Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Omezení všeobecného osobnostního práva © Vladimír Plecitý, 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Omezení všeobecného osobnostního práva © Vladimír Plecitý, 2007."— Transkript prezentace:

1 Omezení všeobecného osobnostního práva © Vladimír Plecitý, 2007

2 K zásahu do všeobecného osobnostního práva fyzické osoby a tím i k omezení tohoto práva, může dojít jen s jejím souhlasem, tj. zásadně s jejím svolením. Výjimečně je možné zasáhnout do všeobecného osobnostního práva i bez svolení fyzické osoby jako oprávněného subjektu, popř. i proti její vůli. Český právní řád umožňuje s ohledem na potřebu prosadit některé zvláštní veřejné zájmy jednak : • přímé zásahy do všeobecného osobnostního práva fyzických osob, • jednak omezení oprávnění fyzických osob se svou osobností, resp. s jejími jednotlivými hodnotami disponovat. Při omezení všeobecného osobnostního práva je důležité, aby stanovení těchto výjimečných zásahů a tedy i omezení bylo zakotveno v zákoně a nikoli v podzákonných právních předpisech a bylo vždy přesně vymezeno co do obsahu, rozsahu a účelu. Z tohoto hlediska je na místě zakotvení omezení všeobecného osobnostního práva v občanském zákoníku, jako v základním občanskoprávním předpise.

3 K zásahu do všeobecného osobnostního práva fyzických osob a tím k jeho omezení může dojít : 1) Z vůle dotčené fyzické osoby, tj. na základě jejího svolení jako projevu dispoziční autonomie, která se v oblasti občanskoprávních vztahů, tj. vztahů právní rovnosti zásadně uplatňuje; 2) V případech stanovených zákony, a to a) občanským zákoníkem – jedná se o případy, které jsou v občanskoprávní teorii i aplikační praxi označovány jako tzv. zákonné licence (§ 12 odst. 2,3) b) jinými zákony z různých oblastí veřejnoprávního řádu – např. trestní zákon, zákon o boji proti alkoholismu, zákon o péči o zdraví lidu a další

4 Ve všech případech omezení všeobecného osobnostního práva nesmí toto omezení jít nikdy tak daleko, aby bylo jednak nepřiměřené a jednak jím byl neúnosně dotčen, popř. dokonce negován nedotknutelný základ osobnosti každé fyzické osoby, na jehož respektování je třeba s ohledem na zachování elementární úcty k důstojnosti fyzické osoby za všech okolností trvat. Za přiměřený zásah do všeobecného osobnostního práva fyzické osoby ve smyslu § 12 odst. 3 OZ lze považovat pouze takový zásah, který ke všem okolnostem a povaze konkrétního případu tvoří přiměřený (odpovídající) prostředek k dosažení sledovaného legitimního účelu.

5 Ustanovení § 12 OZ upravuje : I.Skupina případů – se svolením dotčené fyzické osoby § 12 odst. 1 Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. II. Skupina případů – tzv. zákonné licence § 12 odst. 2 (úřední licence) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. § 12 odst. 3 (vědecká a umělecká licence + zpravodajská/reportážní licence) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

6 Problematika souhlasu fyzické osoby se zásahem : a)Daný souhlas je nutno vzhledem k povaze věci vykládat vždy restriktivně; b)Jednou dané svolení může fyzická osoba dodatečně kdykoliv odvolat; c)Svolení fyzické osoby je možné vždy jen jde-li o takovou hodnotu osobnosti, s níž může fyzická osoba platně disponovat; Při dodržení uvedených zásad platí, že svolení fyzické osoby se zásahem do jejího všeobecného osobnostního práva, resp. do konkrétní osobnostní hodnoty, je okolností vylučující protiprávnost.


Stáhnout ppt "Omezení všeobecného osobnostního práva © Vladimír Plecitý, 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google