Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lifelong Learning Programme (LLP) ERASMUS Studijní pobyty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lifelong Learning Programme (LLP) ERASMUS Studijní pobyty."— Transkript prezentace:

1 Lifelong Learning Programme (LLP) ERASMUS Studijní pobyty

2 Základní informace ERASMUS studium student musí mít ukončený minimálně první ročník VŠ studia student musí být zapsán do akreditovaného Bc., Mgr. nebo Ph.D. studijního programu délka pobytu: 3-12 měsíců studium v zahraničí bude plně uznáno jako řádná součást studia studenti neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven a laboratoří atd.

3 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus kurzy pro „méně používané jazyky EU“ konají se ve 22 zemích (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko) účastnit se může každý student, který je vybrán ke studiu v některé z výše uvedených zemí v rámci programu Erasmus kurzy se konají v létě (červenec-září) i v zimě (leden-únor) v délce 3 až 8 týdnů, pro začátečníky i pokročilé studenti neplatí kurzovné

4 Postup ERASMUS – výběr Výběr university –Vybrat z aktuální nabídky uvedené na webu http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_partneri.asp http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_partneri.asp –Předměty – zkontrolovat, jestli se vyučují odpovídající předměty podle oboru –Jazyk - v jakém jazyce se vyučuje Pozor ne všude se vyučuje v Angličtině. –Informace u garanta university

5 Účast FAST v mobilitních programech:

6 Postup ERASMUS - přihláška Přihláška do 20.2. 2009 –Možnost napsat si 3 univerzity –Cca 3 týdny po uzávěrce přihlášek e-mail pozvání na jazykovou zkoušku organizuje Ústav společenských věd FAST. zkouška z jazyka, ve kterém bude studium v zahraničí –K přihlášce přiložit: kompletní výpis výsledků studia, potvrzené studijním oddělením – průměr se počítá za vše, co je ukončené –Podat: na podatelně, osobně, odeslat poštou na: Oddělení vnitřních a vnějších vztahů (L. Zelinková), VUT FAST

7 Postup ERASMUS - přihláška Přihláška - studenti prvního ročníku –Mohou rovněž podat přihlášku –Podmínky musí mít ukončený zimní semestr v době podání přihlášky musí mít dokončený ročník v době výjezdu, tj. nejpozději do 31. 8. 2009. kompletní výpis výsledků studia, potvrzené studijním oddělením – průměr se počítá za vše, co je ukončené –1. ročník bakalářského studia nebudou mít přednost ve výběru univerzity –1. navazujícího magisterského studia kompletní výpis výsledků studia = průměr

8 Postup ERASMUS - VŘ Výběrové řízení –Výsledky podle jazykové zkoušky a prospěchu –Pořadí podle prospěchu – váha 2 –Pořadí podle bodů jazykové zkoušky – váha 1 –Uveřejnění výsledků na webu co nejdříve http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_konkurzy.asp http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_konkurzy.asp

9 ERASMUS jazyková zkouška Písemný test (60 min.) Ústní zkouška (několikaminutová konverzace v rámci obecného jazyka). –informaci o rozpisu ústních zkoušek studenti obdrží od vyučujícího na začátku písemné zkoušky. Celkové hodnocení: –písemný test 75% –ústní zkouška 25% Vzorové písemné testy z jednotlivých jazyků – viz Materiály ke stažení.

10 ERASMUS jazyková zkouška Termínu a místnosti –viz. web LLP Erasmus v Aktuálních informacích. –hlavní termíny probíhají zpravidla v únoru a březnu Uznání na základě předloženého certifikátu –uvedeným vyučujícím uznána: Angličtina – PhDr.Daňková, dankova.d@fce.vutbr.cz, viz http://www.fce.vutbr.cz/SPV ( Angličtina/Uznávání zkoušek)dankova.d@fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/SPV Němčina – Mgr. Matulová, matulova.m@fce.vutbr.czmatulova.m@fce.vutbr.cz Španělština – Mgr. Topinková, topinkova.e@fce.vutbr.cztopinkova.e@fce.vutbr.cz Francouzština – PhDr. Benešová, benesova.jar@seznam.czbenesova.jar@seznam.cz Italština – Mgr. Zítková, zitkova.i@fce.vutbr.czzitkova.i@fce.vutbr.cz Ruština – Mgr. Karmasinová, karmasinova.l@fce.vutbr.czkarmasinova.l@fce.vutbr.cz Uznání zkoušky - před termínem zkoušek se dostaví k uvedeným vyučujícím v jejich konzultačních hodinách anebo po domluvě e- mailem.

11 Postup ERASMUS Po přidělení university: –Learning Agreement 2x - písemný přehled předmětů, které budou absolvovány v zahraničí Předměty shodné nebo podobné jako předměty na FAST Při žádosti o uznání porovnává vedoucí oboru anotaci předmětu a rozsah – možnost uznání místo předmětů FAST Potvrzuje vedoucí oboru + Prof. Drochytka / Petránek –Application form- 2x Vybrané university nebo FAST Pozor na rozdílná data přihlášek jednotlivých universit! Odesílá se na zahr. universitu –+ dále konkrétní požadavky jednotlivých universit (např. kompletní Transcript of Records) –Schválení ze zahraniční university (přijetí) –Žádost o individuální studijní plán

12 Po přidělení university - pokračování: –3 týdny před odjezdem na rektorát pro peníze: Na rektorátu VUT u paní L. Jarmarové nebo R. Sátorové sepsání finanční dohody o přidělení grantu Originál individuálního studijního plánu Originál potvrzeného Application form nebo acceptation letter Originál nebo kopie Learning Agreement Výše grantu je každoročně stanovována celostátně podle tabulek, grand je vyplácen v EUR - jiné pro různé země –pojištění léčebných výloh (příp.odpovědnost za škodu) viz http://www.cmu.cz + pojišťovny + nabídka bank k platebním kartám + ISIC kartahttp://www.cmu.cz –lze požádat o příspěvek ze studentského mobilitního fondu FAST, může činit až 7.500,- Kč na studenta za semestr Postup ERASMUS

13 Oznámit na zahraničním oddělení návrat ková Potvrzení Confirmation of Erasmus study period –Nutné pro vyúčtování peněz –http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_Formulare/Erasm us-study-period_Confirmation.dochttp://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_Formulare/Erasm us-study-period_Confirmation.doc Transcript of Records ze zahr. university –Na jeho základě vedoucí oboru provede uznání předmětů Závěrečná zpráva –student vyplní na stránkách university pod svým VUT loginem a VUT heslem. Zpráva slouží především jako cenný zdroj informací pro další studenty o konkrétním místě studia. Postup ERASMUS - návrat zpět

14 Doporučené dokumenty: –Směrnice děkana 13/2005 –Směrnice děkana 07/2006 http://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_smernice.asp

15 DOKUMENTY POTŘEBNÉ PŘI VÝJEZDU STUDENTA Application Form = přihláška na partnerskou univerzitu (přednostně z webu partnerské univerzity) Learning Agreement (LA) = studijní plán - obsahuje přehled kurzů, název semestrálního, ročníkového, bakalářského, diplomového projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční univerzitě (přednostně z webu partnerské univerzity). Svým podpisem ústavní, fakultní nebo institucionální koordinátor vyjadřuje souhlas fakulty se studiem na partnerské univerzitě. Student na základě písemné žádostí musí vědět, jakým způsobem mu budou studijní výsledky dosažené v zahraničí uznány. Cílem je plné uznání výsledků studia vysílající fakultou. Transcript of Records = přehled dosud dosažených výsledků studia - je vyžadován pouze některými univerzitami (formulář potvrdí studijní oddělení). Finanční dohodu student podepisuje na útvaru vnějších vztahů rektorátu cca 3 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí (po předložení Learning Agreementu potvrzené partnerskou univerzitou, akceptačního dopisu a individuálního studijního plánu) Pojištění léčebných výloh (příp.odpovědnost za škodu) - viz http://www.cmu.cz + pojišťovny + nabídka bank k platebním kartám + ISIC kartahttp://www.cmu.cz


Stáhnout ppt "Lifelong Learning Programme (LLP) ERASMUS Studijní pobyty."

Podobné prezentace


Reklamy Google