Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL"— Transkript prezentace:

1 Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL
Odbor monitorování programů sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj

2 Historie IS MSSF-CENTRAL
Vývoj IS MSSF-CENTRAL od 6/2001 do 8/2003 Akceptace IS MSSF-CENTRAL (Hodnotící komise MSSF- zástupci všech Řídících orgánů) 9/ /2003 Rutinní provoz IS MSSF-CENTRAL od 11/2003

3 IS MSSF-CENTRAL je komplexní IS pro věcný a finanční monitoring programů a projektů.
IS MSSF-CENTRAL poskytuje souhrnné informace o realizaci operačních programů, Jednotných programových dokumentů, Iniciativ Společenství a Fondu soudržnosti. MSSF-CENTRAL centrálně soustřeďuje data o průběhu financování. IS MSSF-CENTRAL je i významným prvkem procesu certifikace uskutečněných výdajů podle nařízení EK č. 438/2001.

4 Schéma vazeb v monitorovacím procesu
EU MSSF - CENTRAL Souhrnný reporting SF a FS Vazby na ostatní systémy gesce MMR Příprava programů Řízení a vyhodnocení programů Řídící orgány IS na administraci projektů – MONIT,ISOP,SAP Sběr žádostí, hodnocení Příprava projektů Monitoring životního cyklu projektů Vyhodnocení realizace projektů Zprostředkující subjekty SW nástroj – ELZA, BENEFIT, BENEFIL Vyplnění žádosti o pomoc EU Vystavení žádosti o platbu Koneční příjemci/uživatelé

5 Modul Plánování strukturální operace

6

7

8 Modul Programy věcný a finanční monitoring

9

10

11 Modul Registr žádostí

12 Registr žádostí – cíle:
poskytovat přehledy všech přijatých žádostí evidovat projekty se splněnými formálními kritérii hodnocení poskytovat agregované statistické údaje pro další vyhodnocování a rozhodování řídících orgánů

13 Aktuální stav naplnění databáze k 7.1.2005
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 567 projektů SROP projektů OP Infrastruktura – ŽP projektů OP Infrastruktura – Doprava projektů OP Rozvoj lidských zdrojů projekty JPD pro Cíl 2 Praha projektů Fond soudržnosti - sektor ŽP projektů Fond soudržnosti - sektor Doprava 1 projekt Iniciativa Interreg IIIA (Rakousko, Sasko, Bavorsko) 10 projektů Modul Registr žádostí obsahuje celkem projektů:

14

15 Modul Projekty věcný a finanční monitoring

16 Aktuální stav naplnění databáze k 7.1.2005
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 159 projektů SROP projektů OP Průmysl a podnikání projektů OP Infrastruktura – ŽP projektů OP Infrastruktura – Doprava 1 projekt Fond soudržnosti - sektor ŽP projektů Fond soudržnosti - sektor Doprava projektů Fond soudržnosti – Řídící orgán projekty Iniciativa Equal projekt Modul věcný a finanční monitoring projektů obsahuje 217 projektů:

17 Zůstává k proplacení= Smlouva - Vyčerpáno

18

19 Modul Výběr a zobrazení dat MSSF

20

21

22 Modul Autorizace plateb

23 Finanční toky – podle Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS:
Oběhové formuláře: Žádost o proplacení (F1) – úroveň Zprostředkujícího subjektu (IS MONIT, ISOP, SAP) Osvědčení o provedené práci (F2) – úroveň ZS (IS MONIT,ISOP, SAP) Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení uznatelných výdajů projektu (F3) - úroveň Řídícího orgánu (MSSF-CENTRAL-modul Autorizace plateb) Žádost o platbu: autorizace žádosti o platbu Řídícím orgánem export dávky do IS VIOLA import do IS MSSF-CENTRAL potvrzení platby (skutečnost)

24

25

26 1. Úroveň kontroly

27 Modul Vazba na databázi SFC

28 Závazné dokumenty pro členské státy:
„Working Paper 1 - Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents“). Structural Funds Electronic Data Exchange between Member States and the European Commission“

29 Cíl modulu: Generování finančních tabulek Editovaní hodnot Autorizace Tisk finančních tabulek Archivování v databázi Vytváření specifických souborů odesílaných do databáze SFC

30 Aktivní uživatelé: Řídící orgány operačních programů/ Jednotných programových dokumentů/Iniciativ společenství Platební orgán Rámec podpory společenství => uživatelé mají přiděleny přímé kompetence pro autorizaci finančních tabulek

31

32 Submodul Finanční tabulky:
Zaměřen na správu finančních tabulek vykazovaných do EK generování tabulek z databáze IS MSSF-CENRAL ukládání do databáze editování hodnot (platí pro tabulky č.8 a 9) autorizace jednotlivých tabulek

33 generování TXT souborů
Submodul TXT soubory: generování TXT souborů (podle požadovaných technických specifikací pro zasílání do databáze SFC)  archivování generovaných a odesílaných TXT souborů

34

35 Financial Table - 3

36 Financial Table – 8

37 Financial Table – 9 (odhad žádostí o platby pro programový dodatek)

38 Výhled vývoje IS MSSF-CENTRAL:
stabilizovat aplikaci rozvoj aplikace podle Metodiky provozování aplikace MSSF-CENTRAL (definována pravidla a postupy, změny odsouhlaseny vždy členy PS pro monitorování) zajistit vyšší komunikační, výkonnostní a bezpečnostní parametry aplikace

39 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL"

Podobné prezentace


Reklamy Google