Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od jsme spolek. A co dál. Mgr. Jaroslav Benák jaroslav

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od jsme spolek. A co dál. Mgr. Jaroslav Benák jaroslav"— Transkript prezentace:

1 Od 1. 1. 2014 jsme spolek. A co dál. Mgr. Jaroslav Benák jaroslav
Od jsme spolek. A co dál? Mgr. Jaroslav Benák

2 Obsah Odkud jdeme? Stará právní úprava a její problémy.
Kam míříme? Rekodifikace soukromého práva. Jak se tam jde? Co pro to musíme/máme/můžeme udělat? Dotazy.

3

4 Legenda ke schématu Červená = změna ex lege (přímo ze zákona)
Modrá = transformace možná jen v roce 2013 Černá = transformace možná podle přechodných ustanovení NOZ Zelená = transformace možná podle NOZ (pro všechny)

5 Občanské sdružení Atmosféra roku 1990 „Liberální“ právní úprava
Pestrá paleta občanských sdružení Rozhodovací praxe MVČR

6 Obecně prospěšná společnost
90. léta – záměr transformovat rozpočtové a příspěvkové organizace = přísnější právní úprava 7 lidí (správní rada, dozorčí rada, ředitel) Poskytování služeb „ven“ na nediskriminačním základě Nejasný vztah mezi o.p.s. a o.s.

7 Stav rekodifikace soukromého práva

8

9 Nové předpisy Občanský zákoník – 89/2012 Sb.
Zákon o obchodních korporacích – 90/2012 Sb. Zákon o veřejných rejstřících PO a FO – 304/2013 Sb. Daňové změny – zejména – 344/2013 Sb. Zákon o statusu veřejné prospěšnosti

10 Struktura NOZ Základní zásady Obecná úprava právnických osob
Korporace + Fundace Konkrétní právní formy Analogie mezi formami

11

12

13

14 Daňový režim Zákonné opatření senátu č. 344/2013 Sb.
Nepočítá se se statusem veřejné prospěšnosti Prakticky všechno zůstává: Osvobození členských příspěvků Osvobození darů (plus snížení základu daně dárce) Snížení základu daně („mínus 300 tisíc“) Jiný režim úroků

15 Právní formy NOZ

16

17 Korporace Spolek Členská základna Společná činnost
Vzájemně či veřejně prospěšná Hlavní činnost + vedlejší činnost (i podnikání)

18 Korporace Sociální družstvo
Sociálním družstvem je družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

19 Korporace Sociální družstvo
Členská základna (pozor na vymezení v § 763 ZOK) Právnické osoby (bez omezení) Fyzické osoby: Zaměstnanci Dobrovolníci Příjemci služeb Podnikání Rozdělování až 33 % zisku mezi členy. Zbytek reinvestice

20 Nadace Nadační fond Ústav (Obecně prospěšná společnost)
Fundace Nadace Nadační fond Ústav (Obecně prospěšná společnost)

21 Možnosti bývalého občanského sdružení

22

23 Nástupnické právní formy o.s.
Obecně prospěšná společnost Spolek Ústav Sociální družstvo

24 Transformace nebo začít znovu?
Stejné IČ Zůstává historie Zůstávají právní vztahy (účty v bankách, zaměstnanci, pronájem, dotace) Notifikační povinnosti Nová osoba: Zachová se stávající PO a vedle ní vznikne nová Je to „očekávané“

25 Spolek – „automatická transformace“
§ 3045 NOZ – nebylo třeba nic dělat, nešlo tomu zabránit § do dvou let upravit název § do tří let upravit stanovy Do tří let upravit údaje v rejstříku Aktuálně soudní poplatek 1000,- Kč za každý zápis

26 Transformace na ústav/sociální družstvo
§ 3045 NOZ – kdo byl o.s. a je spolkem, může se transformovat Obecná pravidla pro změnu právní formy Účetní závěrka Vyřešit postavení členů

27 Jak se dělá změna právní formy
Fáze 0 – změna stanov spolku Fáze 1 – rozhodnutí uvnitř spolku (podle stanov) Fáze 2 – vytvoření zakladatelského jednání

28 Minimalistická varianta změny stanov

29 Musí obsahovat „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z.s.“
Název spolku Musí obsahovat „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z.s.“ Dobře zapsaný spolek

30 Název spolku Musí obsahovat „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z.s.“
Dobře zapsaný spolek Na změnu názvu jsou jen dva roky. Výjimka pro tradiční názvy (§ 3042 NOZ)

31 Organizační jednotky – Pobočné spolky
Organizační jednotky oprávněné jednat vlastním jménem (§ 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb.) Pobočné spolky – ručení, metodické řízení

32 Rejstřík spolků 3 roky na kontrolu údajů a doplnění chybějících.
Zápis pobočných spolků (pozor na § 229 odst. 4 NOZ)

33 Orgány spolku Pokud nic nezměním, je nejvyšším orgánem členská schůze, která se schází každoročně. Statutární orgán má 5leté funkční období Pravidla pro svolávání a jednání členské schůze

34 Dispozitivní ustanovení NOZ
Projít si ustanovení v zákoně nebo aspoň v manuálu ČRDM Vyloučit ta, která se nehodí pro konkrétní situaci našeho spolku

35 O čem uvažovat?

36 Růst spolku Máme zájem přijímat další členy?
Chceme zájemce o členství nějak „filtrovat“/zkoušet? Jak budeme spolek rozšiřovat? (cílený nábor vs. čekání, „kdyby někdo chtěl“) Budeme vybírat členské příspěvky? Jak a proč vyloučit člena spolku?

37 Co s vneseným majetkem při zániku členství?
Majetek Co s vneseným majetkem při zániku členství? Pokud stanovy neřeší, co se stane s likvidačním zůstatkem, připadne jinému spolku nebo obci. Stanovy nemusí určit konkrétní způsob, stačí, když se popíše způsob rozhodnutí (např. „o likvidačním zůstatku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou“).

38 Rozhodování = tvorba vůle spolku
Kdo rozhodne, jestli budeme něco pořádat? Kdo rozhodne, jestli si pořídíme nějaký majetek? Z čeho se zaplatí náklady? Budeme rozhodovat jednomyslně? Pokud ne, co s hlasy proti? (dokumentace, odpovědnost)

39 Optimální organizační struktura
Spolky mohou mít libovolnou strukturu orgánů Pobočné spolky Kontrolní komise Rozhodčí komise

40 Transformační možnosti o.p.s

41

42 Zůstat o.p.s. (a řídit se zrušeným zákonem)
§ 3050 NOZ – o.p.s. může: Zůstat o.p.s. (a řídit se zrušeným zákonem) Transformovat se na: Ústav Nadační fond Nadaci

43 Proč (ne)být ústav? Administrativní náročnost transformace – ops - ústav Účast na podnikání jiných osob – ops – ústav (kromě v.o.s a k.s.) Povinnost mít dozorčí radu – ops – ústav Vkladová povinnost – ops – ústav Reformovatelnost právní úpravy – ops - ústav Posílení pozice zakladatele ústavu

44 Povinnosti z rejstříkového zákona
Do 6 měsíců – kontrola a doplnění údajů

45 Rejstříkový zákon

46 Základní informace o rejstříku PO a FO
Vše bude „vypadat jako obchodní rejstřík“ Odborové organizace mají téměř ze všeho výjimku (§ 121 RejstřZ) Krajské soudy podle sídla PO

47 Jak funguje rejstříkový soud?
3 pracovní dny na výzvu k doplnění (§ 88 RejstřZ) 5 pracovních dní na rozhodnutí (§ 96 RejstřZ) Vše na formuláři (interaktivní vyplnění na webu MSp) Pro řadu věcí ověřené podpisy – osvobození pro NNO od poplatku za ověřování

48 Rejstřík spolků Lhůta 3 měsíce pro MVČR
Přechodné období 3 roky (§ 122 odst. 3 RejstřZ) Pobočné spolky (právní osobnost, ručení) Soudní poplatek (zatím) 1000,- Kč

49 Rejstřík o.p.s. Vznikne z existujícího rejstříku o.p.s. (= nic se nikam „nepřeklápí“) Lhůta 6 měsíců na úpravu údajů Za každý zápis 2000,- Kč

50

51 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.4.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Od jsme spolek. A co dál. Mgr. Jaroslav Benák jaroslav"

Podobné prezentace


Reklamy Google