Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

zpracovaný v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "zpracovaný v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 zpracovaný v rámci projektu
V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ / Pořadové číslo projektu: Sada: Sada: Šablona: Šablona: EU III / 2 ČP – F8, 03 Ověření ve výuce: Ověření ve výuce: Ověření ve výuce: F Y Z I K A Třída: Třída: VIII.A Datum: Datum: Datum: Třída:

2 Předmět : Fyzika Ročník : osmý
Klíčová slova : elektrický proud, odpor, Ohmů zákon, vodič a izolant, elektrická vodivost v látkách Jméno autora : Mgr. Lubomír Křapka Škola : Základní škola, Bojanov, okres Chrudim Bojanov 90

3 v E l e k t r i n a a M a g n e t i s m u s

4 E l e k t r i c k é j e v y Elektrický proud

5 E l e k t r i c k é j e v y 2.1 Co je to elektrický proud
Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. V kovových vodičích to jsou volné elektrony, ve vodných roztocích solí nebo kyselin volné ionty (kationty a anionty). * Dohodnutý směr elektrického proudu v obvodu je od kladného pólu zdroje k zápornému. * Elektrický proud prochází jen uzavřeným obvodem.

6 E l e k t r i c k é j e v y Elektrický proud je fyzikální veličina, která se značí I, její jednotkou je ampér (A) a měříme jej ampérmetrem.

7 E l e k t r i c k é j e v y 3. Elektrický odpor

8 E l e k t r i c k é j e v y

9 E l e k t r i c k é j e v y D O P O R U Č E N Í :
Prohlídka prezentace REOSTAT.ppt na webu Fyzikaonline.cz - hledej  ( velmi pěkné a názorné – princip, dělič napětí ).

10 E l e k t r i c k é j e v y

11 E l e k t r i c k é j e v y

12 E l e k t r i c k é j e v y I R U Ohmuv zákon °
Elektrický proud v kovovém vodiči je přímo úměrný napětí na koncích vodiče a nepřímo úměrný odporu vodiče. I R U

13 E l e k t r i c k é j e v y 4. Príklady na vyuzití Ohmova zákona
Jak velký el. proud prochází topnou spirálou s odporem 46  při napětí 230 V? [5 A] Při jakém napětí prochází rezistorem s odporem 0,05 k el. proud 200 mA? [10 V] Jaký odpor má spotřebič, prochází-li jím při napětí 12 V el. proud 600 mA? [20 ]

14 E l e k t r i c k é j e v y 5. Vodice a nevodice elektrického proudu,
vedení elektrického proudu v látkách

15 E l e k t r i c k é j e v y Vodivost pevných látek:
vodiče elektrického proudu mají volné elektrony, usměrněný pohyb těchto elektronů v elektrickém poli se projevuje jako elektrický proud nevodiče (izolanty) nevedou elektrický proud, protože nemají volné elektrony

16 E l e k t r i c k é j e v y Vodivost kapalin:
při rozpouštění látek obsahujících v krystalech ionty dochází k uvolňování iontů – elektrolytická disociace roztok s volnými ionty je látka elektricky vodivá elektrický proud v kapalinách je usměrněný tok volných iontů

17 E l e k t r i c k é j e v y Vodivost plynů:
Vedení elektrického proudu ve vzduchu je způsobeno volnými elektrony a ionty Zahřátím, ultrafialovým zářeníma rentgenovým zářením lze vzduch ionizovat – takový vzduch je elektriky vodivý.

18 Kolářová R. , Bohuněk J. , Fyzika pro 8
Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, ISBN Jáchim F., Tesař., Fyzika pro 8.ročník základní školy, SPN, ISBN Rauner K. a kol., Fyzika 8., Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN Bohuněk J., Pracovní sešit k učebnici fyziky 8, Prometheus, ISBN Rauner K. a kol., Fyzika 8 Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN Odkazy a použitá literatura: Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, II. díl, Bohuněk, Prometheus ISBN Obrazová část:


Stáhnout ppt "zpracovaný v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google