Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud."— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud

2 Doplň diagram znázorňující složení atomu
neutrony

3 Odpověz na dané otázky, se kterými jsme se již dříve setkali:
Při česání se hřeben nabil záporně, vlasy kladně, Odkud, kam a jaké částice při česání přecházely? V jádře je 8 protonů a 8 neutronů. V obalu je 7 elektronů. Jedná se o neutrální atom, záporný iont nebo kladný iont? Jak lze z elektricky neutrálního tělesa udělat zelektronované těleso?

4 Která zařízení by byla vyřazena z provozu, kdyby neexistovala elektrika?

5 Elektrický proud PROUD: ve kterém případě můžeme mluvit o proudu a ve kterém nikoli?

6 Zkuste vysvětlit, proč říkáme:
Proud aut Proud řeky Proud vzduchu Proud světla

7 je uspořádaným pohybem nabitých částic
O proudu mluvíme při současném pohybu velkého počtu částic, lidí či jiných těles jedním směrem. ELEKTRICKÝ PROUD je uspořádaným pohybem nabitých částic

8 Jak se nazývají nabité částice u těles a látek?
_______________________ v jádru atomu _______________________ v obalu atomu Které z těchto částic se podílejí na vedení elektrického proudu? (v souvislosti se zelektrováním těles)

9 U některých pevných látek jsou i elektrony pevně vázány k jádrům v atomech a na vedení elektrického proudu se nemohou podílet. Takové pevné látky nazýváme _________________= izolanty Jmenuj konkrétní látky, které nevedou elektrický proud.

10 Porcelán Sklo Dřevo Plasty Guma Papír Vzduch Plyny

11 V jiných pevných látkách se však některé elektrony mohou volně pohybovat po celém tělese. Tyto elektrony se nazývají volné elektrony, za určitých podmínek, se mohou uspořádaně pohybovat. Jak říkáme látkám, které vedou elektrický proud a obsahují volné el. nabité částice: ____________________ Jmenuj látky vedoucí elektrický proud.

12 Kovy Tuha (uhlík)

13 V některých kapalných a plynných látkách jsou molekuly neutrální
V některých kapalných a plynných látkách jsou molekuly neutrální. V takových kapalinách a plynech nemůže vzniknout elektrický proud Př. Destilovaná voda, olej, vzduch V jiných látkách (zvláště v roztocích) jsou přítomny kladné a záporné ionty. Ty se mohou volně pohybovat a jejich uspořádaným pohybem vznikne elektrický proud. Př. Solný roztok

14 Elektrický proud Je fyzikální veličina Značka : I Jednotka: A (Ampér)
Měřidlo: ampérmetr André-Marie Ampere francouzský fyzik, zabýval se elektrickými a magnetickými jevy

15 Velikost elektrického proudu
Stejně jako u proudu vody můžeme i u el.proudu rozlišit, kdy je proud větší. Proud vody je tím větší, čím více vody proteče za daný čas. Elektrický proud je tím větší, čím větší množství nabitých částic projde vodičem za stejný čas. Čím více svítí žárovka – tím větší proud jí prochází.


Stáhnout ppt "Elektrický proud."

Podobné prezentace


Reklamy Google