Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI."— Transkript prezentace:

1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI

2 přitahuje vodní paprsek
Hřeben po pročesání přitahuje vodní paprsek Balón po tření přilne k stěně „Elektrování“ vlasů třením

3 Při vzájemném styku některých těles (např. při tření)
vzniká na jejich povrchu elektrický náboj. O tělesu, které má elektrický náboj, říkáme, že je zelektrované nebo elektrický nabité. Pojem elektrický náboj: vyjadřuje stav elektricky nabitých těles, vyjadřuje fyzikální veličinu, která je mírou tohoto stavu. Značka veličiny elektrický náboj je Q. [Q] = C (coulomb) Elektrický náboj je vázán na částice látky. Elektrický náboj je základní vlastnost částic.

4 Vlastnosti elektrického náboje
1. Elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa. Pravítko po tření přitahuje drobné papírky.

5 Vlastnosti elektrického náboje
1. Elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa. Na zjištění elektrického náboje se používá elektroměr. Elektroměr po dotyku nabitým tělesem ukáže výchylku.

6 Vlastnosti elektrického náboje
2. Elektrický náboj lze přenášet z povrchu jednoho tělesa na povrch jiného tělesa. - Elektrický náboj se dotykem přenese na elektroskop, ručka a tyč se nabijí stejným nábojem a odpuzují se.

7 Vlastnosti elektrického náboje
3. Elektrický náboj se může přemísťovat v tělese. - - Vodiče jsou látky, v nichž se náboj snadno přemísťuje. Izolanty jsou látky, v nichž se náboje nepřemísťují.

8 - + Vlastnosti elektrického náboje
4. Existují dva druhy elektrického náboje. + kladný elektrický náboj - záporný elektrický náboj Kladný náboj má skleněná tyč, kterou třeme kůží.

9 - Vlastnosti elektrického náboje
5. Elektrické silové působení může být přitažlivé nebo odpudivé. + - + Dvě tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji se navzájem přitahují. Dvě tělesa se souhlasnými elektrickými náboji se navzájem odpuzují.

10 Vlastnosti elektrického náboje
6. Elektrický náboj je dělitelný. e = 1, C - Nejmenší elektrický náboj, který se podle současných představ nedá dělit, je elementární elektrický náboj.

11 Vlastnosti elektrického náboje
7. Každý atom je soustava kladných a záporných nábojů. Qprotonu = +e = +1, C Qelektronu = -e = - 1, C V jádru atomu jsou protony - nositelé kladného náboje. V elektronovém obalu jsou elektrony - nositelé záporného elektrického náboje.

12 Vlastnosti elektrického náboje
7. Atom je navenek elektricky neutrální. Qprotonu = +e = +1, C Qelektronu = -e = -1, C QC+ = QC- Celkový kladný náboj všech protonů v atomu je kompen- zován celkovým záporným nábojem všech elektronů.

13 Vlastnosti elektrického náboje
7. Z neutrálního atomu se může stát iont. kladný iont záporný iont Kladný iont vznikne odtržením elektronů z obalu. Záporný iont vznikne připojením elektronů k obalu.

14 Vlastnosti elektrického náboje
8. V kovech se elektrony od jader snadno odtrhnou. V kovech jsou elektrony nejvzdálenější od jádra vázány malými silami, odtrhnou se a tvoří volné elektrony.

15 - + - + - + - Vlastnosti elektrického náboje
8. Při přiblížení nabitého tělesa k nenabitému izolova- nému vodiči dojde ve vodiči k pohybu volných elektronů. + - - + - + - + - - - + - + + - - + - - - + + - + + - - Na straně bližší k nabitému tělesu převažuje náboj opačný k náboji tělesa. Na vzdálenější straně vodiče převažuje náboj souhlasný s nábojem nabitého tělesa. Tento jev se nazývá Elektrostatická indukce.

16 Vlastnosti elektrického náboje
9. Při styku dvou těles se přemísťují elektrony. Třeme-li ebonit textilem, ebonit přijme elektrony a textil je ztratí. Třeme-li sklo textilem, sklo ztratí elektrony a textil je získá. Těleso s nadbytkem elektronů se nabíjí záporně, těleso s nedostatkem elektronů se nabíjí kladně.

17 Vlastnosti elektrického náboje
10. Pro soustavu těles, která si nemohou vyměňovat elektrické náboje se svým okolím platí zákon zachování elektrického náboje. V elektricky izolované soustavě těles je úhrnný elek- trický náboj konstantní. Elektrický náboj nelze vytvořit ani zničit.

18 Řešte úlohu: Vyjádřete elektrický náboj 1 C počtem elementárních nábojů. N = 6,

19 Test 1 Elektrický náboj je: a) silové působení mezi částicemi,
b) elektron a proton, c) základní vlastnost částic, d) náboj tělesa, který vznikne například třením těles. 1

20 Test 2 Elektrované nebo elektricky nabité těleso je těleso:
a) připojené k elektrické síti, b) které má elektrický náboj, c) které se dotýká povrchu Země, d) které se nedotýká povrchu Země. 2

21 Test 3 Mezi vlastnosti elektrického náboje nepatří:
a) existují dva druhy elektrického náboje, b) elektricky nabité těleso působí silou na jiná tělesa, c) elektrický náboj není dělitelný, d) elektrický náboj se může přemísťovat v tělese. 3

22 Test 4 Dvě tělesa se souhlasnými elektrickými náboji:
a) se navzájem přitahují, b) se navzájem odpuzují, c) silově na sebe navzájem nepůsobí, d) se navzájem přitahují nebo odpuzují v závislosti na jejich vzdálenosti. 4

23 Test 5 Dvě tělesa s nesouhlasnými elektrickými náboji:
a) se navzájem přitahují, b) se navzájem odpuzují, c) silově na sebe navzájem nepůsobí, d) se navzájem přitahují nebo odpuzují v závislosti na jejich vzdálenosti. 5

24 Test 6 Atom je navenek elektricky neutrální, protože:
a) jeho celkový elektrický náboj je rovný nule, b) má stejný počet protonů jako neutronů, c) má stejný počet elektronů a protonů, d) má stejný počet elektronů a neutronů. 6

25 Test 7 V kovech elektrony tvoří elektronový plyn, protože:
a) jsou vázány v elektronovém obalu, b) se lehce odpoutají od jader atomů, c) pohybují se v elektronovém obalu jako molekuly plynu, d) plyny a kovy mají společné vlastnosti. 7

26 Test 8 Ionty z atomů vzniknou: a) spojením dvou atomů,
b) přidáním elektronu do obalu atomu, odebráním elektronu z obalu atomu, d) odtržením elektronového obalu od jádra atomu. 8


Stáhnout ppt "ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google