Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva."— Transkript prezentace:

1 Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva.
VY_32_INOVACE_220 Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva. Název dle číselného rozsahu: VY_32_INOVACE_220. Autor materiálu: Mgr. Bronislav Budík. Zařazení materiálu: Vzdělávací oblast : Člověk a příroda. Vzdělávací obor : Fyzika. Tematický okruh: Síla – (elektrická síla). Ročník : 8. Metodické pokyny: Jsou uvedeny na jednotlivých listech, u každého cvičení. Datum vytvoření:

2 ELEKTRICKÉ POLE Elektrické pole se nachází v okolí elektricky nabitého tělesa (částice) a v okolí přístrojů s elektrickým proudem. Elektrostatické pole – nabité těleso (částice) se nepohybuje. Elektrostatické pole můžeme např. vytvořit pomocí tření některých těles o sebe. Plast + kožešina (vytvoření záporného náboje na plastu – povrchové anionty), sklo + bavlna (kladný náboj na skle – povrchové kationty). Proměnné elektrické pole je např. u elektrických přístrojů zapojených k elektrickému zdroji, které spotřebovávají el. energii. 2

3 jednotka elektrického náboje1C (Coulumb – „Kulomb“)
ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou. Rozlišujeme dva druhy elektrického náboje – kladný a záporný. Stejné náboje se odpuzují, různé náboje se přitahují. Nosičem základního záporného el. náboje je např. elektron, kladného náboje proton. Q = 1C jednotka elektrického náboje1C (Coulumb – „Kulomb“) 3

4 jednotka elektrického náboje1C (Coulumb – „Kulomb“)
ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou. Rozlišujeme dva druhy elektrického náboje – kladný a záporný. Stejné náboje se odpuzují, různé náboje se přitahují. Nosičem základního záporného el. náboje je např. elektron, kladného náboje proton. Q = 1C jednotka elektrického náboje1C (Coulumb – „Kulomb“) 4

5 ELEKTROSKOP ELEKTROSKOP zařízení, na kterém můžeme pozorovat některé vlastnosti el. náboje. 5

6 PROUD V LÁTKÁCH ELEKTRICKÉ VODIČE – látky, které obsahují velké množství volných částic s elektrickým nábojem (elektronů – pevné látky, iontů – kapaliny, iontů a elektronů - plyny). Příklad: kovy, elektrolyty – vodivá kapalina ELEKTRICKÉ NEVODIČE – látky, které obsahují velmi malé množství volných částic s elektrickým nábojem Příklad: dřevo, sklo, plasty, guma..... ELEKTRICKÉ POLOVODIČE – látky, které za určitých okolností dobře vedou el. proud. (vodivost ovlivňuje teplota a chemická „čistota“ prvku) Příklad: uhlík, křemík, germanium.... 6

7 I = 1A ELEKTRICKÉ VELIČINY Značka: I Jednotka: 1A (Ampér)
ELEKTRICKÝ PROUD popisuje usměrněný pohyb elektricky nabitých částic. I = 1A Značka: I Jednotka: 1A (Ampér) STEJNOSMĚRNÝ PROUD směr el. proudu se časově nemění, velikost se může měnit. (Příklad: napájení spotřebiče proudem z baterie nebo solárního článku). STŘÍDAVÝ PROUD směr el. proudu se časově pravidelně mění. (Příklad: proud z elektrické sítě). SMĚR ELEKTRICKÉHO PROUDU byl historicky stanoven ve směru toku kladných částic tzn. směr opačný než u proudících elektronů v pevných látkách. 7

8 U = 1V ELEKTRICKÉ VELIČINY Značka: U Jednotka: 1V (Volt)
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ - udává rozdíl elektrických nábojů mezi dvěma částmi elektrického obvodu. U = 1V Značka: U Jednotka: 1V (Volt) Elektrické napětí některých zdrojů: galvanický článek (tužková, mikrotužková baterie...) nenabíjecí U = 1,5V nabíjecí U = 1,2V li-ion baterie – např. mobil U = 3,7V elektrická síť v ČR U = 230V (400V) 8

9 R = 1 ELEKTRICKÉ VELIČINY Značka: R Jednotka:1 (Ohm – „ÓM“)
ELEKTRICKÝ ODPOR - charakterizuje elektrickou propustnost materiálem. R = 1 Značka: R Jednotka:1 (Ohm – „ÓM“) ELEKTRICKÉ VODIČE mají malý elektrický odpor ELEKTRICKÉ NEVODIČE mají velký elektrický odpor ELEKTRICKÉ POLOVOVODIČE jejich elektrický odpor je ovlivněn teplotou a chemickou čistotou - příměsy 9

10 ELEKTRICKÝ ODPOR Elektrický odpor v kovových vodičích závisí na:
Délce vodiče: větší délka = větší odpor Tloušce(průřezu) vodiče: větší průřez = menší odpor Materiálu: různé materiály(kovy) mají rozdílnou vodivost = různý elektrický odpor mezidobré vodiče patří měď, stříbro, mezi vodiče, při kterém vzniká hodně tepla patří polovodič uhlík – využití jako topná spirála, vlákno žárovky.... 10


Stáhnout ppt "Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva."

Podobné prezentace


Reklamy Google