Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektřina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektřina."— Transkript prezentace:

1 Elektřina

2 Elektrování těles

3 Elektrování třením Třením se mohou tělesa zelektrovat
Tzn., že působí silou na jiná tělesa

4 Čím to je? Je to způsobeno elektrickými silami Mohou být A) přitažlivé
B) odpudivé

5 Elektrický náboj Odvozená fyzikální veličina
Popisuje stav zelektrování těles Značka Q Jednotka 1 C coulomb

6 Druhy elektrického náboje
Kladný elektrický náboj Má jej skleněná tyč Záporný elektrický náboj Má jej plastová tyč Tělesa se souhlasnými náboji se odpuzují Tělesa s nesouhlasnými náboji se přitahují

7 Elektroskop Slouží ke zjišťování elektrického náboje
Má-li stupnici, nazývá se elektrometr

8 Elektrostatické generátory
Van de Graaffův Slouží k získávání elektrického náboje Pohybem pásu se nabije izolovaná koule

9 Elektrické vodiče Jsou to látky, které vedou elektrický proud
Mají dostatek elektronů, které se mohou uvolnit z obalu atomu, tzv. volných elektronů Dobrými vodiči jsou kovy stříbro Ag měď Cu hliník Al

10 Elektrické nevodiče (izolanty)
Jsou to látky, které nevedou elektrický proud Nemají volné elektrony Elektrony jsou pevně vázány v atomech Elektrický náboj se nemá čím přenášet Dobrými izolanty jsou plasty porcelán sklo jantar

11 Elektrické pole Vyskytuje se kolem elektricky nabitých těles
Působí el.silou na všechna okolní tělesa

12 Vidíme elektrické pole?
Nevidíme, ale zobrazujeme jej pomocí elektrických siločar Jsou to myšlené čáry Ukazují směr působení elektrické síly na kladný náboj

13

14 Elektrický výboj Jiskrový výboj nazýváme bleskem
Vzniká třením mezi padajícími kapkami Kapky se navzájem nabíjejí

15 Kladné náboje se hromadí v horní části mraku
Záporné náboje se hromadí v dolní části mraku Mezi náboji přeskočí jiskry – vidíme blesk a prudkým zahřátím vzduchu slyšíme třesk - hrom

16 Vznik blesku Mezi dvěma místy jednoho mraku Mezi dvěma mraky
Mezi mrakem a zemí

17 Ochrana před bleskem Hromosvod správné označení je bleskosvod
Je to kovová tyč vodivě spojená se zemí

18 Kdo vynalezl bleskosvod?
Čech Prokop Diviš z Přímětic u Znojma Američan Benjamin Franklin

19 Ochrana při bouřce Obydlí s bleskosvodem
Nedotýkat se elektrických spotřebičů Nezdržovat se na volném prostranství Nejezdit na kole či motocyklu Nekoupat se v přírodě

20 Je bezpečné sedět v autě?
Ano, při bouřce vnitřní prostor kovových předmětů ochraňuje Funguje jako Faradayova klec

21 Elektrický proud Základní jednotka SI
Je uspořádaný pohyb nabitých částic Značka I Jednotka 1 A ampér Měříme jej ampérmetrem

22 Elektrické nevodiče (izolanty)
Nemají volné částice s el. nábojem ( elektrony, ionty ) Molekuly jsou elektricky neutrální Destilovaná voda Olej Vzduch

23 Elektrické vodiče Mají volné částice s el. nábojem (elektrony, ionty )
V pevných látkách – elektrony ( většina kovů ) V kapalinách – kladné a záporné ionty ( voda se solí ) V plynech – kladné ionty a elektrony ( zředěný vzduch v trubici )

24 Elektrické napětí Fyzikální veličina
Vyjadřuje rozdíl mezi dvěma místy v elektrickém obvodu Značka U Jednotka 1 V volt Měříme jej voltmetrem

25 Zdroje el. napětí A) Elektrárny Využívají
Pohyb vody – vodní elektrárny Vítr – větrné elektrárny Sluneční záření – sluneční elektrárny Přeměny atomových jader – jaderné elektrárny

26 Další zdroje el.napětí B) Galvanické články
Časté názvy: články, monočlánky, tužkové baterie, baterie do hodinek Využívají chemické reakce Mají různá napětí (1 V až 9 V)

27 Elektrický článek Napětí 1,5 V mezi kladnou uhlíkovou a zápornou zinkovou elektrodou

28 Plochá baterie Napětí 3 x 1,5 V = 4,5 V
Tři elektrické články jsou spojeny za sebou

29 Akumulátory Mohou se opakovaně nabíjet
Mají různá napětí ( 3,6 V až 15 V )

30 Druhy el.napětí Stejnosměrné napětí - kladný a záporný pól
- u el.článků, akumulátorů (1,5 V ,15 V) Střídavé napětí - nemá stálé póly, střídají se např. 50krát za sekundu - v el. zásuvkách ( 230 V, 400 V )


Stáhnout ppt "Elektřina."

Podobné prezentace


Reklamy Google