Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

modulárního objektově orientovaného dynamického vzdělávacího prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "modulárního objektově orientovaného dynamického vzdělávacího prostředí"— Transkript prezentace:

1

2 modulárního objektově orientovaného dynamického vzdělávacího prostředí
Základní škola Borovského v Karviné uvádí projekt modulárního objektově orientovaného dynamického vzdělávacího prostředí Výukový portál pro rozšíření forem výuky na základní škole o e-learning prostřednictvím

3

4 Obsah O projektu (celá prezentace) O Moodlu Postřehy z praxe
Kliknutím myší vyberte položku obsahu: O projektu (celá prezentace) O Moodlu Postřehy z praxe Odkazy na zajímavé www stránky Pro posun mezi jednotlivými snímky prezentace používejte kliknutí myší.

5 O projektu…

6 Co je to e-learning? Jednoduše řečeno: „E-learning je výuka s využitím výpočetní techniky a internetu.“ Je to vlastně elektronický vzdělávací kurz, který se celý odehrává výlučně v prostředí internetu a nabízí bohatou, poutavou a interaktivní výukovou zkušenost. Pohybujete se pouze za pomoci svého webového prohlížeče, nestahujete do svého počítače žádné soubory a systém nemá žádné nároky na pořízení jakéhokoliv softwaru. Vše, co potřebujete, je přístupné z jakéhokoliv počítače s připojením k internetu a nainstalovaným webovým prohlížečem, kdekoliv na světě, a samozřejmě, kdykoliv. Kurzy poskytují vzdělávací obsah, cvičení a interaktivní prvky, které jsou vždy možné pouze on-line.

7 Jaké výhody přináší e-learning?
• Vyšší efektivnost výuky – možnost informace jednoduše skládat a uspořádávat do menších celků, vytvářejících kurz • Dostupnost výukových materiálů, testů se samovyhodnocením, cvičení, apod. kdekoliv, kdykoliv a odkudkoliv • Individuální přístup ke studujícím – možnost vytvoření více variant výukových materiálů • Interaktivní forma výuky – multimediální prvky (např. prezentace, videosekvence, audiozáznamy, flash animace apod.) • Atraktivnost výukového obsahu • Širší možnosti testování znalostí

8 Cíle projektu Cílem našeho projektu je vytvoření výukového prostředí pro rozšíření forem výuky o e-learning a jeho naplnění výukovými materiály všech hlavních vyučovaných předmětů. V něm vidíme kromě výše uvedených jako hlavní tyto výhody: atraktivnost výukového obsahu i vlastní formy výuky pomocí internetu pro děti (daleko raději se učí pomocí počítače než z knih a sešitů) širší možnosti testování a procvičování znalostí včetně soutěží možnost aktivní komunikace mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem možnost zadávání různých anket aktivní tvorba výukových materiálů žáky a jejich uveřejnění v kurzu možnost zprostředkovat přehled o právě probíraném učivu rodičům možnost aktivní komunikace rodičů se školou

9 Popis projektu 1 v čem projekt spočívá
Projekt spočívá v instalaci open-source softwaru Moodle, určeného pro e-learningovou podporu výuky, na nový server a následném naplnění vzniklého výukového prostředí výukovými materiály, testy, cvičeními i odkazy na www stránky podle učebních plánů naší školy. Realizace tohoto projektu rozšíří na naší škole formy výuky o e-learning, což umožní kromě zefektivnění práce ve škole i domácí přípravu žáků, rodičům žáků zprostředkuje přehled o právě probíraném učivu, nemocným žákům dovolí samostatné studium a procvičování učební látky nezávisle na místě pobytu, učitelům umožní vést diskusi se žáky i mezi sebou, a to vše prostřednictvím internetu. Vytvořený portál bude volně přístupný široké veřejnosti. V rámci projektu hodláme zajistit několik školení učitelů, žáků i rodičů, která pomohou toto výukové e-learningové prostředí používat. Pro ty, co doma nevlastní počítač popř. nemají zavedený internet, bude umožněn volný přístup k počítačům v počítačových učebnách o přestávkách i mimo vyučovací hodiny.

10 Popis projektu 2 popis řešení projektu
K dosažení výše uvedených cílů a záměrů projektu – rozšíření forem výuky na základní škole o e-learning ve většině hlavních předmětů – hodláme využít vlastností open-source softwaru Moodle, jeho instalaci na nový server, následné naplnění vzniklého výukového prostředí výukovými materiály a chuti učitelů k využití nových moderních forem výuky pomocí výpočetní techniky, se kterou mladí lidé velmi rádi a ochotně pracují. Projekt předpokládá zakoupení serveru, sedmi kusů učitelských počítačů a potřebného operačního systému, zprovoznění serveru a jeho začlenění do sítě internetu a do místní počítačové sítě, instalaci softwaru Moodle na server a jeho naplnění výukovými materiály, na kterém se budou podílet všichni členové řešitelského týmu podle svých pedagogických odborností. Protože je systém Moodle ze své podstaty systémem dynamickým (Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – Modulární objektově orientované vzdělávací prostředí), bude se i v dalším období po skončení realizace projektu nadále rozšiřovat a měnit podle budoucích požadavků a potřeb výuky na naší škole.

11 Popis projektu 3 ukazatele dosažení cílového stavu
Ke kontrole realizace našeho projektu jsme si definovali tyto ukazatele cílového stavu projektu: zavedení funkčního e-learningového systému Moodle, provozovaného na vlastním webovém serveru, na naší škole proškolení učitelů tvorba výukových materiálů, testů, cvičení apod. pro všechny hlavní vyučovací předměty: český jazyk, anglický, německý a francouzský jazyk, matematiku, fyziku, přírodopis, dějepis, zeměpis a informatiku využití e-learningu ve výuce výše uvedených předmětů proškolení pedagogických pracovníků ověřovací školy podle požadavků školy prezentace e-learningového prostředí rodičům žáků podle požadavků rodičů

12 O Moodlu…

13 Co je to Moodle Moodle je modulární objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), které umožňuje výuku prostřednictvím internetových online kurzů. Příjemné a přehledné uživatelské prostředí neklade zvláštní požadavky na počítačovou gramotnost; k ovládání tohoto prostředí tak postačí základní dovednosti s PC. Uživatel se pohybuje v prostředí internetového prohlížeče a kliká na jednotlivé hypertextové odkazy. Orientaci v jednotlivých kurzech podporují dokonalé informace o krocích uživatele. V profilu uživatele můžete nastavit např. osobní údaje, fotografii, kontaktní údaje, popis uživatele a další informace. Moodle je vyvíjen komunitou vývojářů z celého světa, koordinátorem vývoje je Martin Dougiamas z Austrálie, o lokalizaci české verze se stará David Mudrák z Katedry informačních technologií Pedagogické fakulty UK v Praze. Moodle je volně šiřitelný software.

14 Historie vzniku Moodlu
Moodle je živý projekt, na kterém se stále pracuje. U jeho zrodu stál Martin Dougiamas z Austrálie, který ho řídí dodnes. První prototyp Moodlu vytvořil během svého Ph.D. studia na Curtin Univesity of Technology v australském Perthu. První ostrá verze Moodlu 1.0 spatřila světlo světa dne 20. srpna Ta byla určena pro prostředí menších tříd na vysokých školách a byla použita pro řadu studií, které zkoumaly spolupráci a reakci dospělých účastníků v těchto malých skupinách. Od té doby se pravidelně objevují další verze obohacené o nové prvky a nabízející vyšší výkon. Moodle nyní používají nejen univerzity, ale i střední a základní školy, neziskové organizace i soukromé firmy. Online vzdělávací prostředí Moodle se během své existence stalo téměř fenoménem a prvoligovým hráčem na poli softwaru podporujícího vzdělávání a učení prostřednictvím sítě Internet.

15 Moodle v rámci internetu a intranetu

16 Struktura Moodlu

17 Požadavky na systém Používat systém Moodle je relativné jednoduché a intuitivní. K tomu, abyste mohli využívat všech informačních zdrojů vložených v Moodlu (obrázků, animací, apod.), musí být splněny určité požadavky na hardware i software vašeho počítače: Hardware V podstatě není nutné mít k dispozici ten nejnovější HW. Důležité je, abyste na svém PC mohli bez větších problémů používat některý z prohlížečů internetových stránek. Chcete-li se připojovat k internetu, tak samozřejmě musíte mít přístup k síti a síťovou kartu, popřípadě modem (připojujete-li se z domu přes telefonní linku). Software Jak již bylo uvedeno, pro přístup do systému Moodle, musíte mít nainstalován libovolný internetový prohlížeč, MS Office, Adobe Reader atd. Použitý text vychází z Příručky uživatele „Moodle (nejen) na OPF“ od Ing. Petra Korvinyho

18 Správa Moodlu Systém Moodlu spravuje správce (administrátor). Řídí zakládání kurzů a kategorií kurzů, stanovuje tvůrce kurzů, zakládá uživatelské účty, nastavuje vzhled Moodlu apod.

19 Správa kurzů Po založení kurzu administrátorem může nové kurzy v systému Moodle vytvářet pouze „učitel - tvůrce kurzů“, který má plnou kontrolu nad nastavením a obsahem kurzu. Na ZŠ Borovského Karviná je tvůrcem vlastních kurzů automaticky každý pedagog. Žáci mají práva pochopitelně omezená, mohou si kurzy prohlížet, hlásit se do nich, ale nemohou je vytvářet. Každý uživatel si může sám zvolit jazyk uživatelského rozhraní Moodlu. Všichni uživatelé mají možnost v systému Moodlu vytvořit si svůj osobní profil obsahující fotografii a charakteristiku – k tomu jsou na naší škole všichni vedeni (to je výhodné pro komunikaci mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem nebo při práci se seznamem účastníků kurzu, kdy u jména a příjmení žáka/učitele vidíme i jeho fotografii).

20 Úvodní stránka Moodle Přihlášení se do Moodlu

21 Přihlášení a odhlášení v systému Moodle
Přihlašování do systému Moodle je triviální záležitost. Podmínkou je vytvoření vlastního účtu. Použitý text vychází z Příručky uživatele „Moodle (nejen) na OPF“ od Ing. Petra Korvinyho

22 Vstup hostů Máte možnost nechat do vašeho kurzu vstoupit „hosty“.
Lidé se do Moodle mohou přihlásit jako hosté stisknutím tlačítka „Přihlásit se jako host“ na přihlašovací stránce. Hosté mají VŽDY přístup pouze pro čtení. To znamená, že nemohou kurz „zaneřádit“ žádnými svými příspěvky. To se může hodit, když chcete například kolegům ukázat svou práci nebo studentům nabídnete možnost prohlídky kurzu předtím, než se do něj rozhodnou zapsat. Máte možnost zvolit si dva typy vstupu hostů: s klíčem a bez. Povolíte-li vstup hostům s klíčem, budou tito muset zadávat aktuální klíč k zápisu do kurzu POKAŽDÉ, kdy do kurzu budou vstupovat (narozdíl od žáků, kteří jej zadávají pouze jednou). Povolíte-li vstup hostům bez klíče, pak se kdokoliv může přihlásit jako host a podívat se přímo do vašeho kurzu. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

23 Klíč k zápisu do kurzu Klíč k zápisu do kurzu chrání váš kurz před nechtěnými účastníky. Nezadá-li se klíč, pak kdokoliv, kdo si vytvoří na těchto Moodle stránkách uživatelské jméno a heslo, bude schopen zapsat se do kurzu prostě tím, že do něj vstoupí. Pokud je klíč (slovo či věta) v kurzu zadán, budou zájemci, kteří se POPRVÉ pokoušejí do kurzu vstoupit, vyzváni k jejímu vložení (bude-li klíč odpovídat, k dalším vstupům do kurzu již není potřeba). Celý vtip tohoto jednoduchého mechanismu je v tom, že pouze oprávněným účastníkům kurzu sdělíte tento klíč ( em, telefonem nebo ústně ve třídě). Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

24 Pohyb ve struktuře Moodlu
K pohybu ve struktuře Moodlu je velmi vhodné používat navigační lištu. K návratu zpět lze pochopitelně využít i stejnojmenné tlačítko prohlížeče. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

25 Režim úprav Vždy, když budete chtít ve vašem kurzu něco upravovat musíte mít zapnutý režim úprav. Přepínač najdete v menu Správa/Zapnout režim úprav. Po zapnutí této volby se menu změní na Správa/Vypnout režim úprav. K témuž účelu slouží i tlačítko Zapnout režim úprav resp. Vypnout režim úprav, nacházející se vpravo nahoře.

26 Kategorie kurzů Správce Moodle (administrátor) může nastavit několik kategorií čili skupin kurzů. Kategorie kurzů Tyto kurzy jsou otevřeny i pro hosty Kurzy Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

27 Uspořádání kurzů Týdenní uspořádání
Kurz je uspořádán v týdnech jdoucích po sobě s jasným datem začátku a konce. V každém z nich jsou určeny činnosti žáků v daném týdnu. Některé z těchto činností, například „písemná práce“, mohou mít určenu dobu, řekněme dva týdny, po které se stanou nepřístupnými. Tématické uspořádání Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze „týdnu“ říkáme „téma“. Tato témata nejsou vázána žádným časovým limitem, proto nemusíte určovat žádné datumy. Diskusní uspořádání Toto uspořádání je zaměřeno na jedno hlavní diskusní fórum - „Společné fórum“, které se objevuje v seznamu na hlavní stránce. Toto uspořádání je vhodné pro volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, ale například o školní či třídní nástěnku. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

28 Výstavba kurzu - moduly činností 1
Moodle obsahuje celou řadu modulů činností, z nichž můžete vystavět jakýkoliv typ kurzu. Nejdůležitější moduly jsou: Anketa Modul Anketa je velmi jednoduchý – učitel položí otázku a zadá několik odpovědí, z nichž si žáci mohou vybrat. To umožňuje uskutečnit rychlé hlasování, kterým lze například podnítit žáky k přemýšlení o určitém tématu, nechat je rozhodnout o dalším postupu v kurzu nebo mezi nimi provést průzkum mínění. Chat Modul Chat umožňuje účastníkům kurzu diskutovat spolu na internetu v reálném čase. Je to užitečný způsob, jak získat jiný pohled na sebe navzájem i na téma, o kterém se diskutuje. Chatovací místnosti nabízejí zcela jiný typ komunikace než asynchronní diskuse ve fórech. Modul obsahuje řadu nástrojů pro správu chatování a pro prohlížení proběhlých diskusí. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

29 Výstavba kurzu - moduly činností 2
Cvičení Cvičení je jednoduchý, ale mocný úkol. Ve cvičení učitel žádá žáky provést praktickou práci. Může to být sepsání eseje nebo referátu, příprava přednášky, sestavení tabulku atd. Když žák dokončí úkol, musí nejprve provést sebehodnocení své práce, než ji odevzdá učiteli. Jakmile je práce odevzdána, může učitel hodnotit jak žákovo sebehodnocení, tak práci samotnou. Učitel může poskytnout žákovi zpětnou vazbu a případně jej požádat, aby vylepšil svou práci a odevzdal ji znovu. Fóra Tato činnost může být tou nejdůležitější - právě zde totiž nejčastěji probíhá diskuse mezi účastníky kurzu. Fóra mohou být uspořádána několika různými způsoby a mohou zahrnovat hodnocení příspěvků ostatními účastníky kurzu či učitelem. Příspěvky lze prohlížet v několika formátech a je možné k nim připojit přílohu. Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků, kopie každého vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána em. Učitel má možnost vnutit odebírání příspěvků všem účastníkům. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

30 Výstavba kurzu - moduly činností 3
Popisky Popisek vlastně není skutečná aktivita; používá se tehdy, chceme-li mezi ostatní aktivity na hlavní stránce kurzu začlenit text a obrázky. Průzkum Modul Průzkum poskytuje řadu standardních dotazníkových nástrojů, které se osvědčily při hodnocení a stimulaci výuky v on-line prostředí. Učitelé je mohou používat ke sběru dat, z nichž se mohou dozvědět více o svých žácích a o své výuce. Přednáška Přednáška představuje zajímavý a interaktivní režim výuky. Sestává z několika samostatných stránek, obvykle zakončených otázkou a nabídkou několika variant odpovědi. Podle své odpovědi žák buď postupuje k další stránce, nebo se vrací ke stránce předcházející. Průchod přednáškou může být lineární nebo libovolně větvený v závislosti na povaze prezentovaného materiálu. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

31 Výstavba kurzu - moduly činností 4
Slovník Tato činnost umožňuje účastníkům kurzu vytvářet a průběžně spravovat seznam definic, podobně jako ve slovníku. Hesla lze vyhledávat a zobrazovat v mnoha různých formátech. Slovník také umožňuje učitelům přenášet hesla z jednoho slovníku do druhého (globálního) v rámci jednoho kurzu. Slovník navíc nabízí funkci, která automaticky vytvoří odkaz na slovníkové heslo, pokud se příslušný termín objeví v kterémkoliv textu celého kurzu. Studijní materiály Studijní materiály jsou jádrem kurzu: jsou to zdroje informací, které chcete do kurzu zařadit. Mohou to být předem připravené soubory, které přenesete na server, stránky připravované přímo v Moodlu nebo externí internetové stránky, které včleníte do svého kurzu. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

32 Výstavba kurzu - moduly činností 5
Testy Tento modul umožňuje vytvářet a zadávat testy. Testy se mohou skládat z otázek několika typů: výběr z více možností, pravda/nepravda, krátká odpověď, numerická úloha, přiřazování, popis, doplňovací úloha (cloze test). Otázky jsou ukládány do databáze, kde je lze podle potřeby seskupovat do kategorií, a mohou být opakovaně použity v jednom i více kurzech. Studentům lze povolit pro řešení testu více pokusů. Každý pokus je automaticky obodován a podle nastavení může být studentům zobrazena správná odpověď, případně podrobnější komentář. Součástí modulu jsou také nástroje pro hodnocení v rámci celého kurzu. Úkoly Úkoly se používají pro zadávání takových úloh, jejichž splnění vyžaduje, aby žák vytvořil digitální obsah (v libovolném formátu) a elektronicky jej odevzdal (uložil na server). Typickými úkoly jsou eseje, referáty atd. Modul obsahuje také nástroje pro bodové a slovní hodnocení. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

33 Typy studijních materiálů 1
Studijní materiály mohou obsahovat jakýkoliv druh digitální informace. Typ studijního materiálu určuje, jak bude příslušný materiál vašim uživatelům zobrazován. Čistý text Nejjednodušší typ. Na následující stránce pouze vložíte (popřípadě upravíte) text a ten bude čtenářům zobrazen jako součást webové stránky. HTML text Umožňuje snadnou tvorbu formátovaného textu ve vestavěném editoru. Znalost jazyka HTML není nutná. Odkaz Adresa libovolného zdroje dat na internetu. Když někdo klikne na tento studijní materiál, opustí stránku kurzu a přejde na zadanou adresu. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

34 Typy studijních materiálů 2
Literatura Odkaz na literaturu (kniha, článek, monografie, sborník apod.). Přiložený soubor Odkazuje na libovolný soubor, který jste buď již vložili do svého kurzu pomocí nabídky "Soubory...", nebo jej teprve vložíte v průběhu vytváření odkazu. Vložená webová stránka Adresa libovolného zdroje dat na internetu. Stejně jako předchozí i tento typ studijního materiálu zobrazuje danou stránku, ovšem s tím rozdílem, že stránka je do kurzu graficky začleněna tak, jako by byla jeho součástí. Wiki Poskytuje více možností formátování než Čistý text, bez nutnosti učit se značky HTML. Při psaní textu máte k dispozici sadu formátovacích symbolů, kterými lze ovlivňovat výsledný vzhled textu. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

35 Ukázka vzhledu kurzu 1

36 Ukázka vzhledu kurzu 2

37 Ukázka vzhledu kurzu 3

38 Typy testů 1 Testy se mohou skládat z otázek několika typů:
Úloha s výběrem odpovědí Při odpovídání na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) vybere žák odpověď z několika možností. Existují dva druhy úloh s výběrem odpovědí: s jedinou možnou odpovědí a s více možnými odpověďmi. Krátká tvořená odpověď Jako odpověď na tuto otázku (může obsahovat i obrázek) žák napíše jedno slovo nebo sousloví. Na otázku může existovat více správných odpovědí, a to s různým bodovým hodnocením. U odpovědí lze nastavit, zda se budou rozlišovat malá a velká písmena. Numerická úloha Z pohledu žáka vypadá numerická úloha stejně jako otázka s krátkou odpovědí. Rozdíl je v tom, že u numerické úlohy je stanovena přijatelná chyba. Učitel tak může definovat souvislý interval odpovědí, které jsou považovány za správné.

39 Typy testů 2 Pravda/nepravda
U této úlohy (může obsahovat i obrázek) je žákovi předloženo tvrzení a jeho úkolem je rozhodnout, zda je pravdivé, nebo nepravdivé. Přiřazování U této úlohy je žákovi předloženo několik otázek a seznam možných odpovědí. Žák musí přiřadit ke každé otázce správnou odpověď. Přiřazování pro náhodně vybrané úlohy se stručnou odpovědí Z pohledu žáka vypadá tato úloha jako Přiřazování. Rozdíl je v tom, že jednotlivé otázky jsou náhodně vybrány z fondu otázek se stručnou odpovědí v aktuální kategorii. Náhodně vybraná úloha Úloha se při řešení testu nahradí náhodně vybranou úlohou ze zvolené kategorie. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

40 Omezující nastavení testů
Zpřístupnění testů lze časově omezit, nastavením testů lze ztížit opisování. Zpřístupnění a uzavření testu, časový limit U testu lze nastavit časové rozmezí, ve kterém budou moci studenti test řešit. Před termínem zpřístupnění a po termínu uzavření nebude test dostupný. Lze nastavit i časový limit potřebný pro vyplnění testu. Zamíchání odpovědí Toto nastavení určuje, zda bude při každém pokusu o řešení testu pořadí odpovědí náhodně zamícháno. To se samozřejmě týká pouze úloh s více odpověďmi, jako jsou např. výběr z více možností nebo přiřazování. Zamíchání odpovědí má žákům poněkud ztížit opisování. Zamíchání úloh Toto nastavení určuje, zda bude při každém pokusu o řešení testu pořadí úloh náhodně zamícháno. Ovlivňuje pouze pořadí, v němž jsou úlohy zobrazeny. Zamíchání úloh má za cíl ztížit žákům opisování. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

41 Ukázka vzhledu testu

42 Postřehy z praxe…

43 Postřehy z praxe vytvoření struktury složek
Diakritiku nepoužívejte! Obsah každého kurzu je uložený v souborech. Je velmi vhodné uspořádat tyto soubory do složek. Ve Windows je tato činnost běžná, v Moodlu od ní odrazuje jiný styl práce se složkami a soubory; ten je daný tím, že veškeré soubory a složky nahráváme přímo na server prostřednictvím internetu. Podobnou strukturu složek utvořte pro každý kurz i na místním disku vašeho počítače, ze kterých nahráváte soubory do Moodlu! Získáte tak přehled o materiálech, připravovaných do kurzu.

44 Postřehy z praxe zálohování kurzů
Každý kurz je denně zálohován na serveru. Přesto je nezbytné (pro vaše duševní zdraví) zálohovat (kopírovat) zálohy vašich kurzů na místní disk vašeho počítače.

45 Postřehy z praxe tvorba kurzu 1 - vytvoření logické struktury kurzu
Nejprve vytvořte logickou strukturu kurzu. Tím si vymezíte jeho rozsah.

46 Postřehy z praxe tvorba kurzu 2 - postupné naplňování kurzu
Díky předem vytvořené logické struktuře kurzu můžete kurz naplňovat výukovými i jinými materiály postupně podle potřeby a možností a na přeskáčku.

47 Postřehy z praxe tvorba kurzu 3 - popisujte, upozorňujte a komunikujte
Kurz by měl být názorný a přehledný a názvy jednotlivých výukových i jiných materiálů by měli být jasné a popisné.

48 Postřehy z praxe načtení uložené změny do prohlížeče
Pokud v Moodlu provedete změnu v uloženém souboru, obrázku apod., možná budete muset kliknout na tlačítko „Aktualizovat“, aby si váš prohlížeč znovu načetl stránku s provedenými změnami. Toto tlačítko je vhodné použít i při pomalém načítání stránky Moodlu do prohlížeče. Použitý text vychází z Nápovědy k Moodlu

49 Postřehy z praxe upřesňující údaje v uživatelském profilu
Při vytváření uživatelského účtu, popř. později při úpravě uživatelského profilu je vhodné za příjmení a místo názvu města/obce uvést příslušnou třídu, u učitele název učitel. Výborně poslouží v seznamech uživatelů a při tvorbě skupin uživatelů.

50 Dodatky…

51 Odkazy na zajímavé www stránky
V následujícím seznamu jsou uvedeny odkazy na zajímavé www stránky, týkající se Moodlu: Vynikající Příručka uživatele „Moodle (nejen) na OPF“ od Ing. Petra Korvinyho: Oficiální stránky české verze Moodlu: Oficiální stránky Moodlu: Kliknutím myší na položku otevřete požadovanou www stránku.

52 Základní škola Borovského v Karviné
KONEC Námět, scénář a režie Ing. Milan Spružina Základní škola Borovského v Karviné ©2006

53


Stáhnout ppt "modulárního objektově orientovaného dynamického vzdělávacího prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google