Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lean Six Sigma MÚ Kopřivnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lean Six Sigma MÚ Kopřivnice."— Transkript prezentace:

1 Lean Six Sigma MÚ Kopřivnice

2 Six Sigma je Vize – dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s minimálními náklady Filosofie – aplikovat strukturovaný, systematický, disciplinovaný a na data orientovaný přístup, který vede ke zvyšování výkonů v každodenních činnostech. Manažerský systém – rozhodování na základě dat a faktů Cíl – 3,4 defektů na milion příležitostí Řízení organizace podle zákazníka.

3 Základní složky Zkušenosti Statistické metody Zdravý rozum

4 Očekávání zákazníka a variabilita
Představme si dva výčepní. Každému jsme změřili 30 piv. CTQ je objem piva ve sklenici.

5 Lean Lean je metoda, která umožňuje maximalizování aktivit přidávajících hodnotu produktu a eliminování aktivit, které hodnotu nepřidávají. Lean zrychluje procesy a snižuje investovaný kapitál odstraněním plýtvání.

6 Vztah Lean a Six Sigma Lean pomáhá dosažení Six Sigma umožňuje
rychlost Lean

7 Lean, hodnota rychlosti
Definice pro rychlost, efektivitu, výkonnost a kapacitu procesu: Průběžná doba procesu – Process Lead Time = PLT - doba od uvedení produktu do procesu až do jeho ukončení Rozpracované množství – Work-in-Process = WIP - produkty, které se nachází uvnitř hranic procesu Prostupnost procesu – Exit Rate - výstup procesu za určitou časovou jednotku

8 Lean, hodnota rychlosti
Termíny kvantitativně popisující výstupy procesu: Kapacita – maximální množství produktu, které je proces schopen poskytnout za určité časové období. Bottleneck – nejužší místo v procesu, tj. operace nebo krok, který vkládá největší množství časového zpoždění do procesu. Omezení – nejužší místo, které není schopno takové propustnosti, kterou požaduje zákazník.

9 Littův zákon Základní vztah pro proces: rozpracované množství (WIP)
Průběžná doba = PLT = propustnost (Exit Rate) Používá se pro určení velikosti zásob, počtu lidí, množství kancelářské práce, projektů, tj. jakéhokoliv procesu!

10 Výpočet PLT Jaká je průběžná doba procesu? PLT = ??? WIP =
Propustnost = 20 jednotek / den WIP = součet veškerých zásob v pracovním prostoru = 100 jednotek PLT = WIP / Exit Rate PLT = 100 jednotek / 20 jednotek za den PLT = 5 dní

11 Průběžná doba procesu ≠ Propustnost
Zvýšení propustnosti je dosaženo jen odstraněním nejužšího místa. Aktuální stav WIP = 6 jednotek Nejužší místo = 10 sekund Propustnost = 6 jednotek/minutu (1 jed./10 s) PLT = 6 jednotek / 6 jednotek za min. = 1 min 6s/ks 4s/ks 10s/ks Snížení rozpracovanosti WIP = 3 jednotky Nejužší místo = 10 sekund Propustnost = 6 jednotek/min (bez zlepšení) PLT = 3 jednotky / 6 jednotek za min. = 30 s 50% snížení 6s/ks 4s/ks 10s/ks Zvýšení kapacity WIP = 3 jednotky Nejužší místo = 7 sekund Propustnost = 8,5 jednotek/min PLT = 3 jednotky / 8,5 jednotek za min. = 21 s 6s/ks 7s/ks 7s/ks

12 Hodnota průběžné doby – co je cílem?
Cílem projektů zlepšení Lean Six Sigma je snížit variabilitu procesu a zlepšit jeho rychlost. Řízení a snižování průběžné doby je hnacím prvkem pro: - snižování provozního kapitálu, - usnadnění při zlepšování produktivity a kapacity, - snížení průběžné doby ukáže, kde jsou skryta „úskalí“!

13 Účinnost cyklu procesu PCE (Process Cycle Efficiency)
Definice výrazů popisujících vztah mezi rychlostí a účinností procesu: - VA Time = čas přidávající hodnotu (Value Add Time) – čas, kdy je hodnota aplikována na produkt při jeho zpracování. - PCE = účinnost cyklu procesu (Process Cycle Efficiency) – účinnost procesu založená na množství hodnoty přidané k produktu vzhledem k času, který produkt stráví v procesu.

14 Účinnost cyklu procesu PCE
PCE představuje podíl času stráveného přidáváním hodnoty produktu k celkovému času, který produkt stráví v procesu. Čas přidávající hodnotu (VA Time) PCE = Průběžná doba procesu (PLT) PCE je ukazatel výkonnosti daného procesu.

15 Účinnost cyklu procesu PCE
Porovnávací kritéria pro prvotřídní světovou efektivitu cyklu Aplikace Typická PCE Světová PCE Strojní zpracování 1% 20% Výroba 10% 25% Montáž 15% 35% Spojitý proces / montáž 30% 80% Podnikové procesy (transakční) 50% (kreativní / poznávací) 5%

16 Výpočet účinnosti cyklu procesu
Jaká je účinnost cyklu pro proces? PLT = 5 dní Propustnost = 20 jednotek / den VA = 0,4 hod VA = 0,4 hod VA = 0,7 hod WIP = součet veškerých zásob v pracovním prostoru = 100 jednotek PCE = VA Time / PLT PLT = 1,5 hodiny / 120 hodin PCE = 1,25%


Stáhnout ppt "Lean Six Sigma MÚ Kopřivnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google