ve Francii a v Německu • Pravidelný bulletin s nabídkou stipendií pro daný akademický rok • www.zahranici-stipendium.cz

18 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (LLP) • vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy • národní agenturou v ČR je DZS, resp. NAEP • zapojené země 2011: členské státy EU (27), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Turecko, Chorvatsko, Švýcarsko → 33 zemí

19 STRUKTURA LLP COMENIUS předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání ERASMUS vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni LEONARDO DA VINCI odborné vzdělávání a odborná příprava GRUNDTVIG vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program - spolupráce a inovace politik - podpora studia jazyků - informační a komunikační technologie - šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení Program Jean Monnet zahrnuje akce Jean Monnet a provozní granty pro evropské instituce

20 Více o programu LLP: → www.naep.cz → ec.europa.eu/education/programmes/llp

21 COMENIUS

22 COMENIUS • Program zaměřený na oblast vzdělávání na úrovni předškolního, základního a středního školství • Pro žáky starší 15ti let – studium na partnerské škole v zahraničí o délce 3-10 měsíců • Pro studenty vysokých škol pedagogického směru – asistentský pobyt na zahraniční škole o délce 3-10 měsíců • eTwinning - podporuje mezinárodní spolupráci škol v Evropě prostřednictvím ICT nástrojů

23 LEONARDO DA VINCI

24 • Program zaměřený na oblast odborného vzdělávání na jiné než vysokoškolské úrovni • Pro studenty SOŠ, SOU, U a VOŠ – pracovní stáže v podniku nebo vzdělávací instituci v zahraničí o délce 2-39 týdnů

25 GRUNDTVIG

26 GRUNDTVIG • Program zaměřený na oblast vzdělávání dospělých • Pro budoucí pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých, tj. pro VŠ studenty třetích a vyšších ročníků andragogiky a příbuzných oborů – asistentské pobyty v zahraniční organizaci o délce 3-10 měsíců

27 FILM • Zuzana Bahulová • UTB Zlín

28 ERASMUS

29 ERASMUS • Program pro spolupráci vysokoškolských institucí a vysokoškolských institucí s podniky • 2011/2012 zapojeno 65 českých škol (veřejné, státní, soukromé, vyšší odborné) • Určen pro: • studenty • pedagogy • další zaměstnance vysoké školy

30 JAK SE DO PROGRAMU ZAPOJIT? • Do programu se zapojuje vysokoškolská instituce jako celek • VŠ nebo VOŠ musí vlastnit EUC (Erasmus univerzity charter) • O stipendium si jednotlivci nežádají u NAEP, ale vždy u své domácí VŠ nebo VOŠ

31 CO NABÍZÍ STUDENTŮM ERASMUS? • Studijní pobyt • Pracovní stáž • Přípravný jazykový kurz EILC

32 STUDIJNÍ POBYT ERASMUS

33 STUDIJNÍ POBYT • Na základě bilaterální dohody mezi vysokoškolskými institucemi • Délka pobytu 3-12 měsíců • Žádné poplatky za výuku na hostitelské instituci • Zahraniční studijní pobyt jako součást studia na domácí škole • Uznání zahraničního studia domácí školou • Možnost získat stipendium Erasmus (výše dle cílové země, 226-583€)

34 STUDIJNÍ POBYT - PRAVIDLA • Studijní program: bakalářský, magisterský, doktorský • Forma studia: prezenční, kombinovaná, distanční • Občanství státu zapojeného do programu LLP nebo status studenta v jedné ze zemí LLP • Student v době výjezdu zapsán minimálně do 2. ročníku studia • Po celou dobu zahraničního pobytu být zapsán ke studiu na vysílající škole • Řádné studium na přijímající VŠ instituci

35 STUDIJNÍ POBYT TOP TEN - cílové země českých studentů pro studijní pobyt

36 STUDIJNÍ POBYT – DOPAD NA STUDENTY • Zlepšení sociálně-komunikační a jazykové kompetence • Životní zkušenost • Samostatnost • Noví přátelé • Motivace k dalšímu vzdělávání • Zájem o další možnosti seberealizace v zahraničí • Zájem o pracovní stáž Erasmus • Zahraniční zkušenost jako hodnotný prvek pro budoucího zaměstnavatele • Pracovní pozice v mezinárodním prostředí • …a mnohé další 

37 STUDIJNÍ POBYT – PRVNÍ KROKY… 1.Vyhledejte si informace o programu Erasmus a prostudujte je! 2.Nevíte, zda je Vaše VŠ/VOŠ zapojena do programu Erasmus? Proto je tu seznam zapojených škol! 3.Informujte se na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ o konkrétních možnostech programu Erasmus, které Vaše škola umožňuje a také se kterými institucemi má uzavřenou bilaterální dohodu. 4.Veškeré své dotazy (obecné i konkrétní; před odjezdem, po příjezdu i během pobytu v zahraničí) prosím směřujte na svého domácího koordinátora.

38 STUDIJNÍ POBYT - DOKUMENTY • Bilaterální dohoda I.Před odjezdem: • Studijní smlouva (Learning Agreement) • Finanční dohoda (přílohou jsou Kvalifikační podmínky a Erasmus Charta studenta) II.Po návratu: • Výpis výsledků (Trancript of Records) • Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of study period) • Závěrečná zpráva vyplněná v databázi: http://erasmus-databaze.naep.cz/ http://erasmus-databaze.naep.cz/

39 PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

40 PRACOVNÍ STÁŽ • Práce na plný pracovní úvazek v zahraničním podniku, školícím či výzkumném středisku nebo jiné organizaci • Délka pobytu 3-12 měsíců • Uznatelná součást studijního programu na domácí škole • Možnost získat stipendium Erasmus (výše dle cílové země, 323-806€) • 2007/2008: vysláno 252 studentů • 2008/2009: vysláno 605 studentů • 2009/2010: vysláno 637 studentů

41 PRACOVNÍ STÁŽ - PRAVIDLA • Studijní program: bakalářský, magisterský, doktorský • Forma studia: prezenční, kombinovaná, distanční • Občanství státu zapojeného do programu LLP nebo statut studenta v jedné ze zapojených zemí • Po celou dobu zahraničního pobytu být zapsán ke studiu na vysílající škole • Student v době výjezdu zapsán do kteréhokoliv ročníku studia (i prvního!) • Plnění pracovního plánu stáže odsouhlaseného vysílající školou a přijímající organizací před odjezdem

42 PRACOVNÍ STÁŽ TOP TEN - cílové země českých studentů pro pracovní stáž

43 PRACOVNÍ STÁŽ - DOPAD NA STUDENTY • Zlepšení sociálně-komunikační a jazykové kompetence • Životní zkušenost • Samostatnost • Noví přátelé • Ověření poznatků v praxi (přesah studia do praxe) • Seznámení s progresivními technologiemi • Zázemí pro budoucí zaměstnání • Lepší profil absolventa • Zkušenost se zahraničním zaměstnavatelem • …a mnohé další 

44 PRACOVNÍ STÁŽ– PRVNÍ KROKY... 1.Vyhledejte si informace o programu Erasmus a prostudujte je! 2.Nevíte, zda je Vaše VŠ/VOŠ zapojena do programu Erasmus? Proto je tu seznam zapojených škol! 3.Informujte se na zahraničním oddělení Vaší VŠ/VOŠ o konkrétních možnostech programu Erasmus, které Vaše škola umožňuje a také se kterými institucemi má zkušenosti s pracovními stážemi. 4.Veškeré své dotazy (obecné i konkrétní; před odjezdem, po příjezdu i během pobytu v zahraničí) prosím směřujte na svého domácího koordinátora.

45 PRACOVNÍ STÁŽ - DOKUMENTY • Není Bilaterální dohoda I.Před odjezdem: • Pracovní plán (Training Agreement) • Finanční dohoda (přílohou jsou Kvalifikační podmínky a Erasmus Charta studenta) II.Po návratu: • Certifikát o absolvování stáže • Závěrečná zpráva vyplněná v databázi: http://erasmus-databaze.naep.cz/ http://erasmus-databaze.naep.cz/

46 JAZYKOVÉ KURZY EILC

47 EILC (ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSES) • Jazykové kurzy méně používaných jazyků pro studenty programu Erasmus (tj. mimo Aj, Fj, Nj, Šj) • NOVĚ Španělsko: kurzy baskičtiny, katalánštiny, galicijštiny, valicijštiny; Chorvatsko: chorvatšina • Probíhají před studijním pobytem nebo pracovní stáže v cílové zemi • Délka trvání 2-6 týdnů • Pouze méně užívané jazyky možnost získat stipendium již na období EILC

48 KURZY EILC - DOKUMENTY I.Před odjezdem: • Přihláška (Application Form) • Finanční dohoda (přílohou jsou Kvalifikační podmínky a Erasmus Charta studenta) I.Po návratu: • Certifikát o absolvování kurzu EILC • Závěrečná zpráva vyplněná v databázi: http://erasmus-databaze.naep.cz/ http://erasmus-databaze.naep.cz/

49 STIPENDIUM • Paušální částka na měsíc pobytu diferenciovaná podle cílové země • Výše stipendia pro kurz EILC na měsíc se rovná výši stipendia stanoveného pro studijní pobyty • Pouze příspěvek – nepokrývá 100% nákladů

50 ČASTO KLADENÉ DOTAZY I Mohu jet na studijní pobyt podruhé? • NE: studijní pobyt je možné absolvovat pouze „jednou za život“ • Druhý výjezd v rámci programu Erasmus je možný pouze na jinou aktivitu, tedy na pracovní stáž Pokud mi stipendium na studium nebo stáž nestačí, dostanu ještě další finanční prostředky? • Program Erasmus žádná další stipendia neposkytuje • Další příspěvek může poskytnout škola nebo zaměstnavatel, ale nemusí

51 ČASTO KLADENÉ DOTAZY II Mohu si studijní pobyt/pracovní stáž prodloužit? • Ano, ale pouze za podmínky souhlasu jak vysílající, tak přijímající vysokoškolské instituce/zaměstnavatele • Student nemusí dostat od vysílající školy finanční prostředky = možnost tzv. zero-grant studenta, tj. studenta, který má stejná práva a povinnosti jako běžný Erasmus student, ale nedostává stipendium Existují pravidla pro ubytování v rámci programu Erasmus? • Ne, zahraniční instituce není povinna zajistit studentům ubytování

52 KDE ZÍSKAT INFORMACE? • Zahraniční oddělení vysoké školy/fakulty • Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz/erasmus • Databáze závěrečných zpráv studentů http://erasmus-databaze.naep.cz/ • Erasmus je na Facebooku! Doporučení studentům: • Věnovat velkou pozornost výběru školy a předmětů • Zajistit si ubytování (zahraniční škola nemá povinnost jej zajistit) • Zjistit možnosti uznávání předmětů (kredity, náplň výuky)

53 www.naep.cz/erasmus Sekce „Pro studenty“: • Obecné informace o studijních pobytech, pracovních stážích, jazykových kurzech EILC aj. Sekce „Seznam zapojených škol“ • Seznam všech škol zapojených do programu Erasmus (možnosti pro uzavírání Bilaterálních dohod) Sekce „Partner Search“: • Pravidelně aktualizované nabídky pracovních stáží

54 DATABÁZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV STUDENTŮ • http://erasmus-databaze.naep.cz/ http://erasmus-databaze.naep.cz/

55 PUBLIKACE Publikace s esejemi o studijních pobytech Erasmus Leták pro studenty

56 WEBOVÉ STRÁNKY • www.dzs.cz • info@dzs.cz

57 WEBOVÉ STRÁNKY • www.naep.cz • info@naep.cz

58 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Možnosti studia v zahraniční prostřednictvím evropských vzdělávacích programů Jana Pávková 27. října 2011 v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google