Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nakladatelská licenční smlouva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nakladatelská licenční smlouva"— Transkript prezentace:

1 Nakladatelská licenční smlouva
Řeší § 56 AutZ Plný název: Zvláštní ustanovena pro licenční smlouvu nakladatelskou neboli Jde o podtyp standardní, obecné licenční smlouvy Uplatňuje se u vyhraněných druhů děl, na které se licence poskytuje

2 Vyhraněné druhy děl: Dílo slovesné (umělecké, vědecké)
Hudebně dramatické (opera, muzikál – notový záznam, libreto) Hudební (notový záznam, noty včetně textu) Výtvarné (pouze díla v plošné podobě Fotografické nebo vyjádřené způsobem obdobné foto…)

3 Licence se nemůže týkat…
Nevztahuje se na díla provedená výkonnými umělci Tedy na Zpěv, balet, slovní přednes, hru na hudební nástroje…apod. Ani na jejich původní díla, jsou-li jimi provedena (dílo pantomimické provedená jejím výk. umělcem jako jejím tvůrcem) Ani na díla režisérů, choreografů, …díla sochařů,architektů, obecně díla trojrozměrná Ani na díla šířená elektronickými nosiči (film, hudba, mluvené slovo- i kdyby šlo o liter. Dílo, neboť jsou vyloučena díla provedená výkon. umělci)

4 Povaha smlouvy Dispozitivní povaha Zavazující obě strany
Standardní závazek Oboustranné plnění (synnalagma…)

5 Domněnka výhradnosti Ze zákona je výhradní, není-li sjednáno jinak (dispozit), právní domněnka!!! (zde vyvratitelná Tím vyjádřen zásadní rozdíl mezi „běžnou“ lic, smlouvou a nakladatelskou Pro zachování výhradnosti nutno dodržet písemnou formu Z nevýhradní smlouvy musí být sjednání o její povaze jako takové patrné (i z ústní) Jinak by šlo o smlouvu absolutně neplatnou

6 Nakladatelská smlouva smíšená
Nakladatelskou smlouvou je možné sjednat i jiné užití díla než jeho vydání tiskem (vystavením, veřejnou produkcí aj.) Pak by šlo o smíšení (kombinaci) nakladatelské a „běžné“ Pokud jen ústně, šlo by o licenci nevýhradní

7 Autorská korektura § 56 odst. 3, (dipozitivní!)
V přiměřené lhůtě je autor oprávněn provést drobné tvůrčí změny Nesmí vyvolat na straně nakladatele nepřiměřené náklady (například korektura těsně před konečným vytištěním) Nesmí změnit povahu díla Neumožnění korektury zakládá důvod k odstoupení od smlouvy autorem (dehonestace díla) Dohodou lze právo na autor. korekt. Vyloučit či omezit

8 Rozsah licence Časový (doba trvání licence, doba, do kdy bude započato s vydání a emisí publikace Prostorový (zda šíření na území státu nebo i do zahraničí Množstevní (počet rozmnoženin, tj, výše nákladu)

9 Zánik licence pro nečinnost nakladatele
Lze ho uplatit jen před uplynutím doby licence Jen je-li vyčerpán počet dohodnutých rozmnoženin (= náklad rozebrán) Ve lhůtě 6 měsíců, od kdy autor vyzval nakladatele, aby náklad dotiskl (= tím změna smlouvy v množstevním omezení Marné uplynutí lhůty dovoluje zák. odstoupení

10 Knižní vydání (neperiodická publikace ) obsah:
Je v zákoně o neperiodických publikacích, zák. 37/1995 Sb., zvl. označení názvu díla, jméno autora a aktuálního nositele autorského práva: ©


Stáhnout ppt "Nakladatelská licenční smlouva"

Podobné prezentace


Reklamy Google