Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.1781 Šablona:VY_32_INOVACE_DUM51_10 Sada:VY_32_INOVACE_DUM51 Autor: Mgr. Jaroslav HASIL Ročník/předmět:6. – 9.ročník,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.1781 Šablona:VY_32_INOVACE_DUM51_10 Sada:VY_32_INOVACE_DUM51 Autor: Mgr. Jaroslav HASIL Ročník/předmět:6. – 9.ročník,"— Transkript prezentace:

1 Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.1781 Šablona:VY_32_INOVACE_DUM51_10 Sada:VY_32_INOVACE_DUM51 Autor: Mgr. Jaroslav HASIL Ročník/předmět:6. – 9.ročník, Mediální výchova – časopis, volitelný předmět

2 Předmět: Mediální výchova – časopis, volitelný předmět Ročník: 6. – 9. ročník Klíčová slova: Mediální výchova, školní časopis Jméno autora: Mgr. Jaroslav HASIL Adresa školy: Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, 434 01 Most

3 AUTORSKÝ ZÁKON Autorský zákon je zkrácený název zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který Parlament České republiky přijal 7. dubna 2000 a který nabyl účinnosti dnem 1. prosince roku 2000. Autorský zákon upravuje vztahy vznikající v souvislosti s vytvořením a použitím díla. Autorské právo vzniká automaticky v okamžiku, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli vnímatelné podobě (např. zaznamenáno na papír či jiný nosič, předvedeno, zahráno, zazpíváno). Základní podmínkou pro přiznání ochrany je, že dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti fyzické osoby (tj. autora).

4 Co je zákonem chráněno (předmět ochrany) autorské dílo (viz § 2 odst. 1) - dílo literární, umělecké nebo vědecké patří sem: 1.slovesné dílo vyjádřené řečí nebo písmem (většina odborných publikací, včetně vysokoškolských prací) 2.hudební dílo 3.dramatické dílo 4.hudebně dramatické dílo 5.choreografické dílo 6.pantomimické dílo 7.fotografické dílo a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii 8.audiovizuální dílo jako je dílo kinematografické 9.výtvarné dílo jako je dílo malířské, grafické a sochařské 10.architektonické dílo včetně urbanistického 11.dílo užitého umění 12.kartografické dílo

5 1.počítačový program (viz § 2 odst. 2 a § 65 - § 66) - podmínkou je, že musí být vlastním autorovým duševním výtvorem 2.databáze (viz § 2 odst. 2) - podmínkou je, že způsob výběru nebo uspořádání obsahu databáze je autorovým vlastním duševním výtvorem 3.umělecký výkon (viz § 67 odst. 1) 4.zvukový záznam (viz § 75 odst. 1) 5.zvukově obrazový záznam (viz § 79 odst. 1) 6.rozhlasové a televizní vysílání (viz § 83 odst. 1) 7.databáze - jedná se o zvláštní právo pro pořizovatele databáze (viz § 88 a následující)

6 Jaká práva má autor Práva osobnostní (viz § 11) - jsou vázána pouze na osobu autora a zanikají jeho smrtí. Patří sem: 1.právo osobovat si autorství 2.právo rozhodnout o zveřejnění díla 3.právo na označení díla při jeho zveřejnění 4.právo na nedotknutelnost díla zahrnující právo udělit souhlas k jakékoli změně či jinému zásahu do díla 5.povinnost jiných osob užít dílo způsobem nesnižujícím jeho hodnotu Majetková práva (viz § 27) - trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti (jsou předmětem dědictví) Patří sem: 1.právo autora rozhodovat o užití svého díla (viz § 12 - § 23) - právo na rozmnožování díla, právo na rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování, právo na sdělování díla veřejnosti apod. 2.právo udělit jiné osobě souhlas k výkonu tohoto práva (licenční smlouva) – poskytnutím tohoto oprávnění autorovo majetkové právo nezaniká, pouze mu vzniká povinnost strpět zásah do svého práva dílo užít jinou osobou v rozsahu vyplývajícím z licenční smlouvy 3.právo na odměnu (viz § 24 - § 25) 4.právo na tzv. „slušné vypořádání”, resp. právo na podíl z výnosu za opětný prodej originálu uměleckého díla

7 http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/ autorsky-zakon-a-etika/autorsky-zakon.html


Stáhnout ppt "Pořadové číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.1781 Šablona:VY_32_INOVACE_DUM51_10 Sada:VY_32_INOVACE_DUM51 Autor: Mgr. Jaroslav HASIL Ročník/předmět:6. – 9.ročník,"

Podobné prezentace


Reklamy Google