Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDR. LENKA DEVEROVÁ Červenec 2013 MAS OPS nebo sdružení (spolek)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDR. LENKA DEVEROVÁ Červenec 2013 MAS OPS nebo sdružení (spolek)"— Transkript prezentace:

1 JUDR. LENKA DEVEROVÁ lenka.deverova@iol.cz www.deverova.cz Červenec 2013 MAS OPS nebo sdružení (spolek)

2 Místní akční skupina – právní základ  Nařízení Rady (ES) č.1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z EZF pro rozvoj venkova Čl.61 – prvek přístupu Leader  ad g) vytváření sítí místních partnerstvi Čl.62 – MAS  Navrhnou ucelenou strategii místního rozvoje  Skupina zastupující partnery z jednotlivých společensko- ekonom.odvětví působících na dotyčném území  Podíl hospodářských a sociálních partnerů a jiných zástupců občan.spol.např.zemědělců, žen a mladých lidí z venkova a jejich sdružení na úrovni rozhodování – 50%  Prokáže schopnost definovat a provádět strategii rozvoje při danou oblast Není požadavek na existenci MAS jako PO

3 Stávající stav MAS v ČR MAS pojímána jako právnická osoba Dle Programu rozvoje venkova pouze  OPS  Občanská sdružení  Zájmové sdružení právnických osob Podmínky (kriteria přijatelnosti MAS při realizaci SPL - ve vztahu k organ.struktuře)  partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem včetně NNO  Rozhodovací orgán – rozhodování o krocích realizace ISRÚ  Výběrová komise – rozhodování o podpořených projektech  (VH, SR a výběrová komise alespoň 50% soukr.sféra včetně NNO, max. 50% veřejná sféra  MAS má manažera pro realizaci SPL

4 Možnost změn stávajících MAS Na stávající MAS ve formě OS bude od 1.1.2014 nahlíženo jako na spolky  Možnost transformace na ústav Možnost transformace na OPS Stávající MAS ve formě OPS – možnost změny na ústav  Řešit otázku partnerství

5 MAS obligatorně jako právnická osoba? Není požadováno, není vyloučeno realizovat partnerství i na smluvní bázi X Nutno mít zajištěnu realizaci SPL přístupem zdola + organizační strukturu, která bude  Schopna být příjemcem dotace  Mít pravomoc vypracovat a provádět ISRÚ  Bude schopna vybírat projekty k financovaní z PRV  Bude schopna kontrolovat dodržení stanovených pravidel a postupů  Bude mít orgány rozhodující ve věcech realizace účelu MAS při rozdělení alespoň 50% soukr.sektor, max. 50% veřejný sektor

6 Obecně prospěšná společnost Právnická osoba, jejíž podstatou je poskytování obecně prospěšných služeb  Otázka, zda činnost MAS (rozdělování prostředků) má charakter obecně prospěšné služby Nejedná se o organizaci na členském principu  Osobní složka není organizována demokraticky, ale hierarchicky = struktura orgánů  Otázka zajištění principu místního partnerství  Cestou zakladatelů – proč nikoliv

7 Orgány OPS ZoOPS stanovena hierarchická struktura s jasně vymezenými pravomocemi  Ředitel = statutární orgán  Správní rada = nejvyšší orgán  Dozorčí rada = kontrolní orgán Nutno řešit otázku rozhodovacího orgánu  Kolektivní orgán  Správní rada - je současně nejvyšším orgánem – otázka vhodnosti tohoto řešení (i s ohledem na zajištění podílu jednotlivých sektorů)  Samostatný orgán OPS

8 Ředitel OPS statutární orgán jmenován a odvoláván SR Otázka spojení fce ředitele OPS a manažera MAS  Dvě osoby - otázka podřízenosti manažera řediteli Lenka Deverová 2012 8

9 Výhody OPS jako MAS Transparentnost orgánů Odpovědnost členů orgánů Transparentnost činnosti – výroční zpráva X tytéž rysy po 1.1.2014 i spolek resp. spolek se statusem VP

10 Občanské sdružení - spolek Členský, samosprávný Zapsán ve veřejném rejstříku Hlavní činnost spolku uspokojování a ochrana zájmu, k jejichž naplňování je spolek založen – veřejně prospěšný nebo vzájemně prospěšný Vedlejší hospodářská činnost podnikání a jiná výdělečná činnost Odpovědnost členů orgánů Péče řádného hospodáře

11 Spolek se SVP Kontrolní orgán Ve sbírce listin spolkového rejstříku zveřejněna výroční zpráva

12 Otázka nutnosti jedné právní formy Nemá oporu v pravidlech EU Nadbytečné nucení ke změně korporátních PO na jiné formy (OPS, ústav) Nucení do jediné formy neumožní přihlédnout k místním specifikům Co lze rozumět MAS  Místní partnerství  Právnickou osobu naplňující znaky MAS  Spolek, OPS, ústav  Řídící strukturu


Stáhnout ppt "JUDR. LENKA DEVEROVÁ Červenec 2013 MAS OPS nebo sdružení (spolek)"

Podobné prezentace


Reklamy Google